Volvo V40: Noodreparatieset voor banden - bediening - Wielen en banden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Noodreparatieset voor banden - bediening

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Wielen en banden / Noodreparatieset voor banden - bediening

Repareer een lekke band met de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK).

Noodreparatie banden

Noodreparatie banden
Voor informatie over de werking van de onderdelen, zie Noodreparatieset voor banden - overzicht .

 1. Plaats een gevarendriehoek en schakel de alarmlichten in, als u een lekke band moet afdichten langs een drukke weg.

  Laat een eventuele spijker of iets dergelijks in de lekke band zitten. Het lek is zo beter af te dichten.

 2. Verwijder de sticker met de toegestane maximumsnelheid (die aan de ene kant van de compressor zit) en bevestig deze op het stuurwiel. Rijd nooit sneller dan 80 km/h (50 mph), nadat u de noodreparatieset hebt gebruikt.
 3. Controleer of de knop in stand 0 (uit) staat en neem de voedingskabel en de luchtslang erbij.
 4. Schroef het oranje deksel van de compressor los en draai de drop van de bus met afdichtmiddel.
N.B. Voor het gebruik de verzegeling van de bus niet verbreken. Bij het indraaien van de bus wordt de verzegeling automatisch verbroken.
 1. Schroef de bus tot aan de aanslag in de bushouder vast.
  > De bus en de bushouder zijn voorzien van een terugdraaiblokkering om te voorkomen dat er afdichtmiddel weglekt. U kunt een vastgeschroefde bus niet meer uit de bushouder losdraaien. De bus is alleen in een werkplaats te verwijderen; geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

WAARSCHUWING

 • Wanneer de borgvloeistof op de huid terechtkomt, moet u de vloeistof met een ruime hoeveelheid water en zeep verwijderen.
 • Wanneer u afdichtvloeistof in uw oog krijgt, moet u het oog onmiddellijk uitspoelen met oogdouchevloeistof of een ruime hoeveelheid water. Laat het oog bij aanhoudende irritatie nakijken door een arts.

 

WAARSCHUWING Draai de bus niet los, aangezien deze een blokkering heeft om lekkage te voorkomen.
 1. Draai het ventieldopje van de band los.

  Controleer of het drukreduceerventiel van de luchtslang volledig vastgeschroefd is en schroef de ventielaansluiting tot aan de aanslag vast over de draadwindingen van het bandventiel.

 2. Sluit de voedingskabel aan op de dichtstbijzijnde 12V-aansluiting en start de auto.
N.B. Zorg er bij een actieve compressor voor dat geen van de overige 12V-aansluitingen in gebruik is.

 

WAARSCHUWING Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter als de motor draait.

8. Schakel de compressor in door de knop in stand I (aan) te zetten.

WAARSCHUWING Ga nooit naast de band staan terwijl de compressor aan het pompen is. Bij barsten, oneffenheden en dergelijke dient u de compressor onmiddellijk uit te schakelen. Beëindig in dat geval de rit. Roep pechhulp onderweg in om de auto naar een bandenwerkplaats te slepen.

Geadviseerd wordt een erkende Volvo-bandenwerkplaats.

 

N.B. Als de compressor start, kan de druk tot 6 bar toenemen. De druk daalt echter na ca. 30 seconden.

9. Vul de band 7 minuten lang met afdichtmiddel.

BELANGRIJK Laat de compressor niet langer dan 10 minuten achtereen werken – risico van oververhitting.

10. Schakel de compressor uit om de bandenspanning van de manometer af te lezen. De bandenspanning moet minimaal 1,8 bar en maximaal 3,5 bar bedragen. (Laat eventueel lucht ontsnappen met het drukreduceerventiel, als de bandenspanning te hoog is.)

WAARSCHUWING Als de bandenspanning lager is dan 1,8 bar (22 psi), is het gat in de band te groot. Beëindig in dat geval de rit. Roep pechhulp onderweg in om de auto naar een bandenwerkplaats te slepen. Geadviseerd wordt een erkende Volvo-bandenwerkplaats.

11. Schakel de compressor uit en koppel de voedingskabel los.
12. Schroef de luchtslang los van het bandventiel en plaats het ventieldopje terug op de band.
13. Plaats de beschermdop op de luchtslang om te voorkomen dat restanten afdichtmiddel weglekken.
14. Leg zo spoedig mogelijk na de reparatie minstens 3 km af bij een snelheid van maximaal 80 km/h (50 mph), zodat het afdichtmiddel de band kan afdichten en verricht daarna een tweede controle.

N.B. Tijdens de eerste slagen die de band ronddraait spuit er afdichtvloeistof uit het gat.
WAARSCHUWING Houd bij het wegrijden omstanders uit de buurt van de auto om te voorkomen dat ze afdichtmiddel op zich krijgen. De afstand moet minimaal 2 meter bedragen (7 voet).

15. Controle achteraf: Sluit de luchtslang weer aan op het bandventiel en controleer de bandenspanning met de manometer, zie Noodreparatieset voor banden  - reparatieresultaat controleren .

Gerelateerde informatie

Noodreparatieset voor banden - overzicht

Overzicht van de onderdelen van de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK). De onderdelen liggen onder de bagageruimtevloer.   Sticker, toegestane maximumsnelheid Knop Voedin ...

Noodreparatieset voor banden - reparatieresultaat controleren

Wanneer een band gerepareerd is met de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK), moet na zo'n 3 kilometer rijden een tweede controle plaatsvinden. Bandenspanning controleren Neem de noodre ...

Zie ook:

Volvo V40. Roetfilter dieselmotor (DPF)
Dieselmodellen zijn uitgerust met een roetfilter, waardoor een nog effectievere uitlaatgasreiniging mogelijk is. Onder normale rijomstandigheden blijven de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen in he ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Lampjes, verlichting en stekkers kunnen in het gebruik zeer heet worden. Bij het vervangen van een lampje kunt u zich aan deze onderdelen branden. Er bestaat gevaar voor letsel! ...

Modellen: