Volvo V40: Koelvloeistof - peil - Onderhoud en service - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Koelvloeistof - peil

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof is te benutten voor verwarming van de passagiersruimte.

Peil controleren

De koelvloeistof moet tussen het MIN- en MAXstreepje op het expansiereservoir staan. Als u het koelsysteem niet goed gevuld houdt, kan de temperatuur in het systeem dusdanig hoog oplopen dat er gevaar voor motorschade ontstaat.

N.B.

Controleer het koelvloeistofpeil regelmatig bij een koude motor.

Bijvullen

Bijvullen 

Volg de aanwijzingen op de verpakking op. Vul het reservoir nooit alleen met schoon water. Het gevaar voor bevriezing neemt toe, zowel wanneer de concentratie koelvloeistof te laag is als wanneer deze te hoog is.

Als er een plasje koelvloeistof onder de auto ontstaat, als er witte rook/damp uit de uitlaatpijp komt of als u meer dan 2 liter koelvloeistof moet bijvullen, bel dan een takelwagen om bij een startpoging motorschade te voorkomen door een lek in het koelsysteem.

WAARSCHUWING De koelvloeistof kan zeer heet zijn. Als er moet worden bijgevuld terwijl de motor warm is, moet u de dop voorzichtig van het expansievat draaien zodat de overdruk verdwijnt.

 

BELANGRIJK
  •  Hoge concentraties chloor, chloriden en andere zoutverbindingen kunnen aanleiding geven tot corrosie in het koelsysteem.
  •  Gebruik altijd een koelvloeistof met roestwerende eigenschappen volgens de aanbevelingen van Volvo.
  •  Let erop dat het koelvloeistofmengsel altijd voor 50 % uit water en voor 50 % uit koelvloeistof bestaat.
  •  Leng de koelvloeistof aan met leidingwater van goede kwaliteit. Gebruik bij twijfel over de waterkwaliteit altijd een kant-enklare koelvloeistof volgens de aanbevelingen van Volvo.
  •  Wanneer u overstapt op een ander soort koelvloeistof of een nieuw koelsysteemonderdeel hebt gemonteerd, dient u het koelsysteem schoon te spoelen met leidingwater van goede kwaliteit of met kant-en-klare koelvloeistof.
  •  De motor mag alleen draaien met een goed gevuld koelsysteem. Als dat niet het geval is, kunnen er hoge temperaturen optreden met gevaar voor beschadiging (barsten) van de cilinderkop.

Voor de aan te houden hoeveelheden en de aanbevolen vloeistofkwaliteit, zie Koelvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

Motorolie - controleren en bijvullen

Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil. Vulpijp In sommige gevallen moet olie worden bijgevuld tussen de servicebeurten door. Aanpassing van het motoroliepeil is niet nodig v ...

Rem- en koppelingsvloeistof - peil

De rem- en koppelingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan. Peil controleren De rem- en koppelingsvloeistof zitten in hetzelfde reservoir. De vloeistof moet tussen het MIN- en M ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Buitenlandse reizen
Auto's met halogeen koplampen of statische LED-koplampen Het omschakelen van de koplampen naar symmetrisch dimlicht in landen waar aan de andere kant van de weg wordt gereden ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
De herkenning kan vooral beperkt zijn bij: vervuilde of afgedekte sensoren sneeuw of zware regenval storing door andere radarbronnen ...

Modellen: