Skoda Octavia: Productaansprakelijkheid en SKODA garantie voor nieuwe wagens - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Productaansprakelijkheid en SKODA garantie voor nieuwe wagens

Skoda Octavia / Skoda Octavia - Instructieboekje / Productaansprakelijkheid en SKODA garantie voor nieuwe wagens

Productaansprakelijkheid

Uw SKODA Partner is als verkopende partij conform de wettelijke voorschriften en het koopcontract aansprakelijk voor gebreken aan uw nieuwe SKODA, aan SKODA originele onderdelen en aan SKODA originele accessoires.

SKODA garantie voor nieuwe wagens

Naast de aansprakelijkheid voor het product biedt de firma SKODA AUTO u de SKODA garantie voor nieuwe wagens (hierna "SKODA garantie" genoemd).

Hiervoor gelden de hierna beschreven voorwaarden.

Binnen het kader van de SKODA garantie garandeert de firma SKODA AUTO het volgende.

Het begin van de garantie is de dag, waarop aan de eerste koper na aankoop de nieuwe wagen door de SKODA Partner wordt overhandigd1). Deze datum moet door de SKODA Partner in het instructieboekje van uw wagen bij  Documentatie van de aflevering van de wagen overeenkomstig worden vermeld.

De reparatie van de wagen kan plaatsvinden door vervanging of reparatie van het defecte onderdeel. Vervangen onderdelen worden eigendom van de SKODA Servicepartner.

Verdere aanspraken kunnen niet aan de SKODA garantie worden ontleend. In het bijzonder kan geen aanspraak worden gemaakt op de levering van een vervangend product, op ontbinding van de koopovereenkomst, op een vervangende wagen gedurende de duur van de reparatie of op een schadevergoeding.

De SKODA garantie is geldig bij elke willekeurige SKODA Servicepartner.

De tijdige en vakkundige uitvoering van alle door de firma SKODA AUTO voorgeschreven servicewerkzaamheden vormt een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de SKODA garantie. In geval van aanspraken op de SKODA garantie dient te worden aangetoond dat alle door de firma SKODA AUTO voorgeschreven servicewerkzaamheden tijdig en vakkundig zijn uitgevoerd. In geval van niet of niet conform de voorschriften van de firma SKODA AUTO uitgevoerde servicewerkzaamheden blijven evenwel garantie-aanspraken bestaan indien u kunt aantonen dat het defect niet is ontstaan door het niet of niet conform de voorschriften van de firma SKODA AUTO uitvoeren van de servicewerkzaamheden.

Natuurlijke slijtage van uw wagen valt niet onder de SKODA garantie. Onder de SKODA garantie vallen ook geen defecten aan naderhand gemonteerde onderdelen evenals defecten aan de wagen die hierdoor zijn veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor accessoires die niet af fabriek zijn ingebouwd en/of zijn geleverd.

Eveneens bestaan geen garantie-aanspraken indien het defect door een van de volgende oorzaken is ontstaan.

De bewijsvoering van het ontbrekende oorzakelijk verband ligt bij de klant.

Door de SKODA garantie worden de wettelijke rechten van de koper aangaande de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken en mogelijke aanspraken uit de productaansprakelijkheidswetgeving niet beperkt.

1) Vanwege eisen op grond van algemeen geldende landspecifieke wettelijke bepalingen, kan in plaats van de datum van aflevering van de wagen de datum van de 1e kentekenregistratie worden vermeld.

Mobiliteitsgarantie

De mobiliteitsgarantie staat voor een gevoel van zekerheid.

Indien u onderweg onverhoopt met pech blijft staan, kunt u door de mobiliteitsgarantie toch uw reis voortzetten. Tot de mobiliteitsgarantie behoren: Pechhulp ter plaatse en het afslepen naar de SKODA Servicepartner, telefonische technische ondersteuning resp. herstel ter plaatse.

Indien de reparatie van uw wagen niet op dezelfde dag kan plaatsvinden, kan de SKODA Servicepartner zo nodig voor aanvullend vervoer zorgen (bus, trein en dergelijke) of een vervangende wagen voor u klaarzetten.

Uw SKODA Partner kan u meer vertellen over de algemene voorwaarden van de mobiliteitsgarantie. Hij kan u eveneens de gedetailleerde voorwaarden van de mobiliteitsgarantie met betrekking tot uw wagen mededelen. Indien voor uw wagen geen mobiliteitsgarantie geldt, informeert u dan bij een SKODA Servicepartner naar de mogelijkheden.

Optionele SKODA garantieverlenging

Indien u bij aanschaf van uw nieuwe wagen een SKODA garantieverlenging heeft aangeschaft, wordt hiermee de 2-jarige SKODA garantie aangaande de kosteloze uitvoering van alle garantiereparaties verlengd tot de door u gekozen duur resp. tot het bereiken van het gekozen kilometrage, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

De beschreven lakgarantie en de garantie tegen doorroesten blijven door de SKODA garantieverlenging ongewijzigd.

De SKODA garantieverlenging geldt niet voor folies aan binnen- en buitenzijde.

Meer gedetailleerde informatie over de SKODA garantieverlenging is te verkrijgen bij uw SKODA Partner.

Let op
De SKODA garantieverlenging is alleen in enkele landen verkrijgbaar.

Skoda Octavia - Instructieboekje

 ...

Ongevalgegevens-recorder (Event Data Recorder)

De wagen is met een apparaat uitgerust dat als ongevalgegevens-recorder (hierna alleen "EDR") dient. Het belangrijkste doel van de EDR is het opslaan van gegevens tijdens het verkeersongeval of ee ...

Zie ook:

Renault Megane. Veiligheidsvoorzieningen bescherming zijkant
Zijairbags De zijairbag is aan de kant van het portier ondergebracht in de rugleuning van de voorstoelen en komt in werking om de inzittenden te beschermen bij een zware aanrijding tegen de zijka ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Aanhangwagen aankoppelen
- De elektrische parkeerrem handmatig bedienen. - Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal volledig indrukken en de eerste versnelling of ...

Modellen: