Volvo V40: City Safety - lasersensor - Bestuurdersondersteuning - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: City Safety - lasersensor

Het City Safety-systeem maakt gebruik van een sensor die laserlicht uitzendt. Neem contact op met een gekwalificeerde werkplaats als de lasersensor een storing vertoont of nagekeken moet worden – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats. Het is daarom essentieel dat u de aangegeven instructies opvolgt bij het hanteren van de lasersensor.

De volgende twee stickers hebben te maken met de lasersensor:

City Safety - lasersensor

Op de bovenste sticker in de afbeelding staat de classificatie van het laserlicht:

Op de onderste sticker staan de fysische eigenschappen van het laserlicht:

Stralingsgegevens voor lasersensor

De fysische gegevens staan nader omschreven in de volgende tabel.

Stralingsgegevens voor lasersensor

WAARSCHUWING Als u de instructies in deze handleiding niet opvolgt, bestaat er gevaar voor oogletsel!

 • Kijk nooit van een afstand van 100 mm of minder in de lasersensor (waaruit uiteenlopende, onzichtbare laserstralen komen) met vergrotende optiek zoals een vergrootglas, microscoop, objectief of soortgelijke optische instrumenten.
 • Laat tests, reparaties, demontage, afstelling en/of vervanging van de lasersensor of delen ervan alleen uitvoeren door een erkende werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.
 • Stel de lasersensor niet bij en voer geen onderhoud uit dat niet uitdrukkelijk in deze handleiding staat aangegeven om blootstelling aan schadelijke straling tegen te gaan.
 • De reparateur dient de speciaal opgestelde werkplaatsinformatie voor de lasersensor te volgen.
 • Demonteer de lasersensor niet (en verwijder de lenzen evenmin). Een gedemonteerde lasersensor is een laserproduct klasse 3B volgens de norm IEC 60825-1.

  Een laserproduct klasse 3B is niet veilig voor de ogen en houdt dan ook een gevaar voor oogletsel in.

 • Koppel de connector van de lasersensor los voordat u deze van de voorruit demonteert.
 • Zorg dat de lasersensor op de voorruit gemonteerd is alvorens de connector aan te sluiten.
 • De lasersensor zendt laserlicht uit wanneer de transpondersleutel in sleutelstand II  staat, ook al is de motor afgezet.

Gerelateerde informatie

City Safety - beperkingen

De City Safety-sensor is erop gebouwd om auto's en andere voorliggers te ontdekken, zowel overdag als 's nachts. Er gelden echter bepaalde beperkingen voor het systeem. Door de beperkingen van d ...

City Safety - symbolen en meldingen

Terwijl City Safety  automatisch remt, kunnen een of meer symbolen  op het instrumentenpaneel gaan branden in combinatie met een tekstmelding. Meldingen kunt u van het display halen door d ...

Zie ook:

Renault Megane. Onderdelen en reparaties
De originele onderdelen worden met de grootste zorg ontwikkeld en gecontroleerd. Zij voldoen dan ook aan dezelfde kwaliteitsnormen als de onderdelen die in de fabriek worden gebruikt. Door het ge ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Brandstoffen zijn licht ontvlambaar. Bij ondeskundig werken met brandstof bestaat brand- en explosiegevaar! Beslist vuur, open licht, roken en vonkvorming vermij ...

Modellen: