Skoda Octavia: Servicewerkzaamheden, aanpassingen en technische wijzigingen - Verzorging en onderhoud - Raadgevingen voor het gebruik - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Servicewerkzaamheden, aanpassingen en technische wijzigingen

Skoda Octavia / Skoda Octavia - Instructieboekje / Raadgevingen voor het gebruik / Verzorging en onderhoud / Servicewerkzaamheden, aanpassingen en technische wijzigingen

Inleiding voor het onderwerp

Bij het gebruik van accessoires en bij het uitvoeren van aanpassingen, reparaties of technische wijzigingen aan uw wagen moeten de aanwijzingen en richtlijnen van SKODA AUTO in acht worden genomen.

De richtlijnen en aanwijzingen worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid en de goede technische toestand van uw wagen.

ATTENTIE

 • Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen aan de wagen mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden (inclusief ingrepen aan elektronische onderdelen en de bijbehorende software) kunnen storingen tot gevolg hebben - gevaar voor ongevallen en eventueel verhoogde slijtage van delen!
 • We raden u aan voor uw wagen alleen goedgekeurde originele SKODA accessoires en originele SKODA onderdelen te gebruiken. Hierbij is de betrouwbaarheid, de veiligheid en geschiktheid voor uw wagen gegarandeerd.
 • Geen producten gebruiken die niet door SKODA AUTO zijn goedgekeurd, hoewel het om producten kan gaan waarbij een rapport van een officiële technische keuringsdienst of van een overheidsinstantie is bijgevoegd.

Gebruik van de wagen en afwijkende weersomstandigheden

Als de wagen in landen met sterk afwijkende weersomstandigheden wordt gebruikt, contact opnemen met een SKODA Partner. Die geeft advies of er bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, om de volledige werking van de wagen te waarborgen en beschadigingen te voorkomen (bv.

verversing van de koelvloeistof, vervanging van de accu en dergelijke).

SKODA Servicepartner

Alle SKODA Servicepartners werken volgens de aanwijzingen en richtlijnen van SKODA AUTO. Alle service- en reparatiewerkzaamheden worden hierdoor tijdig en vakkundig uitgevoerd. De richtlijnen en aanwijzingen worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid en de goede technische toestand van uw wagen.

Wij adviseren daarom alle aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen aan uw wagen door een SKODA Servicepartner te laten uitvoeren.

De originele SKODA onderdelen

Voor uw wagen adviseren wij het gebruik van originele SKODA onderdelen, omdat deze onderdelen door SKODA AUTO zijn goedgekeurd. Deze onderdelen voldoen volledig aan de SKODA AUTO voorschriften en zijn identiek aan de gebruikte onderdelen in de serieproductie.

SKODA AUTO staat garant voor de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van deze onderdelen.

De SKODA Servicepartners zijn conform de wettelijke voorschriften tot 2 jaar na verkoop aansprakelijk voor eventuele gebreken aan SKODA originele onderdelen, voor zover in het koopcontract niet iets anders is overeengekomen.

De originele SKODA accessoires

Als u uw wagen wilt uitrusten met accessoires dient u op het volgende te letten.

Wij adviseren voor uw wagen alleen SKODA originele accessoires te gebruiken.

SKODA AUTO staat garant voor de betrouwbaarheid, de veiligheid en de geschiktheid van deze accessoires voor uw wagen. Bij gebruik van andere producten kunnen we de betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid voor uw wagen niet beoordelen - ook niet als een rapport van een officiële technische keuringsdienst of van een overheidsinstantie is bijgevoegd.

De SKODA Servicepartners zijn conform de wettelijke voorschriften tot 2 jaar na verkoop aansprakelijk voor eventuele gebreken aan SKODA originele accessoires, voor zover in het koopcontract niet iets anders is overeengekomen.

Spoiler

ATTENTIE Als uw nieuwe wagen is uitgerust met een originele spoiler op de voorbumper in combinatie met de spoiler op de achterklep, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen - anders bestaat gevaar voor ongevallen en zware verwondingen!

 • De wagen die voorzien is van een spoiler op de voorbumper moet altijd zijn uitgerust met de bijbehorende spoiler op de achterklep.
 • Een originele spoiler op de voorbumper mag niet alleen of in combinatie met een ongeschikte spoiler op de achterklep worden gemonteerd.
 • Eventuele reparaties, het vervangen van, het toevoegen van of het verwijderen van spoilers adviseren wij met een SKODA Servicepartner te overleggen.
 • Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de spoilers van uw wagen kunnen storingen tot gevolg hebben.

Componentenbescherming

Sommige elektronische onderdelen (bv. het instrumentenpaneel) zijn af fabriek met een componentenbescherming uitgerust. Deze zorgt voor een beperkte werking van deze componenten bij een niet-legitieme inbouw in een andere wagen (bv. na diefstal) of bij gebruik buiten de wagen.

Airbags

ATTENTIE

 • Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen die ondeskundig zijn uitgevoerd, kunnen schade en functiestoringen veroorzaken en de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en zware verwondingen!
 • Een wijziging aan de wielophanging van de wagen inclusief het gebruik van niet toegelaten velg-bandcombinaties kan de werking van het airbagsysteem ongunstig beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en dodelijke verwondingen!

 

ATTENTIE

 • Aan de delen van het airbagsysteem, aan de voorbumper en aan de carrosserie mag geen enkele verandering worden aangebracht.
 • Alle werkzaamheden aan het airbagsysteem evenals het in- en uitbouwen van onderdelen van het systeem vanwege andere reparatiewerkzaamheden (bv. het stuurwiel uitbouwen) mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd.
 • Geen wijzigingen aanbrengen aan de afzonderlijke delen van het airbagsysteem - dit kan tot activering van een airbag leiden.
 • Als de airbag is geactiveerd, moet het airbagsysteem worden vervangen.

 

ATTENTIE Het airbagsysteem werkt met druksensoren die in de voorportieren zijn aangebracht. Daarom mogen zowel aan de portieren als aan de portierbekledingen geen aanpassingen (bv. inbouwen van extra luidsprekers) worden uitgevoerd. Daarbij ontstane beschadigingen kunnen de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en dodelijke verwondingen! De volgende aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

 • Alle werkzaamheden aan de voorportieren en de portierbekleding mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd.
 • Nooit met verwijderde portierbekledingen of met openingen in de bekledingen rijden.

Verzorging en onderhoud

...

Verzorging en onderhoud

...

Zie ook:

Seat Leon. Versnellingshendel
Schakelbak Afb. 54 Schema van een handmatige versnelling met 5 of 6 standen. In de versnellingshendel zijn de standen van de versnellingen aangeduid afb. 54. Houd het koppelingspedaal hele ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Wielen reinigen
WAARSCHUWING De waterstraal van een roterende sproeier (vuilfrees) kan van buitenaf niet zichtbare schade aan de banden of onderdelen van het onderstel veroorzaken. Dermate be ...

Modellen: