Skoda Octavia: Bijzondere rijsituaties - Automatische afstandsregeling (ACC) - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Bijzondere rijsituaties

Afb. 284 In bochten / smalle of versprongen rijdende voertuigen
Afb. 284 In bochten / smalle of versprongen rijdende voertuigen

 Verandering van rijstrook van andere voertuigen / stilstaande voertuigen
Afb. 285 Verandering van rijstrook van andere voertuigen / stilstaande voertuigen

De volgende (en soortgelijke) rijsituaties vragen om bijzondere aandacht en zo nodig het ingrijpen van de bestuurder (remmen, gasgeven e.d.).

In bochten

Bij het in- of uitrijden van langgerekte bochten kan het gebeuren dat een op de naastgelegen rijstrook rijdende wagen in het door de radar gedetecteerde bereik terechtkomt afb. 284 - A. De eigen wagen wordt dan op basis van deze wagen geregeld.

Smalle of versprongen rijdende voertuigen

Een smal of versprongen rijdend voertuig kan pas door de ACC worden herkend, als het zich in het door de radar gedetecteerde bereik bevindt afb. 284 - B.

Verandering van rijstrook van andere voertuigen

Voertuigen die op korte afstand naar de eigen rijstrook wisselen afb. 285 - C, kunnen door de radarsensor niet altijd tijdig worden herkend.

Stilstaande voertuigen

De ACC herkent geen stilstaande objecten! Indien een door de ACC geregistreerd voertuig afslaat of uitwijkt en zich voor dit voertuig een stilstaand voertuig bevindt afb. 285 - D, reageert de ACC niet op dit stilstaande voertuig.

Voertuigen met bijzondere lading of speciale opbouwen

Lading of opbouwdelen van andere voertuigen die aan de zijkant, aan achterzijde of bovenzijde voorbij de voertuigcontouren steken, kan de ACC mogelijk niet herkennen.

Gewenste snelheid instellen/wijzigen

De gewenste snelheid wordt met de bedieningshendel ingesteld of gewijzigd afb. 283. Snelheid in sprongen van 10 km/h instellen/wijzigen () - Voorwaarden ACC is geactiveerd. Snelheid in spr ...

Inhalen en rijden met aanhangwagen

Bij het inhalen Indien de eigen wagen met een lagere dan de opgeslagen snelheid wordt geregeld en het knipperlicht wordt bediend, beoordeelt de ACC dit als de start van een inhaalmanoeuvre. De AC ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Routewijziging op de kaart
Geldt voor het infotainment Columbus. Afb. 230 Routewijziging op de kaart / omleidingspunt Een route die geen tussenstops bevat, kan tijdens de routegeleiding worden gewijzigd door het invoeg ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Uit de ongevallenstatistiek blijkt, dat op de zitplaatsen achterin beveiligde kinderen veiliger zijn dan op de voorstoel beveiligde kinderen. Daarom adviseert Mercedes-Benz ...

Modellen: