Skoda Octavia: Grootlichtassistent (Light Assist) - Licht - Licht en zicht - Bediening - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Grootlichtassistent (Light Assist)

Skoda Octavia / Skoda Octavia - Instructieboekje / Bediening / Licht en zicht / Licht / Grootlichtassistent (Light Assist)

Afb. 65 Inbouwplaats van de sensor / systeem in-/uitschakelen
Afb. 65 Inbouwplaats van de sensor / systeem in-/uitschakelen

De grootlichtassistent (hierna systeem) schakelt het grootlicht automatisch in of uit, aangepast aan de bestaande verkeers- (andere wagens) en omgevingsomstandigheden (zoals rijden door een verlicht dorp).

Het in-/uitschakelen van het grootlicht wordt door een sensor gestuurd afb. 65.

De activering/deactivering van het systeem vindt plaats in het infotainment in het menu → Licht → Light Assist.

Voorwaarden voor de systeemfunctie

Systeem inschakelen

Systeem uitschakelen

Het grootlicht wordt automatisch uitgeschakeld als de snelheid beneden 30 km/h daalt (het systeem blijft echter ingeschakeld).

Als er een systeemstoring aanwezig is, verschijnt op het display in het instrumentenpaneel een storingmelding. De hulp van een specialist inroepen.

ATTENTIE Het systeem dient slechts ter ondersteuning, de bestuurder wordt hierdoor niet van zijn plicht ontheven, het groot- en dimlicht zo nodig handmatig aan de gegeven omstandigheden aan te passen (bv. bij slechte weers- of lichtomstandigheden, bij het passeren van gebrekkig verlichte verkeersdeelnemers of als het gebied voor de sensor door een obstakel is afgedekt)

VOORZICHTIG De sensor niet afdekken en de voorruit schoonhouden - de systeemwerking kan worden beïnvloed.

Let op
De individuele instelling van de grootlichtassistent in het infotainment wordt (afhankelijk van het infotainmenttype) in het actieve gebruikersaccount voor de personalisering opgeslagen.

Lichtschakelaar - mistlampen/ mistachterlicht inschakelen
Afb. 66 Lichtschakelaar - mistlampen/ mistachterlicht inschakelen

Het inschakelen van de mistlampen of het mistachterlicht is mogelijk onder de volgende voorwaarde.

De lichtschakelaar staat in stand , of afb. 66.

Als de wagen geen mistlampen heeft, wordt het mistachterlicht ingeschakeld door de lichtschakelaar in de enige mogelijke stand te trekken.

Het uitschakelen van de mistlampen en het mistachterlicht gebeurt in omgekeerde volgorde.

Let op
Wanneer een accessoire op het stopcontact voor de aanhangwagen is aangesloten, brand het mistachterlicht van de wagen niet.

Mistlampen met CORNER-functie

De CORNER-functie schakelt de mistlamp aan de betreffende wagenzijde automatisch in (bv. bij het afslaan of indraaien) als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Bij het inschakelen van de achteruitversnelling worden de beide mistlampen ingeschakeld.

Automatische aansturing rijverlichting

Afb. 64 Lichtschakelaar: Stand Staat de lichtschakelaar in de stand afb. 64, dan volgt afhankelijk van de uitrusting automatisch het in-/uitschakelen van de verlichting overeenkomstig de m ...

Coming home / Leaving home

De functie COMING HOME zorgt ervoor dat de omgeving van de wagen na het uitschakelen van het contact en het openen van het bestuurdersportier wordt verlicht. De functie LEAVING HOME zorgt ervoor ...

Zie ook:

Renault Megane. Controlesysteem bandenspanning
  Als uw auto is uitgerust met dit systeem, bewaakt het de bandenspanningen. De werking van het systeem Elk wiel (behalve het reservewiel) beschikt over een drukzender in het ventiel, die ...

Mercedes-Benz C-Klasse. ECO start-stopsysteem uit- of inschakelen
Mercedes-AMG auto's - Uitschakelen: De ECO-toets indrukken. Het controlelampje dooft en het ECO-s ...

Modellen: