Renault Megane: Elektrisch bediend open dak - Comfort - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Elektrisch bediend open dak

Renault Megane / Renault Megane - Instructieboekje / Comfort / Elektrisch bediend open dak

Elektrisch bediend open dak 

Verschuiven van het gordijn 1

Elektrisch bediend open dak 

Verschuiven van het open dak

Verantwoordelijkheid van de bestuurder
Haal altijd de RENAULT-card uit de auto en laat nooit een kind of een dier in de auto achter, zelfs niet eventjes.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling, draait u direct de bewegingsrichting om door de knop 4 helemaal naar rechts te draaien (stand D).

Gevaar van ernstige verwondingen.

Op afstand sluiten van het open dak

Als u twee keer achter elkaar op de vergrendelingsknop van de RENAULT-card drukt, sluiten de ruiten en het open dak automatisch.

Het is raadzaam het systeem alleen in te schakelen als de gebruiker de auto goed ziet en er niemand in de auto zit.

Voor auto’s die hiermee uitgerust zijn, activeert deze handeling de extra portiervergrendeling.

Raadpleeg de informatie in "RENAULTcard: extra portiervergrendeling" of "FMafstandsbediening: extra portiervergrendeling" in hoofdstuk 1.

Zorg ervoor dat niemand in de auto is achtergebleven.

Elektrisch bediend open dak 

Bijzonderheden
Uw auto is uitgerust met een krachtbegrenzer: als het dak weerstand ondervindt tijdens het sluiten (de tak van een boom enzovoort), stopt het dak en gaat dit weer een paar centimeter verder open.

Na het sluiten op afstand van het open dak zorgt een druk op de knop 4 ervoor dat het open dak weer de gekozen stand inneemt als voor het sluiten.

Het dak opent niet als het kouder is dan -20°C. Het dak sluiten is wel mogelijk.

Wanneer u het dak sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand enzovoort) uit de auto steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Elektrisch bediend open dak 

storingen

Als het dak niet kan worden gesloten, verplaatst u de gemarkeerde stand 3 naar de stand 0 en drukt u op de knop 4 totdat het dak volledig is gesloten: raadpleeg een merkdealer.

Let op, tijdens deze handeling is de krachtbegrenzer van het open dak uitgeschakeld.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw merkdealer.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

Verantwoordelijkheid van de bestuurder
Haal altijd de RENAULT-card uit de auto en laat nooit een kind of een dier in de auto achter, zelfs niet eventjes.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling, draait u direct de bewegingsrichting om door de knop 4 helemaal naar rechts te draaien (stand D).

Gevaar van ernstige verwondingen.

Elektrische ruitbediening

Elektrische ruiten Deze systemen werken: bij draaiende motor; nadat de motor is uitgezet totdat een voorportier wordt geopend (beperkt tot ongeveer 12 minuten); met de motor uit, met geslo ...

Binnenverlichting

  Leesspots Met de schakelaar 1, kunt u kiezen voor: een constant brandende verlichting; het onmiddellijk uitgaan. Het ontgrendelen en het openen van de portieren en de acht ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Zijruiten reinigen
WAARSCHUWING Als de ruitenwissers zich bij het reinigen van de voorruit of de wisserbladen in beweging zetten, kunt u bekneld raken. Gevaar voor letsel! De ruitenwissers en he ...

Mazda 6. Installatiepositie van peuterzitje
Een peuterzitje wordt gebruikt in de voorwaarts en achterwaarts gerichte posities, afhankelijk van de leeftijd en de grootte van het kind. Volg bij het installeren de instructies van de fabrikant ...

Modellen: