Skoda Octavia: Werking - Inparkeersysteem - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Werking

Systeemtoets
Afb. 267 Systeemtoets

De systeemondersteuning vindt op de volgende manier plaats.

Voorwaarden voor de systeemfunctie

Het systeem kan alleen een parkeerruimte zoeken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het systeem kan alleen inparkeren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Activering/deactivering

Het systeem kan door het indrukken van toets worden geactiveerd/gedeactiveerd afb. 267.

Bij een geactiveerd systeem brandt in de toets het symbool .

Parkeerruimte zoeken

Het systeem zoekt een parkeerruimte in een rij parallel en haaks geparkeerde wagens aan bijrijders- of bestuurderszijde.

Procedure bij het zoeken van parkeerruimte

Het systeem zoekt automatisch naar een parkeerruimte aan de bijrijderszijde.

Vindt het systeem een parkeerruimte, dan verschijnt op het display de aanbevolen parkeermodus afb. 269 op - A of afb. 270 op - A.

Het knipperlicht aan bestuurderszijde bedienen als u aan die kant van de straat naar een parkeerruimte wilt zoeken. De displayweergave wijzigt en het systeem zoekt naar een parkeerruimte aan de bestuurderszijde.

Let op
Wordt tijdens het zoeken naar parkeerruimte op het display het symbool © (km/h) weergegeven dan moet de rijsnelheid worden verlaagd tot minder dan 40 km/h (fileparkeren) resp. minder dan 20 km/h (parkeerruimte haaks op de rijbaan).

Inleiding voor het onderwerp

Het inparkeersysteem (hierna systeem) ondersteunt de bestuurder bij het inparkeren in geschikte parkeerruimtes parallel aan en haaks op de rijbaan en bij het uitparkeren uit parkeerruimtes paralle ...

Parkeermodus wisselen

Afb. 268 Menu's met de parkeermodi: Displayweergave Tijdens het zoeken naar parkeerruimte en vóór het begin van het parkeren kan op het display een menu met een andere geschikte parkeermodus ...

Zie ook:

Mazda 6. Elektrische handrem
De elektrische handreminstallatie trekt de handrem aan met behulp van een elektrische motor. Wanneer de elektrische handrem wordt aangetrokken, gaat het indicatielampje van de elektrische handrem ...

Mazda 6. Motoruitlaatgassen (Koolmonoxide)
WAARSCHUWINGNiet met uw auto rijden als u uitlaatgas binnen in de auto ruikt: Uitlaatgas is gevaarlijk. Dit gas bevat koolmonoxide (CO), dat kleurloos, geurloos en giftig is. Bij inademin ...

Modellen: