Volvo V40: Katalysatoren - Starten en rijden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Katalysatoren

De katalysatoren hebben tot taak de uitlaatgassen te reinigen. Ze zijn dicht bij de motor in het uitlaatsysteem gemonteerd om snel op temperatuur te komen.

De katalysatoren bestaan uit een monoliet (keramiek of metaal) met kanalen. De wanden van de kanalen zijn bekleed met platina/rodium/palladium.

Deze edelmetalen hebben een katalytische werking, d.w.z. ze versnellen een chemische reactie zonder dat ze daar zelf actief aan deelnemen.

LambdasondeTM (zuurstofsensor)

De lambdasonde maakt deel uit van het regelsysteem dat tot taak heeft de uitstoot te beperken en de energie-inhoud van de brandstof beter te benutten. Voor meer informatie, zie Brandstofverbruik en CO2-uitstoot .

Een zuurstofsensor registreert het zuurstofgehalte van de uitlaatgassen die de motor verlaten.

De meetwaarde van de uitlaatgasanalyse wordt doorgegeven aan het elektronische systeem dat continu de verstuivers afregelt. Het lucht-brandstofmengsel dat de motor krijgt, wordt continu bijgesteld. De regeling schept de ideale omstandigheden voor een effectieve verbranding van de schadelijke stoffen (koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofoxiden) in de driewegkatalysator.

Gerelateerde informatie

Brandstof bijvullen – met jerrycan

Gebruik voor het bijvullen van brandstof  uit een jerrycan de trechter die onder het vloerluik in de bagageruimte ligt.

BELANGRIJK De wetgeving ten aanzien van de opslag van jerrycans met reservebrandstof verschilt van land tot land. Ga na wat er in uw land geldt.

Let erop dat u de trechter op de juiste wijze in de vulpijp steekt. De vulpijp bevat twee kleppen die te openen zijn. Zorg dat u de trechter door de beide kleppen hebt gestoken, voordat u begint met bijvullen.

Gerelateerde informatie

Brandstof - diesel

Diesel is een brandstoftype dat bestemd is voor een auto met een dieselmotor. Maak alleen gebruik van dieselolie van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwal ...

Roetfilter dieselmotor (DPF)

Dieselmodellen zijn uitgerust met een roetfilter, waardoor een nog effectievere uitlaatgasreiniging mogelijk is. Onder normale rijomstandigheden blijven de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen in he ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Eigenschappen van het ESP
Algemene informatie Als het waarschuwingslampje ESP voor aanvang van de rit dooft, is het ESP automatisch actief. Als het ESP ingrijpt, knippert het w ...

Skoda Octavia. Airbagactivering
Afb. 20 Gasgevulde airbags Het airbagsysteem is alleen bij ingeschakeld contact actief Bij het activeren wordt de airbag gevuld met gas en ontvouwt deze zich. Het opblazen van de airbag gebeu ...

Modellen: