Skoda Octavia: Ongevalgegevens-recorder (Event Data Recorder) - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Ongevalgegevens-recorder (Event Data Recorder)

Skoda Octavia / Skoda Octavia - Instructieboekje / Ongevalgegevens-recorder (Event Data Recorder)

De wagen is met een apparaat uitgerust dat als ongevalgegevens-recorder (hierna alleen "EDR") dient. Het belangrijkste doel van de EDR is het opslaan van gegevens tijdens het verkeersongeval of een andere buitengewone verkeerssituatie (hierna alleen "ongeval") waarbij de veiligheidssystemen worden geactiveerd.

De EDR slaat gedurende een korte periode de gegevens van het ongeval op (ongeveer 10 s), zoals bv.:

De opgeslagen gegevens dienen ter ondersteuning bij de analyse, hoe de wagensystemen zich kort vóór, tijdens of kort na het ongeval gedroegen, zodat de omstandigheden duidelijker worden waaronder het ongeval zich voordeed waarbij materiële schade en mogelijk persoonlijk letsel is opgetreden.

Daarnaast worden eveneens de gegevens van de hulpsystemen in de wagen opgeslagen. Op deze manier is niet alleen de informatie beschikbaar of de betreffende systemen op het bijbehorende tijdstip waren in- of uitgeschakeld, slechts gedeeltelijk beschikbaar waren of inactief waren, maar kan ook worden achterhaald of deze wagenfuncties ervoor hebben gezorgd dat de wagen tijdens het ongeval werd aangestuurd, versneld of afgeremd. Afhankelijk van de uitvoering van de wagen vallen bv. de volgende functies hieronder:

EDR-gegevens worden alleen opgeslagen als zich een ongeval voordoet waarbij de veiligheidssystemen worden geactiveerd. Onder normale rij-omstandigheden worden geen gegevens opgeslagen en vindt er geen audio- of video-opname in het interieur of de omgeving van de wagen plaats. Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, geslacht, leeftijd of de plaats waar het ongeveer heeft plaatsgevonden, worden eveneens niet in de EDR opgeslagen. Derden, waaronder bv. justitiële instanties, kunnen echter met behulp van bepaalde hulpmiddelen informatie uit de EDR aan andere gegevensbronnen koppelen, om op die manier bij het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval de identiteit van betrokkenen bij het ongeval te achterhalen.

Voor het uitlezen van de EDR-gegevens is een speciale uitrusting met een speciale toegangsbevoegdheid en een wettelijk voorgeschreven diagnose-aansluiting ("On-Board-Diagnostics") in de wagen noodzakelijk en moet het contact ingeschakeld zijn.

De firma SKODA AUTO zal zonder toestemming van de eigenaar van de wagen of andere voor gebruik van de wagen geautoriseerde persoon geen gegevens over de toedracht van het ongeval uit de EDR uitlezen of op enigerlei andere wijze verwerken. Uitzonderingen zijn in de contractuele overeenkomsten vastgelegd of zijn aan algemene bindende voorschriften onderhevig.

De firma SKODA AUTO is op grond van wettelijke voorschriften verplicht om de kwaliteit en veiligheid van de eigen producten te bewaken. Daarom mogen wij gegevens uit de EDR alleen gebruiken voor het toezicht houden op het product op de markt, voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden en voor kwaliteitsverbetering van de veiligheidssystemen van de wagen. In het kader van onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden stelt de firma SKODA AUTO gegevens eveneens aan derden beschikbaar. Dit vindt uitsluitend plaats in geanonimiseerde vorm, d.w.z. zonder willekeurige connectie met een concrete wagen, de eigenaar van de wagen of een andere bevoegde persoon.

Productaansprakelijkheid en SKODA garantie voor nieuwe wagens

Productaansprakelijkheid Uw SKODA Partner is als verkopende partij conform de wettelijke voorschriften en het koopcontract aansprakelijk voor gebreken aan uw nieuwe SKODA, aan SKODA originele ond ...

Radio-apparatuur - informatie over richtlijn 2014/53/EU

Afb. 1 SKODA-internetpagina's Uw wagen beschikt over diverse radio-apparatuur. De fabrikanten van deze apparatuur verklaren dat deze apparatuur voldoet aan de voorschriften conform richtlij ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Waarschuwings- en controlelampjes
Informatie Controleer nadat de auto gestart is of alle waarschuwingslampjes uit zijn. Eventuele lampjes die nog branden, kunnen op een storing duiden. Controlelampje READY Dit controlelampje g ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Bandenspanningscontrole opnieuw starten
Als de bandenspanningscontrole opnieuw wordt geactiveerd, worden alle waarschuwingsmeldingen gewist en dooft het waarschuwingslampje. De actueel ingestelde bandenspanningen worden al ...

Modellen: