Volvo V40: Uitlaatgasreiniging met AdBlue - Starten en rijden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Uitlaatgasreiniging met AdBlue

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Starten en rijden / Uitlaatgasreiniging met AdBlue

AdBlue is een additief dat gebruikt wordt in SCR-systemen om de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselmotoren te beperken.

In het SCR-systeem worden AdBlue en het uitlaatgas stikstofoxide omgezet in stikstof en waterdamp, waardoor de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden aanzienlijk wordt beperkt.

AdBlue

AdBlue is een kleurloze vloeistof bestaande uit 32,5% ureum12 in gedeïoniseerd water en geproduceerd in lijn met de ISO 22241-norm. Hij is speciaal ontwikkeld voor de SCR-reinigingstechniek voor dieselmotoren.

AdBlue heeft een eigen tank in de auto en wordt bijgevuld via een vulpijp die onder de laadvloer in de bagageruimte zit. Het verbruik is afhankelijk van de rijstijl, de buitentemperatuur en de bedrijfstemperatuur van het systeem.

Voorwaarden voor rijden met AdBlue

Er moet altijd AdBlue van de juiste kwaliteit in de tank zitten om de auto te kunnen starten. Het SCR-systeem is bijzonder gevoelig voor verontreinigingen.

Het uitlaatgasreinigingssysteem houdt voortdurend het tankniveau, de kwaliteit en de dosering van AdBlue in de gaten. Als er iets mis is, wordt er een melding weergegeven op het instrumentenpaneel.

BELANGRIJK AdBlue is vereist voor een juiste werking van het SCR en om te voldoen aan de wettelijk eisen op emissiegebied. Het is bij de wet verboden om het aanvoersysteem voor AdBlue dusdanig te wijzigen of te beïnvloeden dat er geen AdBlue wordt verbruikt. AdBlue is vereist om te voldoen aan de wettelijke eisen op emissiegebied. Een dergelijke vorm van beïnvloeding kan strafbaar zijn en tot vervolging leiden.

Het is niet toegestaan om de auto te gebruiken wanneer de AdBlue-tank leeg is, omdat deze dan niet meer voldoet aan de wettelijke eisen op emissiegebied. De auto is daarom uitgerust met een waarschuwingssysteem dat aangeeft wanneer het tijd is om de AdBluetank bij te vullen. Wanneer het peil in de AdBlue-tank te laag wordt, verschijnen waarschuwingen om aan te geven dat het tijd is om AdBlue bij te vullen.

Gerelateerde informatie

Roetfilter dieselmotor (DPF)

Dieselmodellen zijn uitgerust met een roetfilter, waardoor een nog effectievere uitlaatgasreiniging mogelijk is. Onder normale rijomstandigheden blijven de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen in he ...

Omgaan met AdBlue

AdBlue bestaat voor het grootste deel uit water (ca. 67,5% water en 32,5% ureum). De vloeistof is niet brandgevaarlijk, maar er moet wel voorzichtig mee worden omgegaan, omdat hij irriterend kan z ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. ESP uit- of inschakelen
- SPORT handling mode inschakelen: Toets kort indrukken. Het waarschuwingslampje SPORT handling mode in het combi-ins ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Tv bedienen
  TV-zender met geheugenpositie Programma-informatie, ...

Modellen: