Volvo V40: Safety mode - startpoging - Veiligheid - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Safety mode - startpoging

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Veiligheid / Safety mode - startpoging

Als de auto in de Safety mode  staat, is een startpoging mogelijk als alles in orde lijkt te zijn en u gecontroleerd hebt dat er geen sprake is van brandstoflekkage.

Controleer eerst of er geen brandstof uit de auto is gelopen. Er mag evenmin een brandstofgeur waarneembaar zijn.

Als alles normaal lijkt en u hebt vastgesteld dat er geen brandstof lekt, kunt u proberen de motor te starten.

Neem de transpondersleutel uit en open het bestuurdersportier. Als er vervolgens een melding verschijnt dat het contact ingeschakeld is, dient u op de startknop te drukken. Sluit het portier vervolgens en plaats de transpondersleutel terug.

De elektronica van de auto probeert nu te resetten naar de normale stand. Probeer vervolgens de auto te starten.

Als de melding Veiligheidsstand Zie instructieboekje nog steeds op het display staat, mag u niet met de auto rijden en hem evenmin verslepen. U moet hem dan laten bergen . Verborgen schade kan de auto tijdens het rijden onbestuurbaar maken, zelfs als het lijkt dat u nog met de auto kunt rijden

WAARSCHUWING Probeer in geen geval de auto opnieuw te starten, als u een brandstofgeur waarneemt terwijl de melding Veiligheidsstand Zie instructieboekje getoond wordt. Verlaat de auto onmiddellijk.

 

WAARSCHUWING Als de auto nog in de Safety mode staat, mag deze niet worden gesleept. De auto moet door een berger worden opgehaald. Volvo adviseert u de auto te laten wegslepen naar een erkende Volvo-werkplaats.

Gerelateerde informatie

Safety mode - auto verrijden

Als Normal mode verschijnt, wanneer de Veiligheidsstand Zie instructieboekje na een startpoging  werd gereset, mag u de auto voorzichtig uit de huidige, gevaarlijke positie verrijden.

Verrijd de auto niet verder dan nodig.

Gerelateerde informatie

Algemene informatie over de Safety mode

Safety Mode is een veiligheidsfunctie die in werking treedt, wanneer tijdens een aanrijding mogelijk belangrijke onderdelen zijn beschadigd zoals de brandstofleidingen, de sensoren voor de veiligh ...

Voetgangersairbag

De voetgangersairbag (Pedestrian Airbag) beperkt bij bepaalde frontale aanrijdingen de kracht waarmee de auto de voetganger raakt. De voetgangersairbag (Pedestrian Airbag) zit onder de motorkap ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Instellingen van het menu Telefoon
In het hoofdmenu Telefoon de functietoets aantippen. ■ Handsfree - Omschakeling van een oproep naar de telefoon / terug naar het infotainment (het menupunt wordt tijdens een telefoongesprek geto ...

Mazda 6. Stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R)
De stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) is een systeem dat bestemd is schade in het geval van een botsing te beperken door het in werking stellen van de rembesturing (SCBS rem) wanneer ...

Modellen: