Volvo V40: Omgaan met AdBlue - Starten en rijden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Omgaan met AdBlue

AdBlue bestaat voor het grootste deel uit water (ca. 67,5% water en 32,5% ureum). De vloeistof is niet brandgevaarlijk, maar er moet wel voorzichtig mee worden omgegaan, omdat hij irriterend kan zijn voor de ogen en de huid.

Aandachtspunten bij gebruik

Probeer geen dampen in te ademen en vermijd contact met de huid en de ogen. Gebruik bij voorkeur handschoenen waarmee wordt voorkomen dat de gevoelige huid geïrriteerd raakt door de vloeistof.

WAARSCHUWING Eerste hulp bij ongevallen:

  • Bij inademing - breng het slachtoffer in de frisse lucht.
  • Bij huidcontact - was de aangedane huid met water en zeep.
  • Bij oogcontact - spoel de aangedane ogen onmiddellijk uit met grote hoeveelheden water.
  • Bij inslikken - spoel de mond goed uit met water. Laat het slachtoffer niet braken.

Roep bij aanhoudende verschijnselen of inslikken van grote hoeveelheden de hulp van een arts in.

Wat te doen als u morst

Als er AdBlue op de grond, de auto of gelakte oppervlakken wordt gemorst, moeten deze grondig worden afgespoeld met water. Laat het niet wegstromen in het riool.

Bewaren

AdBlue moet worden bewaard in de goed afgedichte originele verpakking bij een temperatuur tussen -11 °C (12 °F) en 30 °C (86 °F). De vloeistof mag niet in direct zonlicht worden bewaard.

AdBlue bevriest bij -11 °C (12 °F), maar kan weer worden gebruikt als de oplossing is ontdooid.

Gerelateerde informatie

Uitlaatgasreiniging met AdBlue

AdBlue is een additief dat gebruikt wordt in SCR-systemen om de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselmotoren te beperken. In het SCR-systeem worden AdBlue en het uitlaatgas stikstofoxide o ...

AdBlue – controleren en bijvullen

Controleer het AdBlue-peil regelmatig en vul bij als de melding verschijnt dat het AdBlue-peil te laag is. De Volvo-werkplaats vult de AdBlue bij service aan de auto bij, maar afhankelijk van de ...

Zie ook:

Mazda 6. Inrijden
Er is geen speciale inrijperiode noodzakelijk. Echter het opvolgen van enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen gedurende de eerste 1000 km, kan het motorrendement, het brandstofverbruik en de leve ...

Volvo V40. Brandstof - benzine
Benzine is een brandstoftype dat bestemd is voor een auto met een benzinemotor. Maak alleen gebruik van benzine van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwali ...

Modellen: