Renault Megane: Brandstoftank (brandstof tanken) - Ken uw auto - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Brandstoftank (brandstof tanken)

Renault Megane / Renault Megane - Instructieboekje / Ken uw auto / Brandstoftank (brandstof tanken)

Brandstoftank (brandstof tanken)

Bruikbare inhoud van de tank:

Als u de klep 2 wilt openen terwijl de auto ontgrendeld is, drukt u op zone A en laat u deze los, of, afhankelijk van de auto, drukt u op de schakelaar op het dashboard1. Het klepje 2 wordt ontsloten.

De klep 3 is in de vulopening ingebouwd.

Brandstoftank (brandstof tanken)

Raadpleeg voor het tanken de paragraaf "tanken van brandstof".

Sluiten: druk het klepje met de hand tegen de aanslag.

Druk nooit met de vingers op de klep 3.

Maak de omgeving van het vulsysteem niet schoon met een hogedrukreiniger.

Brandstoftank (brandstof tanken)

Soort brandstof

Gebruik brandstof van goede kwaliteit die overeenkomt met de normen die in elk land zijn vastgelegd en beslist overeenkomt met de indicaties op de sticker op klepje 2.

Raadpleeg in hoofdstuk 6 de paragraaf "Gegevens van de motor".

Soort brandstof

Dieselmotor

Gebruik uitsluitend dieselbrandstof die overeenkomt met de indicaties op de sticker aan de binnenkant van het klepje 2.

Benzinemotor

Gebruik uitsluitend ongelode benzine. Het octaangetal (RON) moet conform de gegevens zijn die op de sticker van het klepje 2 staan. Raadpleeg in hoofdstuk 6 de paragraaf "Gegevens van de motor".

Tanken van brandstof

Met het contact uitgeschakeld, druk met het vulpistool de klep 3 open en steek het pistool zo ver mogelijk naar binnen voordat u met tanken begint (spatgevaar).

Houd tijdens het tanken het vulpistool in deze stand tot u klaar bent met tanken.

Als het vulpistool automatisch is afgeslagen, mag u het nog maximaal twee keer gebruiken, om voldoende ruimte in de tank over te houden voor het uitzetten van de brandstof.

Let er op dat bij het tanken geen water bij de brandstof komt. De klep 3 en zijn omgeving moeten schoon blijven.

Benzinemotor
Schade die ontstaan is als gevolg van het tanken van loodhoudende benzine wordt niet door de fabrieksgarantie gedekt. Om te voorkomen dat er abusievelijk loodhoudende benzine wordt getankt, heeft de vulhals een nauwe doorlaat met een veiligheidssysteem waarin alleen een vulpistool met loodvrije benzine past.

Auto uitgerust met de functie Stop and Start
Bij het tanken moet de motor worden afgezet (deze mag niet op stand-by staan): zet de motor af (raadpleeg «Starten/stoppen van de motor» in hoofdstuk 2).

 

Brandstofsoorten die voldoen aan de Europese normen die ook gelden voor de motoren van auto’s die in Europa zijn verkocht: zie "Motorgegevens" in hoofdstuk 6.

 

Vermeng de dieselbrandstof nooit met benzine (loodvrij of E85), zelfs niet een kleine hoeveelheid.

Gebruik geen ethanol als uw auto hier niet voor aangepast is.

Voeg niets toe aan de brandstof (toevoegmiddel, reagens, enz.) - anders kan de motor beschadigd raken.

Tank leeg gereden bij dieselmotor

Auto’s met sleutel/afstandsbediening

Tank leeg gereden bij dieselmotor

Auto’s met RENAULT-card
Druk met de RENAULT-card in het interieur op de startknop 4 zonder de pedalen aan te raken. Wacht een paar minuten voordat u de auto start. Hiermee kan het brandstofcircuit worden ontlucht Als de motor niet start, herhaalt u de procedure.

Neem als de motor na verschillende pogingen niet start, contact op met een merkdealer.

Wijzig of repareer niet zelf het brandstofsysteem (rekeneenheden, bedrading, brandstofcircuit, inspuitstukken of verstuivers, beschermkappen) vanwege de grote gevaren voor de veiligheid die hierdoor kunnen ontstaan. Laat deze werkzaamheden uitsluitend door uw merkdealer uitvoeren.

 

Aanhoudende stank van brandstof
In geval van een aanhoudende stank van brandstof, moet u:

  • onmiddellijk stoppen, rekening houdend met het overige verkeer en het contact afzetten;
  • de alarmknipperlichten aanzetten en alle passagiers uit laten stappen en ze ver van het verkeer houden;
  • roep de hulp in van een merkdealer.

Sproeier achter

Achterruitwisser Draai met contact aan de ring 3 van de schakelaar 1 tot het merkteken 2 tegenover het symbool staat. stoppen; wissen met intervallen. Het wisserblad veegt met tussenpozen ...

Reagenstank

U dient zich te houden aan de wetgeving van het land waarin u zich bevindt. Overtreding van de geldende regelgeving is strafbaar. De werking van de startvergrendeling De reagens bestemd is voor d ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. PRE-SAFE (preventieve inzittendenbescherming)
Inleiding De PRE-SAFE neemt in bepaalde gevaarlijke situaties preventieve maatregelen ter bescherming van de inzittenden.  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Aanwij ...

Skoda Octavia. Toestand controleren
Afb. 321 Accu: Afdekking openklappen / kijkglas De toestand van de accu wordt regelmatig in het kader van de inspectie bij een specialist gecontroleerd. Accuzuurstand controleren Bij accu's ...

Modellen: