Volvo V40: Afstandswaarschuwing - beperkingen - Bestuurdersondersteuning - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Afstandswaarschuwing - beperkingen

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Bestuurdersondersteuning / Afstandswaarschuwing - beperkingen

Dit systeem, dat gebruik maakt van dezelfde radarsensor als de adaptieve cruisecontrol  en de Collision Warning met Auto Brake  heeft bepaalde beperkingen.

N.B. In de felle zon en bij lichtschitteringen of grote variaties in de lichtsterkte alsook het gebruik van een zonnebril is het op de voorruit geprojecteerde waarschuwingslampje soms moeilijk waar te nemen.

In slechte weersomstandigheden en op slingerende wegen heeft de radarsensor soms moeite om voorliggers te registreren.

Ook voorliggers met geringe afmetingen (zoals motorfietsen) zijn soms moeilijk te ontdekken.

Dat kan betekenen dat het geprojecteerde waarschuwingslampje pas bij kortere volgtijden oplicht of dat helemaal niet gaat branden.

Op zeer hoge snelheden is het mogelijk dat het lampje door beperkingen in het bereik van de sensor op kortere afstand oplicht.

Voor meer informatie over de beperkingen van de radarsensor, zie Radarsensor - beperkingen  en Collision Warning - bediening .

Gerelateerde informatie

Afstandswaarschuwing - symbolen en meldingen

Er kunnen symbolen en meldingen op het instrumentenpaneel verschijnen bij een gereduceerde werking op grond van de systeembeperkingen .

Symbool A Melding Betekenis
Radar afgedekt Zie instructieboekje De afstandswaarschuwing werkt tijdelijk niet.

De radarsensor  kan geen andere voertuigen registreren. Bijvoorbeeld wanneer deze wordt gehinderd door hevige regenval of als sneeuwmodder of andere verontreinigingen de radarsensor afdekken.

Voor informatie, zie Radarsensor - beperkingen .

CWS-systeem Service vereist De afstandswaarschuwing en Collision Warning met Auto Brake  werken niet of gedeeltelijk.

Bezoek een werkplaats als de melding niet verdwijnt – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

A De symbolen zijn schematisch.

Afstandswaarschuwing

De afstandswaarschuwing (Distance Alert) waarschuwt u, als het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger te klein wordt. Distance Alert is actief bij snelheden hoger dan 30 km/h (20 mph) en re ...

Adaptieve cruisecontrol (ACC)

De adaptieve cruisecontrol (ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorl ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Interieurbeveiliging
Functie Bij ingeschakelde interieurbeveiliging wordt een optisch en akoestisch alarm geactiveerd, wanneer een beweging in het interieur wordt herkend. Dit kan bijvoorbeeld gebeur ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Sleutel
Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Sleutel hoort niet bij het voertuig Een verkeerde sleutel is in het co ...

Modellen: