Mazda 6: i-ELOOP - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: i-ELOOP

i-ELOOP is een regeneratief remsysteem. Wanneer u het rempedaal intrapt of afremt op de motor, wordt de opgewekte kinetische energie door de vermogensgenerator omgezet in elektrische energie en wordt de omgezette elektrische energie opgeslagen in de oplaadbare accu (condensator en accu). De opgeslagen elektriciteit wordt gebruikt als stroom voor het laden van de accu en voor de elektrische uitrusting van de auto.

i-ELOOP

i-ELOOP

OPGELET Door de volgende onderdelen vloeit hoge spanning, dus deze niet aanraken.
  • Variabele spanning dynamo
  • DC-DC omzetter
  • Condensator

 

OPMERKING
  • Het brandstofverbruik kan verschillen afhankelijk van hoe de elektrische uitrusting van de auto gebruikt wordt.
  • Als de condensator wordt opgeruimd, altijd een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur raadplegen.

i-ELOOP Bedrijfstoestanddisplay

De bestuurder wordt op de hoogte gesteld van de regeneratiestatus van het i-ELOOP systeem en de bedrijfstoestand van het voertuig door middel van de bedrijfstoestanddisplay.

De regeneratiestatus van het i-ELOOP systeem wordt getoond op de middendisplay.

i-ELOOP laaddisplay

Als de motor gestart wordt nadat er gedurende langere tijd niet met de auto is gereden, is het mogelijk dat een "i-ELOOP laadt op" bericht op de display wordt aangegeven.

Laat de motor stationair draaien en wacht totdat het bericht verdwenen is.

OPMERKING Als er met de auto wordt gereden terwijl het bericht wordt getoond, klinkt er een pieptoon.

Als u het stuurwiel draait terwijl het bericht wordt getoond, voelt dit zwaarder dan normaal. Dit duidt echter niet op een afwijking. Parkeer de auto met draaiende motor op een veilige plaats en probeer het stuurwiel niet te draaien. Wanneer het bericht niet langer wordt getoond, zal het gebruik van het stuur weer normaal worden.

i-ELOOP

DSC OFF schakelaar

Druk op de DSC OFF schakelaar om het TCS/DSC systeem uit te schakelen. Het DSC OFF indicatielampje in de instrumentengroep gaat branden. Druk nogmaals op de schakelaar om het TCS/DSC syst ...

Brandstofverbruikmonitor

Bij voertuigen met type C/type D audio, kan de bedrijfstoestand, het brandstofverbruik en de energiebesparing *1 beurtelings worden getoond door bediening van de pictogrammen in de display. B ...

Zie ook:

Skoda Octavia. CNG
Afb. 314 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker Een G-TEC-wagen mag op CNG en loodvrije benzine rijden . Plaats van de CNG-sticker bij aardgaswagens afb. 314. Automatisch omschakelen van ri ...

Hyundai Ioniq Electric. Accu (12 V)
WAARSCHUWING Volg altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het werken in de buurt van of aan de accu om ERNSTIG LETSEL te voorkomen: Lees de aanwijzingen voor het ...

Modellen: