Seat Leon: Systeem van verkeerstekenherkenning* - Systemen ter ondersteuning van de bestuurder - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Systeem van verkeerstekenherkenning*

Inleiding tot thema

Het systeem van verkeerstekenherkenning registreert met een camera in de houder van de binnenspiegel de verkeersborden die zich voor de wagen bevinden en informeert over de snelheidsbeperkingen en inhaalverboden die het herkent. Binnen zijn beperkingen toont het systeem ook bijkomende verkeerstekens, bijv. in de tijd beperkte verboden, borden voor het rijden met aanhangwagen  of beperkingen die enkel gelden bij regen. Zelfs op trajecten zonder verkeerstekens kan het systeem mogelijk de heersende snelheidsbeperkingen weergeven.

In Duitsland toont het systeem op snel- en autowegen naast de snelheidsbeperkingen en inhaalverboden ook de verkeerstekens van het einde van een verbod. In alle andere landen wordt in plaats daarvan de op dat moment geldende snelheidsbeperking weergegeven.

ATTENTIE

De technologie in het systeem van verkeerstekenherkenning kan de limieten opgelegd door de natuurkundige wetten niet overwinnen en werkt enkel binnen de eigen grenzen van het systeem. Het hogere comfort dat de verkeerstekenherkenning biedt mag geen aanleiding geven tot het nemen van risico's.

Ondanks het systeem moet de bestuurder te allen tijde opmerkzaam blijven.

 •  Snelheid en rijstijl aanpassen aan het weer, het wegdek, het zicht en de verkeersomstandigheden.
 •  Bij slecht zicht, in het donker of bij sneeuw, regen en mist kan het gebeuren dat het systeem niet alle verkeersborden (correct) toont.
 •  Als het zichtveld van de camera vuil, bedekt of beschadigd is, kan dat de werking van het systeem negatief beïnvloeden.

 

ATTENTIE

De rijadviezen en verkeerstekens die het systeem van verkeerstekenherkenning geeft kunnen afwijken van de werkelijke situatie.

 •  Het systeem kan niet altijd alle verkeersborden correct herkennen of tonen.
 •  Verkeersborden en -voorschriften hebben voorrang op de aanbevelingen en aanwijzingen van het navigatiesysteem.

 

Let op

Om de werking van het systeem niet te beïnvloeden, moet het volgende in acht worden genomen:

 • Reinig het zichtveld van de camera regelmatig en houd dit schoon en vrij van sneeuw en ijs.
 • Dek het zichtveld van de camera niet af.
 • Vervang beschadigde of versleten ruitenwisserbladen wanneer u dit nodig acht om strepen in het gezichtsveld van de camera te vermijden.
 • Controleer of de voorruit bij het gezichtsveld van de camera niet beschadigd is.

 

Let op

 • Het gebruik van oude kaarten in het navigatiesysteem kan ertoe leiden dat verkeerde verkeersborden worden getoond.
 • In de routepuntmodus van het navigatiesysteem is de verkeerstekenherkenning slechts beperkt beschikbaar.

Weergave op het display

Weergave op het display

Afb. 222 Op het display van het instrumentenpaneel: voorbeelden van herkende snelheidsbeperkingen of inhaalverboden met de overeenkomstige aanvullende borden.

De verkeerstekens herkend door het systeem worden getoond op het scherm van het instrumentenpaneel afb. 222 en, naargelang het ingebouwde navigatiesysteem, ook in het infotainmentsysteem .

Berichten van het systeem van verkeerstekenherkenning Oorzaak en oplossing
Geen verkeersborden beschikbaar Het systeem wordt momenteel opgestart.

OF: de camera heeft geen bord van verplichting of verbod herkend.

Fout: Detectie van verkeersborden Er is een storing in het systeem.

Laat het systeem nakijken in een gespecialiseerde werkplaats.

Snelheidswaarschuwing niet beschikbaar op dit moment. De snelheidswaarschuwingsfunctie van het systeem van verkeerstekenherkenning is defect.

Laat het systeem nakijken in een gespecialiseerde werkplaats.

Detectie van verkeersborden: Maak de voorruit schoon! De voorruit is vuil nabij de camera.

Reinig de voorruit.

Detectie van verkeersborden: Beperkt op dit moment Er worden geen gegevens overgebracht door het navigatiesysteem.

Controleer of het navigatiesysteem beschikt over actuele kaarten.

OF: de auto bevindt zich in een streek die niet is opgenomen in de kaart van het navigatiesysteem.

Geen gegevens beschikbaar Het systeem van verkeerstekenherkenning werkt niet in het land waarin men momenteel rijdt.

 

ATTENTIE

Als u de berichten die mogelijk verschijnen negeert, kan de wagen midden in het verkeer tot stilstand komen en kunnen zich ongevallen of ernstig letsel voordoen.

 •  Negeer nooit de berichten die worden getoond.
 •  De wagen tot stilstand brengen zodra dat veilig kan.

 

Let op Het negeren van brandende controlelampjes en de overeenstemmende berichten kan schade aan de wagen tot gevolg hebben.

Werking

De verkeerstekenherkenning werkt niet in alle landen. Houd rekening met dit feit wanneer u naar het buitenland reist.

De weergave van verkeersborden op het instrumentenpaneel in- en uitschakelen

De permanente weergave van de verkeersborden in het instrumentenpaneel kan worden in- of uitgeschakeld in het infotainmentsysteem met de toets en de functietoetsen SETUP en Bestuurdershulpsysteem .

Verkeersborden weergeven

Als de verkeerstekenherkenning ingeschakeld is, registreert een camera onder de binnenspiegel de verkeersborden voor de wagen.

Nadat de informatie van de camera, het navigatiesysteem en de actuele gegevens van de wagen zijn gecontroleerd en geëvalueerd, worden maximaal drie geldige verkeerssignalen afb. 222 B samen met de aanvullende borden weergegeven.

Eerste plaats: Het momenteel geldende signaal voor de bestuurder verschijnt links op het scherm. Bijvoorbeeld, het verbod om met meer dan 130 km/u (100 mph) te rijden afb. 222 A.

Tweede plaats:Op de tweede plaats wordt een geldig signaal slechts onder bepaalde omstandigheden getoond, bijv. 100 km/u (60 mph) met het aanvullende bord van regen.

Aanvullend bord: Indien de ruitenwisser werkt tijdens het rijden, wordt het signaal met aanvullend bord van regen getoond op de eerste plaats links, aangezien dat op dat moment van kracht is.

Derde plaats: Op de derde plaats wordt een signaal getoond dat enkel geldig is met beperkingen, bijv. een inhaalverbod op bepaalde tijdstippen afb. 222 C.

Snelheidswaarschuwing

Indien het systeem vaststelt dat de op dat moment toegestane snelheid wordt overschreden, kan het de bestuurder waarschuwen met een "gong" en een melding op het scherm van het instrumentenpaneel.

De snelheidswaarschuwing kan volledig worden in- of uitgeschakeld in het infotainmentsysteem met de toets en de functieknoppen SETUP en Bestuurdershulpsysteem . De instelling gebeurt in stappen van 5 km/u (3 mph) binnen een interval tussen 0 km/u (0 mph) en 20 km/u (12 mph) boven de maximaal toegestane snelheid.

Modus voor aanhangwagen

Wanneer in wagens met in de fabriek gemonteerde trekhaak de aanhangwagen op elektrische wijze aangesloten is, kan de weergave van specifieke verkeersborden voor wagens die met aanhangwagen rijden, zoals snelheidsbeperkingen of inhaalverboden, worden in- of uitgeschakeld. Het in- of uitschakelen gebeurt in het infotainmentsysteem met de toets en de functietoetsen SETUP en Bestuurdershulpsysteem .

Voor de aanhangwagenmodus kan de aanwijzing van de geldende snelheidsbeperkingen worden aangepast aan het type aanhangwagen of de wettelijke bepalingen. De instelling gebeurt in stappen van 10 km/u (5 mph) binnen een interval tussen 60 km/u (40 mph) en 130 km/u (80 mph). Indien een hogere snelheid wordt ingesteld dan toegestaan in het land in kwestie voor het rijden met aanhangwagen, toont het systeem automatisch de gebruikelijke snelheidsbeperkingen, bijv. in Duitsland 80 km/u (50 mph).

Wordt de snelheidswaarschuwing voor aanhangwagen uitgeschakeld, dan toont het systeem de snelheidsbegrenzingen alsof de wagen geen aanhangwagen had.

Beperkte werking

Het systeem van verkeerstekenherkenning heeft een aantal beperkingen. De volgende gevallen kunnen ertoe leiden dat het systeem beperkt of helemaal niet werkt:

SEAT rijprogramma's (SEAT Drive Profile)*

Inleiding De bestuurder heeft dankzij de SEAT Drive Profile de keuze uit vier profielen of modi, normaal, sport, eco en individueel, waarbij het gedrag van de diverse functies van de wagen wo ...

Vermoeidsheidsdetectie (aanbeveling om te pauzeren)*

Inleiding De detectie van vermoeidheid informeert de bestuurder zodra het rijgedrag tekenen van vermoeidheid vertonen. ATTENTIE Het hogere comfort dankzij de detectie van vermo ...

Zie ook:

Mazda 6. Rijstrookafwijkingwaarschuwingsgeluid
Als terwijl het systeem in werking is bepaald wordt dat de auto op het punt staat de rijstrook te verlaten, wordt er een waarschuwingsgeluid gegeven. OPMERKING (Met rijstro ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Batterij van de sleutel
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Batterijen bevatten giftige en agressieve stoffen. Wanneer batterijen ingeslikt worden, kan dit tot ernstige gezondheidsschade ...

Modellen: