Hyundai Ioniq Electric: Snelheidsbegrenzingssysteem - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Snelheidsbegrenzingssysteem

Bediening snelheidsbegrenzer

U kunt de snelheidslimiet instellen wanneer u een bepaalde snelheid niet wilt overschrijden.

Wanneer u de ingestelde snelheidslimiet overschrijdt, treedt het waarschuwingssysteem in werking (de ingestelde snelheid wordt knipperend weergegeven en er klinkt een zoemer) totdat u weer langzamer gaat rijden dan de ingestelde snelheid.

Informatie Wanneer de snelheidsbegrenzer in werking is, kan het cruise controlsysteem niet worden geactiveerd.

Schakelaar snelheidsbegrenzer

Schakelaar snelheidsbegrenzer

: Wijzigt de modus tussen cruise control-systeem/Smart Cruise Control-systeem en Speed Limit Control-systeem.

Schakelaar snelheidsbegrenzer

RES+: Hervatten of verhogen snelheid snelheidsbegrenzer.
SET-: Instellen of verlagen snelheid snelheidsbegrenzer
O: Schakelt de snelheidsbegrenzer uit.

Snelheidslimiet instellen

Snelheidslimiet instellen

1. Druk op de toets om het systeem in te schakelen. Het controlelampje snelheidslimiet in het instrumentenpaneel gaat branden.

Snelheidslimiet instellen

2. Beweeg de selectieschakelaar omlaag (SET-).
3.

De ingestelde snelheidslimiet wordt weergegeven in het instrumentenpaneel.

Als u harder wilt rijden dan de ingestelde snelheidslimiet en u het gaspedaal minder dan ongeveer 50% intrapt, zal de ingestelde snelheidslimiet geactiveerd blijven en de auto niet versnellen.

Als u het gaspedaal echter meer dan ongeveer 70% intrapt, kunt u de snelheidslimiet overschrijden. Dan wordt de ingestelde snelheid knipperend weergegeven en klinkt de zoemer totdat u weer langzamer gaat rijden dan de ingestelde snelheid.

U kunt de snelheidsbegrenzer op een van de volgende manieren uitschakelen:

U kunt de snelheidsbegrenzer op een van de volgende manieren uitschakelen

Beperkingen van het systeem

Het LKAS treedt mogelijk vroegtijdig in werking, ook al verlaat de auto de rijstrook niet OF het LKAS waarschuwt u mogelijk niet als de auto de rijstrook onder de volgende omstandigheden verlaat: ...

Cruise control

Werking cruise control Controlelampje CRUISE Controlelampje SET De cruise control stelt u in staat boven 30 km/h een bepaalde rijsnelheid aan te houden, zonder dat u de voet op het gasp ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Brandstoffen zijn licht ontvlambaar. Bij ondeskundig werken met brandstof bestaat brand- en explosiegevaar! Beslist vuur, open licht, roken en vonkvorming vermij ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Met MOExtended banden (banden met noodloopeigenschappen) kan ook met de auto worden gereden als één of meer banden volledig leeg zijn. De band mag daarbij geen duidelijk zichtbare bescha ...

Modellen: