Skoda Octavia: Toestand controleren - Accu - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Toestand controleren

 Accu: Afdekking openklappen / kijkglas
Afb. 321 Accu: Afdekking openklappen / kijkglas

De toestand van de accu wordt regelmatig in het kader van de inspectie bij een specialist gecontroleerd.

Accuzuurstand controleren

Bij accu's met een accuzuurstand-indicator kan aan de hand van de verkleuring van deze indicator de accuzuurstand worden gecontroleerd. Bij accu's met de aanduiding "AGM" vindt geen accuzuurstand-controle plaats.

De accu kan, afhankelijk van de uitrusting, voorzien zijn van een afdekking, deze kan in pijlrichting worden opengeklapt afb. 321 - A.

Luchtbellen kunnen van invloed zijn op de kleur van de indicator. Daarom vóór de controle voorzichtig op het kijkglas tikken afb. 321 - B.

Zwarte kleur - accuvloeistofpeil in orde.

Kleurloze of lichtgele kleur - accuvloeistofpeil te laag, de accu moet worden vervangen.

Ontlading van de accu

Bij veelvuldige korte ritten wordt de accu onvoldoende opgeladen.

Bij lage temperaturen neemt de accucapaciteit af.

Als de wagen langer dan 3 tot 4 weken niet wordt gebruikt, de minpool van de accu losmaken of de accu constant opladen met een zeer lage laadstroom.

Inleiding voor het onderwerp

De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen. Automatische verbruikersuitschakeling - Ontlaadbeveiliging van de accu Het b ...

Laden

De accu alleen opladen, als het contact en alle verbruikers uitgeschakeld zijn. De aanwijzingen van de fabrikant van de acculader in acht nemen. pladen Bij wagens met start-stopsysteem of inte ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Starthulp
Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen. Bij het gebruik van de accu ...

Mazda 6. Onderhoudsmonitor (Type A/Type B audio)
"Olie verversen" met flexibele instelling *1 is beschikbaar. Raadpleeg een officiële Mazda reparateur voor details *2 . Wanneer de flexibele instelling voor het tijdstip van het verversen v ...

Modellen: