Seat Leon: Rem- en stabiliseringssystemen - Rijden - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Rem- en stabiliseringssystemen

Seat Leon / Seat Leon - Instructieboekje / Bedienen / Rijden / Rem- en stabiliseringssystemen

Elektronische stabiliseringscontrole (ESC)

De ESC draagt in hoge mate bij aan de veiligheid.

Dit systeem reduceert het slipgevaar en verbetert de rijstabiliteit van de wagen. Rijdynamische grensgevallen, zoals oversturen en ondersturen van de wagen of doordraaien van de aangedreven wielen, worden door de ESC herkend. Door gerichte remingrepen en een reductie van het motorkoppel wordt de wagen gestabiliseerd. Zodra de ESC regelend ingrijpt, knippert het controlelampje in het instrumentenpaneel.

In de ESC zijn het antiblokkeersysteem (ABS), de remassistent, de antislipregeling (ASR), de elektronische differentieelvergrendeling (EDS), de elektronische automatische blokkering*, de selectieve motorkoppelregeling* en de rijstabilisatie van de wagen met aanhangwagen* verenigd. De ESC draagt bovendien bij aan de stabiliteit van de wagen door het draaikoppel te wijzigen.

Antiblokkeersysteem (ABS)

Het ABS voorkomt dat de wielen blokkeren, wanneer wordt geremd tot kort voor stilstand van de wagen. Daardoor blijft de wagen ook bij een noodstop bestuurbaar. Het rempedaal zonder onderbreking intrappen - niet pompen! Dat er wordt geregeld merkt men aan het pulseren van het rempedaal.

Remassistent

De remkrachtassistent kan de remweg verkorten.

De remkracht wordt verhoogd, als de bestuurder in noodsituaties het rempedaal snel intrapt. Daarbij moet het rempedaal zo lang ingetrapt worden, tot het gevaar geweken is.

Aandrijfslipregeling (ASR)

De aandrijfslipregeling vermindert de aandrijfkracht van de motor bij doordraaiende wielen en past de kracht aan de rijbaanomstandigheden aan. Daardoor wordt het wegrijden, accelereren en bergopwaarts rijden vergemakkelijkt.

Elektronisch sperdifferentieel (EDS)

Het EDS remt een doorslippend wiel af en brengt de aandrijfkracht over op het andere aangedreven wiel. Deze functie is beschikbaar tot een snelheid van ongeveer 100 km/u (62 mpu).

Opdat de schijfrem van het afgeremde wiel niet te warm wordt, wordt het EDS bij buitengewoon sterke belasting automatisch uitgeschakeld.

De wagen blijft functioneren. Zodra de rem is afgekoeld, wordt het EDS automatisch weer ingeschakeld.

Rijstabilisatie van de wagen met aanhangwagen*

Als u een wagen bestuurt met aanhanger, geldt het volgende: het samenstel wagen/ aanhanger heeft de neiging om te slingeren.

Zodra de aanhanger de slingering overdraagt naar de wagen en deze wordt gedetecteerd door de ESC, reageert deze automatisch en remt het trekkend voertuig af tot de slingering weer binnen de systeemlimiet valt en stabiliseert zo het geheel. De stabilisatie van het samenstel wagen/aanhanger is niet beschikbaar in alle landen.

Elektronisch beheer van het aandrijfkoppel (XDS)

Bij het nemen van een bocht maakt het differentieelmechanisme van de aandrijfas het mogelijk dat het buitenwiel sneller draait dan het binnenwiel. Op deze wijze ontvangt het wiel dat sneller draait (buitenwiel) minder aandrijfkoppel dan het binnenwiel. Dit kan veroorzaken dat in bepaalde omstandigheden het koppel afgeleverd aan het binnenwiel te hoog is en dit zou slippen veroorzaken.

Het buitenwiel ontvangt daarentegen minder aandrijfkoppel dan wat deze zou kunnen overbrengen. Dit effect veroorzaakt een algemeen verlies van het wegvastheid aan de zijkant in de vooras, die zich uit in onderstuur of "verlenging" van de baan.

Het XDS-systeem kan, via de sensoren en signalen van de ESC, dit effect waarnemen en corrigeren.

De XDS remt via de ESC het binnenwiel, zodat het effect van het teveel aan aandrijfkoppel van dit wiel wordt opgeheven. Dit zal ertoe leiden dat de door de bestuurder gekozen lijn preciezer zal worden uitgevoerd.

Het XDS-systeem werkt in combinatie met de ESC en blijft altijd actief, hoewel de aandrijfslipregeling ASR uitgeschakeld zou zijn of de ESC in Sport-modus staat of uitgeschakeld is.

Rem voor meervoudige aanrijdingen

De rem voor meervoudige aanrijdingen helpt de bestuurder in geval van een ongeluk door in te grijpen op de remming en zo het risico op doorslippen tijdens het ongeluk en daarmee verdere aanrijdingen te voorkomen.

De rem voor meervoudige aanrijdingen (multi- collision) grijpt in bij een frontale botsing, zijdelingse botsing en botsing van achteren, zodra de airbagregeleenheid constateert dat activering noodzakelijk is, mits de aanrijding bij een snelheid hoger dan 10 km/u (6 mpu) gebeurt. De ESC remt de wagen automatisch wanneer de ESC, de hydraulische reminstallatie en de elektrische installatie niet beschadigd zijn.

Tijdens het ongeluk zijn de volgende acties bepalend voor automatische remming:

ATTENTIE

 •  De systemen ESC, ABS, ASR, EDS, elektronische automatische blokkering of selectieve regeling van het motorkoppel, zijn verder niet beschikbaar als de grenzen van de natuurkundige wetten worden overschreden. Dit geldt in het bijzonder bij glad of nat wegdek.

  Als de systemen in het regelbereik komen, dient de snelheid direct aan de weg- en verkeersomstandigheden te worden aangepast.

  De toename van veiligheidssystemen mag er niet toe leiden dat de bestuurder meer risico's gaat nemen. Anders bestaat er gevaar voor ongelukken.

 •  Let op dat het gevaar voor ongelukken groter wordt als u snel rijdt, in het bijzonder in bochten en bij een gladde of natte rijbaan, en wanneer u te weinig afstand houdt. De systemen ESC, ABS, remassistentie, EDS, elektronische automatische blokkering of selectieve regeling van het motorkoppel, kunnen niet voorkomen dat ongelukken gebeuren - gevaar voor ongevallen!
 •  Trek voorzichtig op in geval van gladde wegdekken (bijv. bij ijs en sneeuw). Ondanks de regelsystemen kunnen de aangedreven wielen doorslippen en zo de rijstabiliteit negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen!

 

Let op

 • Het ABS en de ASR grijpen normaliter uitsluitend in als de banden op de vier wielen identiek zijn. Een verschillende afrolomtrek van de banden kan tot een niet-gewenste vermindering van het motorvermogen leiden.
 • Als de beschreven systemen ingrijpen kunnen bedrijfsgeluiden optreden.
 • Als het controlelampje of oplicht, is er sprake van een afwijkende situatie  124.

ESC en ASR inschakelen/uitschakelen

Rijden

Afb. 197 Middenconsole: Toets om ESC en ASR in/uit te schakelen

ESC wordt automatisch ingeschakeld wanneer de motor wordt aangezet en werkt enkel met draaiende motor; het bevat de systemen ABS, EDS en ASR.

De functies ASR en ESC moeten enkel uitgeschakeld worden in situaties waarin niet voldoende tractie wordt gehaald, zoals:

Naargelang de afwerking en versie bestaat de mogelijkheid om enkel ASR uit te schakelen of ESC in stand Sport te activeren.

ESC in "Sport"-modus

Via het menu van het Easy Connect-systeem  kan de Sport-stand worden gekozen.

In wagens met voorwielaandrijving worden de ingrepen van ESC en ASR beperkt. In wagens met vierwielaandrijving worden de ingrepen van ESC beperkt, terwijl ASR volledig wordt uitgeschakeld  .

Het controlelampje gaat branden. Bij wagens met informatiesysteem voor de bestuurder* wordt de melding voor de bestuurder Elektronische Stabiliserings Controle (ESC): sport. Opgelet! Beperkte stabiliteit.

"Sportstand" van ESC uitschakelen

Met het menu van het Easy Connect-systeem . Het controlelampje gaat uit.

Bij wagens met informatiesysteem voor de bestuurder* wordt de melding voor de bestuurder Elektronische Stabiliserings Controle (ESC): aan.

ASR uitschakelen

Via het menu van het Easy Connect-systeem wordt de ASR uitgeschakeld . De antislipregeling blijft gedeactiveerd.

Het controlelampje gaat branden. Bij wagens met informatiesysteem voor de bestuurder* wordt de melding voor de bestuurder ASR gedeactiveerd.

ASR inschakelen

Via het menu van het Easy Connect-systeem  wordt de ASR ingeschakeld. De antislipregeling blijft geactiveerd.

Het controlelampje dooft. Bij wagens met informatiesysteem voor de bestuurder* wordt de melding voor de bestuurder ASR geactiveerd.

ESC uitschakelen

In sommige versies van het model kan naast de antislipregeling (ASR) ook het elektronisch stabiliseringsprogramma (ESC) uitgeschakeld worden.

ATTENTIE

U moet de ESC Sport alleen inschakelen, als de rijvaardigheid en de verkeerssituatie dit toelaten - slipgevaar!

 •  Met de ESC in Sport-stand is de stabiliserende werking beperkt om een meer sportief rijgedrag mogelijk te maken. De aangedreven wielen kunnen doorslippen, waardoor ook de wagen kan "slippen".
 •  Indien ESC uitgeschakeld is, is de functie van stabilisering van de wagen niet beschikbaar.

 

Let op

 • Bij het uitschakelen van de ASR of het selecteren van de Sportstand van de ESC, wordt het snelheidsregelsysteem* uitgeschakeld.
 • In modus ESC OFF wordt ESC tijdelijk opnieuw geactiveerd om de bestuurder te helpen tijdens het remmen; zodra het rempedaal wordt losgelaten, gaat de auto weer naar passieve modus (volgens de versie van het model).

Starthulp op hellingen

De starthulp op hellingen helpt de bestuurder bij het bergop starten, door de wagen in stilstand te houden.

Het systeem behoudt de remdruk tijdens ca. twee seconden nadat de bestuurder de voet van het rempedaal haalt, om te vermijden dat de wagen naar achteren rolt tijdens het startmanoeuvre. Tijdens deze twee seconden heeft de bestuurder voldoende tijd om het koppelingspedaal los te laten en te versnellen zonder dat de wagen zich verplaatst en zonder de handrem te moeten gebruiken. Dit maakt het starten gemakkelijker, comfortabeler en veiliger.

De voorwaarden voor de werking ervan zijn:

Het systeem is ook actief voor bergop met achteruit.

ATTENTIE

 •  Indien u de wagen niet onmiddellijk start nadat u de voet van het rempedaal gehaald hebt, kan de wagen in bepaalde omstandigheden terugrollen. Trap het rempedaal in of trek de handrem onmiddellijk aan.
 •  Indien de motor afslaat, trap het rempedaal in of trek de handrem onmiddellijk aan.
 •  Indien u in file bergopwaarts rijdt en wilt voorkomen dat de wagen per ongeluk terugrolt bij het starten, houd het rempedaal dan gedurende enkele seconden ingetrapt voordat u de wagen in beweging brengt.

 

Let op In uw Erkende servicecentrum of in een gespecialiseerde werkplaats kan men u zeggen of uw wagen met dit systeem is uitgerust.

Remmen en parkeren

Elektronische parkeerrem* Afb. 195 Onder in de middenconsole: toets van de elektronische parkeerrem. De elektronische parkeerrem vervangt de handrem. Elektronische parkeerrem inschakelen De ...

Schakelbak

Schakelen In bepaalde landen moet het koppelingspedaal volledig zijn ingetrapt om de motor te kunnen starten. Achteruitversnelling inschakelen Kies de achteruit uitsluitend als de wagen s ...

Zie ook:

Volvo V40. Verkeersbordinformatie (RSI) - beperkingen
De verkeersbordinformatie (RSI) kent in bepaalde situaties beperkingen. De camerasensor van RSI kent ongeveer dezelfde beperkingen als het menselijk oog – meer informatie hierover vindt u in he ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Inschakelvoorwaarden
  De HOLD-functie kan worden ingeschakeld als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de auto staat stil. de motor draait of is door het ECO ...

Modellen: