Hyundai Ioniq Electric: Cruise control - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Cruise control

Werking cruise control

Werking cruise control

 1. Controlelampje CRUISE
 2. Controlelampje SET

De cruise control stelt u in staat boven 30 km/h een bepaalde rijsnelheid aan te houden, zonder dat u de voet op het gaspedaal hoeft te houden.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Stel de rijsnelheid altijd lager in dan de toegestane maximumsnelheid.
 • Als de cruise control niet wordt uitgeschakeld controlelampje CRUISE in het instrumentenpaneel blijft branden) kan de cruise control mogelijk onbedoeld worden geactiveerd. Zet de cruise control uit controlelampje CRUISE UIT wanneer de cruise control niet gebruikt wordt, om te voorkomen dat er onbedoeld een snelheid wordt ingesteld.
 • Gebruik het cruise controlsysteem alleen op de snelweg en indien de verkeersdrukte en de weersomstandigheden dat toelaten.
 • Gebruik de cruise control nooit wanneer niet veilig met een constante snelheid gereden kan worden:
 • Als wordt gereden in druk verkeer of wanneer het door de verkeersomstandigheden moeilijk is om met een constante snelheid te rijden
 • Als wordt gereden op natte of met ijs of sneeuw bedekte wegen
 • Als wordt gereden op heuvelachtige of bochtige wegen
 • Als wordt gereden in gebieden met veel wind

Informatie

Werking cruise control

Cruise control-schakelaar

CANCEL/O : Schakelt de cruise control uit.
CRUISE / : Schakelt het cruise control-systeem in of uit.
RES+: Hervat of verhoogt de snelheid van de cruise control.
SET-: Verlaagt de snelheid van de cruise control of stelt deze in.

Informatie

Cruise control-schakelaar

Schakel eerst de cruise control-modus in door de toets in te drukken, indien de auto is uitgerust met een snelheidsbegrenzingssysteem.

De modus wijzigt in onderstaande volgorde wanneer de toets wordt ingedrukt.

Cruise control-snelheid instellen

Cruise control-snelheid instellen

 1. Druk op de toets CRUISE / op het stuurwiel om het systeem in te schakelen. Het controlelampje CRUISE gaat branden.
 2. Accelereer naar de gewenste snelheid, die hoger moet zijn dan 30 km/h.

Cruise control-snelheid instellen

3. Beweeg de selectieschakelaar (1) omlaag (SET-) en laat hem los.

Het controlelampje SET gaat branden.
4.Haal uw voet van het gaspedaal.

Informatie Op een steile helling kan de auto iets vertragen of versnellen bij het helling op of helling af rijden.

Verhogen van de cruise controlsnelheid

Verhogen van de cruise controlsnelheid

Verlagen van de cruise controlsnelheid

Verlagen van de cruise controlsnelheid 

Tijdelijk accelereren met ingeschakelde cruise control

Trap het gaspedaal in. Als u uw voet van gaspedaal haalt, gaat de auto weer rijden met de eerder ingestelde snelheid.

Als u bij de hogere snelheid de selectieschakelaar naar beneden (SET-) beweegt, houdt de cruise control de hogere snelheid vast.

De cruise control wordt uitgeschakeld als:

De cruise control wordt uitgeschakeld als 

Informatie Door bovenstaande handelingen wordt de werking van de cruise control onderbroken (het controlelampje SET op het instrumentenpaneel gaat uit), maar het systeem wordt alleen uitgeschakeld als op de toets CRUISE / wordt gedrukt. Beweeg de selectieschakelaar (RES+) op het stuurwiel omhoog om de cruise control weer in te schakelen. De cruise control keert terug naar de eerder door u ingestelde snelheid, tenzij het systeem is uitgeschakeld doordat op de toets CRUISE / is gedrukt.

Terugkeren naar ingestelde rijsnelheid

Terugkeren naar ingestelde rijsnelheid 

Beweeg de selectieschakelaar (1) omhoog (RES+). Als de rijsnelheid hoger is dan 30 km/h wordt de ingestelde snelheid weer aangehouden.

Uitschakelen van de cruise control

Uitschakelen van de cruise control 

Informatie De modus wijzigt in onderstaande volgorde wanneer de toets ( ) wordt ingedrukt.

Snelheidsbegrenzingssysteem

Bediening snelheidsbegrenzer U kunt de snelheidslimiet instellen wanneer u een bepaalde snelheid niet wilt overschrijden. Wanneer u de ingestelde snelheidslimiet overschrijdt, treedt het waarsch ...

Advanced smart cruise control-systeem

  Controlelampje CRUISE Ingestelde snelheid Afstand tot voorligger Het SCC-scherm verschijnt op het SCC/LKAS - s c h e r m (assistentiemodus) van het LCDdisplay als het systeem wor ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Bestuurdersruimte
Afb. 28 Voorbeeld van bestuurdersruimte bij wagens met links stuur Elektrische ruitbediening Elektrische buitenspiegelverstelling Portiergreep Luchtroosters Parkeerkaarthouder Be ...

Mazda 6. Rijstrookassistent (LAS) en rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS)
De rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) waarschuwt de bestuurder dat de kans bestaat dat de auto van zijn rijstrook afwijkt en biedt assistentie bij de b ...

Modellen: