Mazda 6: Monteren van het reservewiel - Verwisselen van een lekke band
(Met reservewiel) - Lekke band - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Monteren van het reservewiel

1. Verwijder alle vuil en overige verontreiniging van de montagevlakken van het wiel, de naaf en de naafbouten met behulp van een doek.

Lekke band

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de montagevlakken van het wiel, de naaf en de wielmoeren schoon zijn alvorens banden te verwisselen of te vernieuwen: Het is gevaarlijk wanneer bij het verwisselen of vernieuwen van een band vuil en overige verontreiniging niet van de montagevlakken van het wiel, de naaf en de wielbouten wordt verwijderd. De wielmoeren kunnen tijdens het rijden lostrillen, hetgeen het verlies van een wiel gevolgd door een ongeluk kan veroorzaken.

2. Breng het reservewiel op de plaats aan.

3. Monteer de wielmoeren met de afgeschuinde zijde naar binnen gericht; draai ze vervolgens hand-vast.

WAARSCHUWING

Breng geen olie of vet op de wielmoeren en bouten aan en trek de wielmoeren niet verder dan het voorgeschreven aantrekkoppel aan: Het aanbrengen van olie en vet op wielmoeren en bouten is gevaarlijk.

De wielmoeren kunnen tijdens het rijden lostrillen, hetgeen het verlies van een wiel gevolgd door een ongeluk kan veroorzaken. Bovendien kunnen wielmoeren en bouten beschadigd worden wanneer deze meer dan noodzakelijk aangetrokken worden.

4. Draai de wielmoersleutel linksom en laat de auto tot op de grond zakken.

Gebruik de wielmoersleutel om de wielmoeren in de aangegeven volgorde vast te draaien.

Indien u onzeker bent of de wielmoeren voldoende strak aangetrokken zijn, dient u ze te laten controleren door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Lekke band

WAARSCHUWING

De wielmoeren moeten daarom steeds op correcte wijze stevig aangetrokken worden: Wielmoeren die onjuist of onvoldoende zijn aangetrokken zijn gevaarlijk.

Het wiel kan gaan slingeren of zelfs los raken. Hierdoor kunt u de macht over het stuur verliezen en een ernstig ongeluk veroorzaken.

Let er op dat dezelfde moeren worden gebruikt als die welke verwijderd werden of vervang ze door metrische moeren van dezelfde maat: Aangezien de wielbouten en -moeren op uw Mazda metrische schroefdraad hebben, is het gebruik van nietmetrische moeren gevaarlijk. Indien een niet-metrische moer op een metrische bout gemonteerd wordt, kan het wiel niet stevig bevestigd worden en zal de bout worden beschadigd.

5. Verwijder de wielblokken en berg het gereedschap en de krik op.

6. Berg de beschadigde band in de bagageruimte op.

7. Controleer de bandenspanning.

8. Laat de lekke band zo spoedig mogelijk repareren of vervangen.

OPMERKING (Met bandenspanningcontrolesysteem) Druk na het monteren van de reserveband niet op de instelschakelaar van het bandenspanningcontrolesysteem.

De schakelaar dient alleen te worden ingedrukt na het monteren van de gerepareerde lekke band of na het monteren van een nieuwe band.

 

WAARSCHUWING

Rijd nooit met banden waarvan de bandenspanning niet juist is: Het rijden met banden waarvan de bandenspanning niet juist is, is gevaarlijk. Banden met een onjuiste bandenspanning kunnen de wegligging nadelig beïnvloeden en een ongeluk veroorzaken. Wanneer u de bandenspanning van de normale banden controleert, dit ook bij het noodreservewiel controleren.

 

OPMERKING Om te voorkomen dat de krik en de gereedschapset tijdens het rijden gaan rammelen, dienen deze op de juiste wijze opgeborgen te worden.

Verwijderen van een lekke band

1. Draai de wielmoeren los door ze beurtelings één slag linksom te draaien. Echter geen van de wielmoeren verwijderen totdat de band van de grond gekrikt is. 2. Plaats de krik ...

Accu is uitgeput

Starten met een hulpaccu Starten met een hulpaccu kan gevaarlijk zijn wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt. Volg daarom de procedure nauwkeurig op. Indien u hiermee niet vertrouwd bent, ...

Zie ook:

Mazda 6. Stuurbekrachtiging
De stuurbekrachtiging functioneert uitsluitend wanneer de motor draait. Indien de motor niet draait of wanneer de stuurbekrachtiging buiten werking is, kan de auto alsnog worden bestuurd, ...

Renault Megane. Veiligheidsvoorzieningen bescherming zijkant
Zijairbags De zijairbag is aan de kant van het portier ondergebracht in de rugleuning van de voorstoelen en komt in werking om de inzittenden te beschermen bij een zware aanrijding tegen de zijka ...

Modellen: