Volvo V40: Keyless Drive - Sloten en alarm - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Keyless Drive

Auto's uitgerust met Keyless Drive zijn voorzien van een passief start- en vergrendelingssysteem.

Met Keyless start en ontgrendeling/vergrendeling is de auto te starten, vergrendelen en ontgrendelen zonder dat de transpondersleutel  daarvoor in het contactslot6 hoeft te zitten.

U hoeft de transpondersleutel alleen bij u te dragen in bijvoorbeeld een binnenzak. Het systeem maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om de auto te openen, wanneer u bijvoorbeeld uw handen vol hebt.

Beide transpondersleutels die bij de auto worden geleverd ondersteunen het Keyless-systeem. U kunt meer transpondersleutels bijbestellen.

Het elektrische systeem van de auto kan in drie verschillende standen worden gezet - sleutelstand 0, I en II  - met de transpondersleutel.

Gerelateerde informatie

Keyless Drive -bereik transpondersleutel

Om een portier of de achterklep automatisch te ontgrendelen zonder knoppen op de transpondersleutel in te drukken, moet de transpondersleutel zich binnen een straal van 1,5 meter rond de portierhandgrepen of de achterklep bevinden.

U moet de transpondersleutel bij u dragen om een portier te vergrendelen of ontgrendelen.

Wanneer u aan de ene kant van de auto staat, is het niet mogelijk om met de transpondersleutel een portier aan de andere kant te ver- of ontgrendelen.

Keyless Drive* -bereik transpondersleutel

De rode cirkels op de bovenstaande afbeelding geven het bereik van de systeemantennes aan.

Als u alle transpondersleutels uit de auto neemt terwijl de motor draait, sleutelstand I of II  actief is of een portier wordt geopend en weer gesloten, verschijnt er een waarschuwingsmelding op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel en klinkt er een geluidssignaal.

Wanneer de transpondersleutel weer in de auto wordt geplaatst, dooft de waarschuwingsmelding en houdt het geluidssignaal op in de volgende gevallen:

Gerelateerde informatie

Keyless Drive - veilig gebruik van de transpondersleutel

Pas goed op al uw transpondersleutels.

Als u een van de transpondersleutels8 in de auto vergeet, worden de Keyless-functies bijvoorbeeld bij het vergrendelen van de auto gedeactiveerd.

Onbevoegden kunnen de portieren er dan niet meer mee openen.

De volgende keer dat u de auto ontgrendelt met een andere transpondersleutel, wordt de transpondersleutel die u in de auto was vergeten weer geactiveerd.

BELANGRIJK Laat de transpondersleutel met PCC niet onbeheerd in de auto liggen. Als iemand inbreekt in de auto en de transpondersleutel vindt, is het onder meer mogelijk om de auto de starten door de transpondersleutel in het contactslot te plaatsen en vervolgens op de knop START/STOP ENGINE te drukken.

Gerelateerde informatie

Keyless Drive - storingen in de functie van de transpondersleutel

De Keyless-functies  kunnen gestoord worden door elektromagnetische velden en afschermingen.

N.B. Plaats/bewaar de transpondersleutel met passieve start/ontgrendeling niet in de buurt van een mobiele telefoon of metalen voorwerpen.

Houd een minimale afstand aan van 10-15 cm.

Als er desondanks toch storingen optreden, is de transpondersleutel en het sleutelblad te gebruiken als een transpondersleutel in basisuitvoering .

Gerelateerde informatie

Keyless Drive - vergrendelen

Auto's met Keyless start en ontgrendeling/ vergrendeling zijn voorzien van een aanraakgevoelig gebied op de buitenhandgreep van de portieren alsook een met rubber beklede knop naast het eveneens met rubber beklede drukplatje op de achterklep.

Keyless Drive* - vergrendelen

Vergrendel de portieren en de achterklep door een van de portierhandgrepen vast te pakken of op de kleinste van de beide met rubber beklede knoppen op de achterklep te drukken – de vergrendelingsindicatie  onder aan de voorruit gaat knipperen om aan te geven dat er vergrendeling heeft plaatsgevonden.

Alle portieren inclusief de achterklep moeten zijn gesloten, voordat u de auto kunt vergrendelen – de auto wordt anders niet vergrendeld.

N.B. Als u (terwijl de motor is afgezet) de transpondersleutel met Keyless-functie uit de auto haalt en de auto niet vergrendelt door een van de portierhandgrepen aan te raken of de vergrendeltoets op de transpondersleutel te bedienen, gebeurt het volgende: Na ca. 1½–2 minuten wordt het alarm geactiveerd en gaat de alarmdiode op de voorruit knipperen – het alarm staat daarmee op scherp maar de auto is niet vergrendeld.

 

N.B. Op auto's met een automatische versnellingsbak moet de keuzehendel in de P-stand staan. Anders kan de auto niet worden vergrendeld of op alarm worden gezet.

 

N.B. Let erop dat het systeem kan worden geactiveerd bij het wassen van de auto als de transpondersleutel binnen bereik is.

Gerelateerde informatie

Keyless Drive - ontgrendelen

Er vindt ontgrendeling plaats, wanneer iemand een portierhandgreep beetpakt of op het met rubber beklede drukplaatje van de achterklep drukt – open het portier of de achterklep op de normale manier.

N.B. Normaal registreren de portierhandgrepen het wanneer u met uw hand de handgreep beetpakt, maar als u dikke handschoenen draagt of de handbeweging te snel uitvoert, moet u de beweging mogelijk een tweede keer uitvoeren of de handschoen uittrekken.

Gerelateerde informatie

Keyless Drive - ontgrendelen met sleutelblad

Als de centrale vergrendeling niet op de transpondersleutel reageert (omdat de batterijen bijvoorbeeld leeg zijn), kunt u het linker voorportier ontgrendelen en openen met het afneembare sleutelblad  van de transpondersleutel.

Keyless Drive* - ontgrendelen met sleutelblad
Opening voor het sleutelblad - voor het afnemen van de afdekking.

Om bij de slotcilinder te komen dient de kunststof afdekking van de portierhandgreep te worden verwijderd – ook dit doet u met het sleutelblad:

 1. Duw het sleutelblad ca. 1 cm recht omhoog in de opening aan de onderkant van de portierhandgreep/ afdekking – niet wrikken.
  > De kunststof afdekking komt automatisch los, wanneer u het blad recht omhoog de opening induwt.
 2. Steek het sleutelblad vervolgens in de slotcilinder en ontgrendel het portier.
 3. Plaats de kunststof afdekking na ontgrendeling terug.
N.B. Wanneer u het linker voorportier met het sleutelblad ontgrendeld hebt en vervolgens opent, gaat het alarm  af. Het wordt uitgeschakeld door de transpondersleutel in het contactslot te steken, zie Alarm - transpondersleutel defect .

Gerelateerde informatie

Keyless Drive - vergrendelingsinstellingen

De vergrendelingsinstellingen voor auto's met passieve start en ontgrendeling/vergrendeling zijn aan te passen door in het menusysteem MY CAR aan te geven welke portieren er ontgrendeld moeten worden.

Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR .

Gerelateerde informatie

Keyless Drive - locatie antennes

Auto's met Keyless start en ontgrendeling/ vergrendeling zijn voorzien van een aantal antennes die op verschillende locaties ingebouwd zijn in de auto.

Keyless Drive* - locatie antennes

 1. Achterbumper, in het midden
 2. Portierhandgreep, linksachter
 3. Bagageruimte, in het midden, helemaal voorin, onder de vloer
 4. Portierhandgreep, rechtsachter
 5. Middenconsole, onder achterstuk
 6. Middenconsole, onder voorstuk.
WAARSCHUWING Personen met een pacemaker mogen niet dichter dan 22 cm bij de antennes van het Keyless-systeem komen. Hierdoor voorkomt u storingen tussen de pacemaker en het Keyless- systeem.

Gerelateerde informatie

Transpondersleutel/PCC - batterij vervangen

U moet de batterij5 in de transpondersleutel mogelijk vervangen. U moet de batterij in de transpondersleutel vervangen, als: het informatiesymbool oplicht en Batterij autosleutel bijna leeg ...

Vergrendelen/ontgrendelen - vanaf de buitenkant

Met de transpondersleutel  is vergrendeling/ ontgrendeling van de buitenkant mogelijk. Met de transpondersleutel kunt u alle portieren, de achterklep en de tankvulklep vergrendelen/ ontgrend ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. EBD (elektronische remkrachtverdeling)
Algemene informatie Om de rijstabiliteit tijdens het remmen te verbeteren controleert en regelt de EBD de remdruk voor de achterwielen. Belangrijke veiligheidsvoorschriften Informatie&nb ...

Volvo V40. Accu - Start/Stop
Auto's met Start/Stop-systeem hebben behalve de startaccu ook een hulpaccu. Een auto met Start/Stop-systeem is voorzien van twee 12V-accu's – één extra krachtige startaccu en een ...

Modellen: