Volvo V40: Adaptieve cruisecontrol (ACC) - Bestuurdersondersteuning - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Adaptieve cruisecontrol (ACC)

De adaptieve cruisecontrol (ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.

De adaptieve cruisecontrol biedt u een comfortabeler rijervaring op lange ritten op snelwegen en lange, rechte hoofdwegen met een gelijkmatige verkeersstroom.

U stelt de gewenste snelheid  en het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger. Wanneer de radarsensor een voorligger registreert die langzamer rijdt dan u, wordt uw snelheid automatisch aangepast. Wanneer de weg voor u weer vrij is, hervat de auto de ingestelde snelheid.

Als u een voorligger te dicht nadert terwijl de adaptieve cruisecontrol uitgeschakeld is of standby staat, wordt u door de afstandswaarschuwing  geattendeerd op de korte afstand.

WAARSCHUWING De bestuurder dient altijd rekening te houden met de verkeersomstandigheden en in te grijpen, wanneer de adaptieve cruisecontrol geen passende snelheid of afstand aanhoudt.

De adaptieve cruisecontrol leent zich niet voor alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Neem alle hoofdstukken over de adaptieve cruisecontrol in de gebruikershandleiding door voor informatie over de systeembeperkingen die u moet kennen alvorens het systeem te gebruiken.

De bestuurder is er altijd verantwoordelijk voor dat de juiste afstand en snelheid worden aangehouden, ook bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol.

 

BELANGRIJK Laat het onderhoud van de onderdelen van de adaptieve cruisecontrol over aan een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Automatische versnellingsbak

ij auto’s met een automatische versnellingsbak is de adaptieve cruisecontrol uitgebreid met een zogeheten file-assistent .

Gerelateerde informatie

Afstandswaarschuwing - beperkingen

Dit systeem, dat gebruik maakt van dezelfde radarsensor als de adaptieve cruisecontrol  en de Collision Warning met Auto Brake  heeft bepaalde beperkingen. N.B. In de felle zon e ...

Adaptieve cruisecontrol - functie

De adaptieve cruisecontrol bestaat uit een cruisecontrol die gekoppeld is aan een afstandshouder. Functie-overzicht Functie-overzicht   Waarschuwingssymbool – afremmen noodzakeli ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Benzine
Brandstofkwaliteit (benzine) Aanwijzing Geen dieselbrandstof in een auto met benzinemotor tanken. Als abusievelijk de verkeerde brandstof is getankt, het contact niet inschakelen ...

Skoda Octavia. Loodvrije benzine
Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld afb. 310. Met de wagen mag alleen loodvrije benzine worden getankt die maximaal 10% bio-ethanol (E10) be ...

Modellen: