Volvo V40: Noodreparatieset voor banden - reparatieresultaat controleren - Wielen en banden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Noodreparatieset voor banden - reparatieresultaat controleren

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Wielen en banden / Noodreparatieset voor banden - reparatieresultaat controleren

Wanneer een band gerepareerd is met de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK), moet na zo'n 3 kilometer rijden een tweede controle plaatsvinden.

Bandenspanning controleren

Neem de noodreparatieset voor banden erbij. De compressor moet uitstaan.

1. Draai het ventieldopje van de band los.

Neem de luchtslang erbij en schroef de ventielaansluiting ervan tot aan de aanslag vast over de draadwindingen van het bandventiel.
2. Lees de bandenspanning van de manometer af.

3. Als de band moet worden opgepompt:

  1. Sluit de voedingskabel aan op de dichtstbijzijnde 12V-aansluiting en start de auto.
  2. Schakel de compressor in en pomp de band op tot de spanning die op de bandenspanningssticker aan de binnenkant van de portierstijl aan bestuurderszijde staat.
  3. Schakel de compressor uit.

4. Koppel de noodreparatieset voor banden los.

Plaats de beschermdop op de luchtslang om te voorkomen dat restanten afdichtmiddel weglekken.

WAARSCHUWING Draai de bus niet los, aangezien deze een blokkering heeft om lekkage te voorkomen.

5. Plaats het ventieldopje terug op de band.

N.B.

  • Plaats na het oppompen van een band altijd het ventieldopje terug om schade aan het ventiel door grind, vuil e.d. te voorkomen.
  • Gebruik alleen kunststof dopjes. Metalen ventieldopjes kunnen roesten en zijn moeilijk los te draaien.

 

N.B. Vervang de bus met afdichtmiddel en de slang na gebruik. Volvo adviseert u het vervangen over te laten aan een erkende Volvowerkplaats.

 

WAARSCHUWING Controleer de bandenspanning regelmatig.

Volvo adviseert u de auto naar de dichtstbijzijnde erkende Volvo-werkplaats te rijden om de beschadigde band te laten vervangen/repareren.

Geef aan het werkplaatspersoneel door dat er afdichtmiddel in de band zit.

WAARSCHUWING Rijd na het gebruik van de noodreparatieset voor banden niet sneller dan 80 km/h (50 mph). Volvo adviseert een bezoek aan een erkende Volvo-werkplaats voor een inspectie van de gerepareerde band (maximaal 200 km rijden). Het personeel kan bepalen of de band te repareren is of moet worden vervangen.

Gerelateerde informatie

Noodreparatieset voor banden - bediening

Repareer een lekke band met de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK). Noodreparatie banden Voor informatie over de werking van de onderdelen, zie Noodreparatieset voor banden - overz ...

Band oppompen met de compressor uit de noodreparatieset voor banden

De originele banden van de auto kunnen worden opgepompt met behulp van de compressor in de noodreparatieset voor banden . 1. De compressor moet uitstaan. Zorg dat de knop in stand 0 (Uit) staat en ...

Zie ook:

Volvo V40. Motorolie - ongunstige rijomstandigheden
In ongunstige rijomstandigheden kunnen de olietemperatuur en het olieverbruik abnormaal toenemen. Hier volgen enkele voorbeelden van ongunstige rijomstandigheden. Controleer het oliepeil , v ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Deactiveren en activeren
Als een sleutel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan de KEYLESS-GO-functie van de sleutel worden gedeactiveerd. De sleutel verbruikt dan zeer weinig energie, waardoor de batterij wordt ...

Modellen: