Skoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp - Inparkeersysteem - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp

Het inparkeersysteem (hierna systeem) ondersteunt de bestuurder bij het inparkeren in geschikte parkeerruimtes parallel aan en haaks op de rijbaan en bij het uitparkeren uit parkeerruimtes parallel aan de rijbaan.

Het systeem neemt alleen de stuurbewegingen tijdens het inparkeren in resp. uitparkeren uit de parkeerruimte over. De bestuurder bedient het rem-, gasresp. koppelingspedaal evenals de versnellings-/keuzehendel.

De toestand, waarbij het stuurwiel door het systeem wordt bediend, wordt hierna de parkeermanoeuvre genoemd.

Het inparkeersysteem is een uitbreiding van de parkeerhulp en werkt op basis van de door de ultrasoonsensoren geregistreerde gegevens.

Om deze reden moet ook het hoofdstuk over de parkeerhulp zorgvuldig worden gelezen en de daarin vermelde veiligheidsaanwijzingen worden opgevolgd

ATTENTIE

  • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen, in alinea Inleiding voor het onderwerp.
  • Tijdens de parkeermanoeuvre voert het systeem automatisch snelle stuurbewegingen uit. Daarbij niet tussen de spaken van het stuurwiel grijpen - gevaar voor verwondingen!
  • Bij het inparkeren op een losse of gladde ondergrond (grind, sneeuw, ijs enz.) kan van de berekende rijbaan worden afgeweken. Daarom moet u in dergelijke situaties het systeem niet gebruiken.

VOORZICHTIG De juiste analyse van de parkeerruimte en de parkeermanoeuvre is afhankelijk van de afmeting van de wielen.

VOORZICHTIG Als andere voertuigen achter of op de stoeprand parkeren, kan het systeem uw wagen ook over de stoeprand of erop leiden - gevaar voor beschadiging van de wielen. Zo nodig tijdig ingrijpen.

Let op

Inparkeersysteem

...

Werking

Afb. 267 Systeemtoets De systeemondersteuning vindt op de volgende manier plaats. Tijdens het zoeken naar een parkeerruimte wordt de parkeerruimtegrootte gemeten en geanalyseerd. Op het d ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Detail van de verkeersmelding
Afb. 235 Detail van verkeersmelding Detail van de verkeersmelding is afhankelijk van de bron van de verkeersmelding. Om deze weer te geven, in de lijst met verkeersmeldingen de gewenste ...

Volvo V40. Lastindex en snelheidsklasse
In de onderstaande tabel staan de minimaal toelaatbare lastindex (LI) en snelheidsklasse (SS). Voor het juiste gebruik van de tabel zijn gegevens over de motor alsook het type versnellingsbak v ...

Modellen: