Skoda Octavia: Inhalen en rijden met aanhangwagen - Automatische afstandsregeling (ACC) - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Inhalen en rijden met aanhangwagen

Bij het inhalen

Indien de eigen wagen met een lagere dan de opgeslagen snelheid wordt geregeld en het knipperlicht wordt bediend, beoordeelt de ACC dit als de start van een inhaalmanoeuvre. De ACC versnelt de wagen automatisch en vermindert hierdoor de afstand ten opzichte van de voorligger.

Indien de wagen naar de linker rijbaan wisselt en er geen voorligger wordt herkend, accelereert de ACC tot de ingestelde snelheid en houdt deze constant.

Een acceleratie kan op elk moment door het intrappen van het rempedaal of het drukpunt op de bedieningshendel afb. 283 op worden afgebroken.

Rijden met aanhangwagen

Bij het rijden met aanhangwagen of bij een andere op het aanhangwagenstopcontact aangesloten accessoire werkt de ACC-regeling met verminderde dynamiek.

Daarom dient de rijstijl hierop te worden aangepast.

Storingen

Als de ACC niet beschikbaar is, dan gaat op het display in het instrumentenpaneel het controlelampje branden en wordt een overeenkomstige melding weergegeven.

Sensor afgedekt/verontreinigd

Als de sensorafdekking resp. de sensor is afgedekt of verontreinigd, verschijnt er een melding dat er geen sensorzicht is. De sensorafdekking schoonmaken resp. het obstakel verwijderen afb. 248.

Verschijnt deze melding in de winter, kan sneeuw op de sensor onder de afdekking de oorzaak zijn. De ACC werkt weer, nadat de sneeuw op de sensor is weggedooid.

ACC niet beschikbaar

Als de ACC niet beschikbaar is, dan verschijnt er een melding over de onbeschikbaarheid.

Stoppen, de motor afzetten en weer starten. Is de ACC dan nog steeds niet beschikbaar, de hulp van een specialist inroepen.

ACC-storing

Bij een ACC-storing verschijnt een storingmelding. De hulp van een specialist inroepen.

Bijzondere rijsituaties

Afb. 284 In bochten / smalle of versprongen rijdende voertuigen Afb. 285 Verandering van rijstrook van andere voertuigen / stilstaande voertuigen De volgende (en soortgelijke) rijsituati ...

Front Assist

...

Zie ook:

Volvo V40. Displaysymbolen
Er worden tal van displaysymbolen gebruikt in de auto. De symbolen zijn onderverdeeld in waarschuwings-, controle- en informatiesymbolen. Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende symbole ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Waarschuwingslampje
  Waarschuwingslampje De actieve dodehoekassistent werkt niet onder een snelheid van circa 30 km/h. Voertuigen die zich in het controlegebied ...

Modellen: