Skoda Octavia: Automatische aansturing rijverlichting - Licht - Licht en zicht - Bediening - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Automatische aansturing rijverlichting

Skoda Octavia / Skoda Octavia - Instructieboekje / Bediening / Licht en zicht / Licht / Automatische aansturing rijverlichting

Lichtschakelaar: Stand
Afb. 64 Lichtschakelaar: Stand

Staat de lichtschakelaar in de stand afb. 64, dan volgt afhankelijk van de uitrusting automatisch het in-/uitschakelen van de verlichting overeenkomstig de momentele licht- resp. weersomstandigheden (regen).

Staat de lichtschakelaar in de stand , dan brandt de tekst naast de lichtschakelaar. Als het licht automatisch wordt ingeschakeld, brandt ook het symbool naast de lichtschakelaar.

Automatische aansturing rijverlichting bij regen (hierna functie)

Het dimlicht wordt automatisch ingeschakeld als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Het licht wordt circa 4 minuten na het uitschakelen van de ruitenwissers automatisch uitgeschakeld.

Instelling, activering resp. deactivering

De volgende functies kunnen in het infotainment in het menu → Licht worden ingesteld resp. worden geactiveerd/gedeactiveerd.

ATTENTIE De automatische aansturing rijverlichting (stand ) dient alleen als ondersteuning en ontslaat de bestuurder niet van zijn plicht om de verlichting te controleren en zo nodig de verlichting afhankelijk van de omstandigheden in te schakelen.

VOORZICHTIG Slechtere zichtomstandigheden worden door een achter de voorruit in de houder van de binnenspiegel bevestigde sensor geanalyseerd. De sensor niet afdekken - de systeemwerking kan worden beïnvloed.

Let op
De individuele instelling (activering/deactivering) van automatische aansturing rijverlichting wordt (afhankelijk van het infotainmenttype) in het actieve gebruikersaccount voor de personalisering opgeslagen.

Full LED-koplampen

De Full LED-koplampen (hierna systeem) zorgen op basis van de rijgegevens automatisch voor de best mogelijke lichtbundel voor de wagen.

Het systeem werkt automatisch in de volgende modi: bebouwde kom, buitenweg, snelweg en slecht weer.

Een onderdeel van het systeem is de statische zijverlichting. Dit licht wordt in sommige verlichtingsmodi of bv. voor de bochtverlichting bij het achteruitrijden gebruikt.

Het systeem blijft in werking zolang de lichtschakelaar in stand staat.

ATTENTIE Bij een systeemstoring worden de koplampen automatisch in een noodstand gezet, die het eventueel verblinden van tegenliggers voorkomt. Daarom wordt de lichtbundel vóór de wagen verkort. De hulp van een specialist inroepen.

Knipper- en grootlicht

Afb. 63 Bedieningshendel: Knipperlichten grootlichtbediening Bedieningshendelstanden afb. 63 Knipperlicht rechts inschakelen Knipperlicht links inschakelen Grootlicht inschakelen (tegen ...

Grootlichtassistent (Light Assist)

Afb. 65 Inbouwplaats van de sensor / systeem in-/uitschakelen De grootlichtassistent (hierna systeem) schakelt het grootlicht automatisch in of uit, aangepast aan de bestaande verkeers- (ander ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Werking
De systeemondersteuning vindt op de volgende manier plaats. Attendeert op een gevaarlijke afstand ten opzichte van de voorligger. Waarschuwt voor een dreigende aanrijding. Ondersteunt bij e ...

Mazda 6. Rijstrookafwijkingwaarschuwingsgeluid
Als terwijl het systeem in werking is bepaald wordt dat de auto op het punt staat de rijstrook te verlaten, wordt er een waarschuwingsgeluid gegeven. OPMERKING (Met rijstro ...

Modellen: