Volvo V40: Brandstof - diesel - Starten en rijden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Brandstof - diesel

Diesel is een brandstoftype dat bestemd is voor een auto met een dieselmotor.

Maak alleen gebruik van dieselolie van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwaliteit in de tank. De dieselolie moet voldoen aan de norm EN 590 of SS 155435. Dieselmotoren zijn gevoelig voor verontreinigingen in de brandstof zoals een te hoog gehalte aan zwavel- of metaaldeeltjes.

Aanduiding

De aanduiding conform de CEN-norm EN16942 zit aan de binnenkant van de tankvulklep en uiterlijk eind 2018 ook op de desbetreffende brandstofpompen en mondstukken op tankstations in heel Europa.

Dit is de aanduiding die geldt voor de huidige standaardbrandstof in Europa. In een auto met een dieselmotor is het toegestaan dieselolie te gebruiken met de volgende aanduiding:

B7 is een dieselsoort met maximaal 7 vol-% FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

Bij lage temperaturen (lager dan 0 °C) kan de paraffine in de dieselolie uitvlokken. Dit kan tot startproblemen leiden. De verkrijgbare brandstofkwaliteiten moeten zich lenen voor gebruik in het actuele jaargetijde en klimaatgebied, maar in extreme weersomstandigheden, bij gebruik van verouderde brandstof of bij ritten door verschillende klimaatgebieden kan desondanks uitvlokking optreden.

Het risico van condensatie in de brandstoftank neemt af, als u de tank altijd goed gevuld houdt.

Houd tijdens het tanken het gebied rond de vulpijp goed schoon. Voorkom morsen op gelakte oppervlakken. Maak als u gemorst hebt het gebied met water en zeep schoon.

BELANGRIJK De dieselolie:

 • moet voldoen aan de norm EN 590 en/of SS 155435;
 • moet een zwavelgehalte hebben van maximaal 10 mg/kg;
 • mag maximaal 7 vol% FAME8 (B7) bevatten.

 

BELANGRIJK Maak geen gebruik van de volgende dieselolieachtige brandstoffen:

 • speciale toevoegingen (dopes)
 • scheepsolie
 • stookolie
 • FAME9 of plantaardige olie.

Dergelijke brandstoffen voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Volvo stelt en geven aanleiding tot verhoogde vormen van slijtage en motorschade die niet worden gedekt door de garanties van Volvo.

Wanneer u de tank leegrijdt

Na motoruitval door brandstofgebrek heeft het brandstofsysteem enige tijd nodig om een controle uit te voeren. Doe nadat u de brandstoftank hebt bijgevuld met dieselolie het volgende alvorens de motor te starten:

 1. Plaats de transpondersleutel in het contactslot en duw deze tot aan de aanslag naar binnen, zie Sleutelstanden .
 2. Druk op de START-knop zonder rem- en/of koppelingspedaal te bedienen.
 3. Wacht ca. één minuut.
 4. Om de motor te starten: Bedien rem- en/of koppelingspedaal en druk nogmaals op de START-knop.

N.B. Alvorens brandstof te tanken bij een leeggereden tank:

 • Breng de auto tot stilstand op een zo egaal/horizontaal mogelijke ondergrond – als de auto overhelt, bestaat er gevaar voor luchtbellen in de brandstoftoevoer.

Vervangingsinterval voor brandstoffilter

Voor optimale prestaties is het belangrijk de vervangingsintervallen voor het brandstoffilter aan te houden en originele onderdelen te gebruiken.

Gerelateerde informatie

Brandstof - benzine

Benzine is een brandstoftype dat bestemd is voor een auto met een benzinemotor. Maak alleen gebruik van benzine van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwali ...

Katalysatoren

De katalysatoren hebben tot taak de uitlaatgassen te reinigen. Ze zijn dicht bij de motor in het uitlaatsysteem gemonteerd om snel op temperatuur te komen. De katalysatoren bestaan uit een monoli ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Bediening van de menu's
Afb. 166 Bediening van de menu's Bediening van de menu's afb. 166 A. Doorbladeren van de lijstinvoeren van het menu B. Verkleining/vergroting van het menuvenster (geldt voor het infotainment ...

Hyundai Ioniq Electric. Sensor om de afstand tot de voorligger te signaleren
  Smart Cruise Control gebruikt een sensor om de afstand tot de voorligger te signaleren. Waarschuwingsmelding   SCC-modusuitgeschakeld. Radar geblokkeerd Wanneer de behuizing van ...

Modellen: