Mercedes-Benz C-Klasse: Algemene aanwijzingen - Motorolie - Motorruimte - Onderhoud en verzorging - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Algemene aanwijzingen

Afhankelijk van de rijstijl verbruikt de auto maximaal 0,8 l olie op 1.000 km. Het olieverbruik kan ook hoger zijn als de auto nieuw is of als er vaker met hoog toerental wordt gereden.

Afhankelijk van het motortype kan de oliepeilstaaf op verschillende plaatsen gemonteerd zijn.

Bij het controleren van het oliepeil: Mercedes-AMG C 63 en Mercedes-AMG C 63 S: Het oliepeil mag alleen worden gecontroleerd als de motor op bedrijfstemperatuur is.

Oliepeil met oliepeilstaaf controleren

Oliepeil met oliepeilstaaf controleren

Oliepeil met oliepeilstaaf controleren (voorbeeld)

- De oliepeilstaaf eruit trekken.

- De oliepeilstaaf afvegen.

- De oliepeilstaaf langzaam tot de aanslag in de geleidepijp schuiven en na circa 3 seconden opnieuw eruit trekken.

 • Het oliepeil is correct als dit zich tussen de MIN-markering en de MAX-markering bevindt.

  - Als het oliepeil tot de MIN-markering of daaronder is gedaald, 1,0 liter motorolie bijvullen.

   Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

   WAARSCHUWING Bepaalde onderdelen in de motorruimte kunnen zeer heet zijn, bijvoorbeeld de motor, radiateur en onderdelen van het uitlaatsysteem. Bij werkzaamheden in de motorruimte ...

   Motorolie bijvullen

   Milieu-aanwijzing Bij het bijvullen erop letten dat geen olie wordt gemorst. Als olie in de grond of in het water terechtkomt, beschadigt u het milieu. Aanwijzing Alleen motoro ...

   Zie ook:

   Volvo V40. Collision Warning
   ‘Collision Warning met Auto Brake en fietsersen voetgangersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een ( ...

   Mercedes-Benz C-Klasse. Uitlaateindpijpen reinigen
   WAARSCHUWING Uitlaatsierstukken en uitlaateindpijpen kunnen zeer heet zijn. Bij het aanraken van deze onderdelen kunt u zich branden. Er bestaat gevaar voor letsel! In de omge ...

  • Modellen: