Skoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp - Accu - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp

De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen.

Automatische verbruikersuitschakeling - Ontlaadbeveiliging van de accu Het boordnetsysteem probeert als volgt te voorkomen dat de accu wordt ontladen als deze zwaar wordt belast.

Waarschuwingssymbolen op de accu

Symbool Betekenis
Altijd een veiligheidsbril dragen!
Accuzuur heeft een sterke bijtende werking. Altijd handschoenen en een beschermende bril dragen!
Vuur, vonken en open licht uit de buurt van de accu houden en niet roken!
Bij het laden van de accu ontstaat een explosief knalgas!
Kinderen uit de buurt houden van de accu!

 

ATTENTIE Accuzuur is sterk bijtend - gevaar voor verwondingen, bijtende werking of vergiftiging! Bijtende dampen in de lucht irriteren en veroorzaken schade aan de luchtwegen en de ogen. De volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen.

  • Bij het werken aan de accu beschermende handschoenen, oog- en huidbescherming dragen.
  • Als de ogen en huid met elektrolyt in aanraking zijn gekomen, de betreffende plaats direct gedurende ten minste enkele minuten met veel water afspoelen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.
  • De accu uit de buurt houden van personen die niet volledig zelfstandig zijn (bv. kinderen).
  • De accu niet kantelen, omdat er accuzuur uit de ontluchtingsopeningen van de accu kan lopen.

 

ATTENTIE Bij werkzaamheden aan de accu bestaat gevaar voor explosie, brand, verwondingen of bijtende werking! De volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen.

  • Niet roken, geen open vuur of licht gebruiken en geen vonkgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren.
  • Een ontladen accu kan gemakkelijk bevriezen. Nooit een bevroren of ontdooide accu opladen. Een bevroren accu vervangen.
  • Nooit een beschadigde accu gebruiken.
  • De accupolen niet met elkaar verbinden. Door het doorverbinden van beide polen ontstaat kortsluiting.

VOORZICHTIG Let erop, dat het accuzuur niet in aanraking komt met de wagen - gevaar voor beschadiging van de wagen.

Let op

Accu

...

Toestand controleren

Afb. 321 Accu: Afdekking openklappen / kijkglas De toestand van de accu wordt regelmatig in het kader van de inspectie bij een specialist gecontroleerd. Accuzuurstand controleren Bij accu's ...

Zie ook:

Volvo V40. Milieu-aspecten van de gebruikershandleiding
De papiervezels waarvan deze publicatie gemaakt is afkomstig zijn uit Forest Stewardship Council-gecertificeerde bossen of andere gecontroleerde bronnen. Het FSC-symbool geeft aan dat de papierve ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Audiospeler of gegevensdrager bedienen
  Mediabron, bijvoorbeeld naam van de usb-stick Actuele t ...

Modellen: