Skoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp - Rijstrookassistent (Lane Assist) - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp

Sensor voor Lane Assist
Afb. 291 Sensor voor Lane Assist

Lane Assist (hierna systeem) helpt om de wagen tussen de begrenzingslijnen van een rijstrook te houden.

Het systeem herkent de begrenzingslijnen van de rijstrook met behulp van een sensor afb. 291.

Indien de wagen een herkende begrenzingslijn nadert, voert het systeem een lichte stuurbeweging uit in tegengestelde richting van de begrenzingslijn. Deze corrigerende stuuringreep kan op elk moment handmatig worden overgenomen.

ATTENTIE

  • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen, in alinea Inleiding voor het onderwerp.
  • Het systeem kan de wagen binnen de rijstrook houden, maar neemt niet de besturing van de wagen over. De bestuurder is steeds volledig verantwoordelijk voor de stuurbewegingen.
  • Sommige obstakels of markeringen op de rijbaan kunnen als begrenzingslijnen worden herkend - een foutieve stuuringreep kan het gevolg zijn.

 

ATTENTIE Het systeem kan de begrenzingslijn bv. in de volgende situaties mogelijkerwijs helemaal niet of onjuist herkennen.

  • Bij slecht zicht (bv. mist, stortregen, hevige sneeuwval).
  • Bij het rijden door "scherpe" bochten.
  • De sensor wordt door de zon of het tegemoetkomend verkeer verblind.
  • Het zichtbereik van de sensor wordt beperkt door een obstakel of een voorligger.

VOORZICHTIG Geen stickers en dergelijke voor de sensor op de voorruit plakken, om de werking van het systeem niet te belemmeren.

Let op

Instellingen in het infotainment

In het infotainment in het menu de functietoets → Bestuurdershulpsysteem aantippen.

■ Lane Assist (rijstrookassistent) - Instelling van de rijstrookassistent

Rijstrookassistent (Lane Assist)

...

Werking

Afb. 292 Monochroom display van het instrumentenpaneel: Voorbeelden van systeemweergaven Afb. 293 Kleuren display van het instrumentenpaneel: Voorbeelden van systeemweergaven Systeemwe ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Inleiding voor het onderwerp
Correct omgegespte veiligheidsgordels bieden een goede bescherming bij ongelukken. Ze verkleinen het risico op lichamelijk letsel aanzienlijk en vergroten de kans een zwaar ongeval te overleven. ...

Skoda Octavia. Bediening in het infotainment
Afb. 156 Interieurvoorverwarming: Hoofdmenu / instelling van de voorkeuzetijd Hoofdmenu openen Op de Climatronic de toets indrukken → de functietoets op het infotainmentbeeldsche ...

Modellen: