Mazda 6: Vergrendelen, ontgrendelen met de
verzoekschakelaar (Met
geavanceerde afstandbediende
portiervergrendelingsfunctie) - Portiersloten - Portieren en sloten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Vergrendelen, ontgrendelen met de verzoekschakelaar (Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie)

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Alvorens te gaan rijden / Portieren en sloten / Portiersloten / Vergrendelen, ontgrendelen met de verzoekschakelaar (Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie)

Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel kunnen vergrendeld/ ontgrendeld worden door de verzoekschakelaar op de voorportieren in te drukken wanneer u de sleutel bij u draagt.

(Wagon) De verzoekschakelaar op de achterklep kan alleen worden gebruikt voor het vergrendelen van alle portieren en de achterklep.

Voorportieren

Portieren en sloten

Achterklep (Alleen vergrendelen, Wagon)

Portieren en sloten

Vergrendelen

Druk voor het vergrendelen van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel op de verzoekschakelaar en de waarschuwingsknipperlichten zullen eenmaal knipperen.

(Behalve Europese modellen) Er wordt eenmaal een pieptoon gegeven.

Ontgrendelen

Druk voor het ontgrendelen van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel op de verzoekschakelaar op een voorportier en de waarschuwingsknipperlichten zullen tweemaal knipperen.

(Behalve Europese modellen) Er wordt tweemaal een pieptoon gegeven.

OPMERKING
 • Kijk of alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel goed vergrendeld zijn.

  Beweeg de achterklep/het kofferdeksel even op en neer zonder de elektrisch bediende achterklep-/ kofferdekselopener in te drukken om te controleren of de achterklep/ het kofferdeksel niet open is blijven staan.

 • Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel kunnen niet vergrendeld worden wanneer een van de portieren geopend is.
 • Na het indrukken van de verzoekschakelaar kan het enkele seconden duren voordat de portieren ontgrendeld worden.
 • (Europees model) De instelling kan zodanig veranderd worden dat een pieptoon hoorbaar wordt voor bevestiging wanneer de portieren en de achterklep/het kofferdeksel met behulp van een verzoekschakelaar vergrendeld/ ontgrendeld worden.

  (Behalve Europese modellen) Er wordt een zoemtoon gegeven voor bevestiging wanneer de portieren en de achterklep/het kofferdeksel vergrendeld/ontgrendeld worden met behulp van de verzoekschakelaar.

  Indien gewenst, kan de zoemtoon worden uitgeschakeld.

  Het volume van de zoemtoon kan eveneens veranderd worden.

 

OPMERKING

Verander de instelling aan de hand van de volgende procedure.

1. Schakel het contact uit en sluit alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel.

2. Open het bestuurdersportier.

3. Houd binnen 30 seconden na het openen van het bestuurdersportier de LOCK toets op de sleutel gedurende tenminste 5 seconden ingedrukt.

Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel worden vergrendeld en de pieptoon klinkt met het huidige ingestelde volume. De instelling verandert telkens wanneer de LOCK toets op de sleutel wordt ingedrukt en de pieptoon klinkt met het ingestelde volume. (Als pieptoon-uit de actieve instelling is, zal de pieptoon niet klinken.) 4. Voer een van onderstaande handelingen uit om de verandering van de instelling te voltooien:

 • Wanneer het contact op ACC of ON wordt gezet.
 • Sluiten van het bestuurdersportier.
 • Openen van de achterklep/het kofferdeksel.
 • Wanneer de sleutel gedurende 10 seconden niet wordt gebruikt.
 • Indrukken van een willekeurige toets behalve de LOCK toets op de sleutel.
 • Indrukken van een verzoekschakelaar.

 

OPMERKING
 • (Met anti-diefstal beveiligingssysteem) De waarschuwingsknipperlichten knipperen wanneer het antidiefstal beveiligingssysteem in staat van paraatheid is gebracht of uitgeschakeld wordt.
 • (Met dubbel portiervergrendelingssysteem) Het dubbel portiervergrendelingssysteem kan geactiveerd/gedeactiveerd worden met behulp van de verzoekschakelaar.

 

OPMERKING
 • De instelling kan zodanig veranderd worden dat de portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch vergrendeld worden zonder de verzoekschakelaar in te drukken.

  (Automatische vergrendelfunctie) Er wordt een zoemtoon gegeven wanneer alle portieren en de achterklep gesloten worden en u de geavanceerde sleutel bij u hebt. Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel worden na ongeveer drie seconden automatisch vergrendeld wanneer de geavanceerde sleutel buiten het werkingsbereik is. Ook zullen de waarschuwingsknipperlichten eenmaal knipperen. (Ook als de bestuurder zich binnen het werkingsbereik bevindt, zullen alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch na ongeveer 30 seconden vergrendeld worden.) Als u zich buiten het werkingsbereik bevindt alvorens de portieren en de achterklep/het kofferdeksel volledig gesloten zijn of een andere sleutel in de auto is achtergelaten, zal de automatische vergrendelfunctie niet functioneren.

  Zorg er altijd voor dat alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel gesloten en vergrendeld zijn alvorens de auto achter te laten. De elektrisch bediende ruiten worden niet door de automatische vergrendelfunctie gesloten.

 

OPMERKING
 • Automatische hervergrendelfunctie Na het ontgrendelen door het indrukken van de verzoekschakelaar, zullen alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch vergrendeld worden als een van de volgende handelingen niet binnen ongeveer 30 seconden wordt uitgevoerd. Als uw auto uitgerust is met een anti-diefstal beveiligingssysteem, zullen de waarschuwingsknipperlichten knipperen bij wijze van bevestiging.

  De tijd die nodig is om de portieren automatisch te vergrendelen kan gewijzigd worden.

  Zie Gebruikersinstellingen

  • Openen van een portier of de achterklep/het kofferdeksel.
  • Wanneer het contact in een andere stand dan uit wordt gezet.

Dubbel portiervergrendelingssysteem

Het dubbele portiervergrendelingssysteem voorkomt dat iemand die in uw wagen heeft ingebroken de portieren vanaf de binnenzijde kan openen. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een ...

Vergrendelen, ontgrendelen met de zender

Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel kunnen vergrendeld/ ontgrendeld worden door bediening van de zender van de Afstandbediende portiervergrendeling. Zie Afstandbediende portiervergre ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Ontgrendelen klep laadaansluiting in noodsituatie
Als de klep van de laadaansluiting niet geopend kan worden door een ontladen accu of een storing in de bedrading, kan de klep worden geopend door de achterklep te openen en aan de noodontgrend ...

Hyundai Ioniq Electric. Speciale rijomstandigheden
Gevaarlijke rijomstandigheden Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen als er sprake is van gevaarlijke omstandigheden, zoals water, sneeuw, ijs, modder of zand op het wegdek: Rijd voorzichtig en ...

Modellen: