Seat Leon: Dakdragersysteem - Vervoeren en praktische uitrustingen - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Dakdragersysteem

Inleiding tot thema

Het dak van de wagen is ontworpen voor een optimale aerodynamica. Daarom kunnen op de watergoot van het dak geen dwarsdragers noch conventionele dakdragers meer worden gemonteerd.

Aangezien de watergoten deel uitmaken van het dak om de luchtweerstand te verminderen, kunnen enkel door SEAT goedgekeurde dwarsdragers en dakdragersystemen worden gebruikt.

Gevallen waarin de dwarsdragers en het dakdragersysteem moeten worden uitgebouwd

ATTENTIE

Wanneer zware of grote voorwerpen op het dakdragersysteem worden vervoerd, worden de rij-eigenschappen gewijzigd wegens de verplaatsing van het zwaartepunt en de verhoogde luchtweerstand.

 •  De last altijd bevestigen met geschikte riemen of banden die in een goede staat verkeren.
 •  Grote, zware, lange of platte ladingen hebben een negatieve invloed op de aerodynamica, het zwaartepunt en het rijgedrag van de wagen.
 •  Plots remmen en bruuske manoeuvres vermijden.
 •  De snelheid en de rijstijl aanpassen aan het zicht, het weer, het wegdek en het verkeer.

 

VOORZICHTIG

 • De dwarsdragers en het dakdragersysteem altijd uitbouwen voordat u door een automatische wasstraat rijdt.
 • De hoogte van uw wagen verandert door de montage van de dwarsdragers en het dakdragersysteem en ook door de daarop bevestigde lading. Zorg daarom dat de hoogte van de wagen de maximumhoogte niet overschrijdt voor het rijden door ondergrondse doorgangen of garagepoorten.
 • De dwarsdragers, het dakdragersysteem en de hierop bevestigde last mogen niet in contact komen met de dakantenne noch een hindernis vormen in de zone van het verloop van het panoramische schuifdak  en van de achterklep.
 • Bij het openen van de achterklep, zorgen dat de achterklep de lading niet raakt.

 

Milieu-aanwijzing Wanneer de dwarsdragers en een dakdragersysteem ingebouwd zijn, neemt het brandstofverbruik toe wegens de verhoogde luchtweerstand.

De dwarsdragers en het dakdragersysteem bevestigen

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 187 Leon/Leon SC: bevestigingspunten voor de reling van het dakdragersysteem.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 188 Leon ST: bevestigingspunten voor de reling van het dakdragersysteem.

De dwarsbalken vormen de basis voor een aantal bijzondere dakdragersystemen. Uit veiligheidsoverwegingen is het nodig specifieke systemen te gebruiken om bagage, fietsen, surfplanken, ski's en boten te transporteren.

Bij de SEAT-specialisten kunnen geschikte accessoires worden aangekocht.

De dwarsdragers en het dakdragersysteem altijd correct bevestigen. Altijd rekening houden met montageaanwijzingen die geleverd worden met de betreffende dwarsdragers en dakdragersysteem.

Model Leon

De bevestigingspunten voor- en achteraan 1 en 2 zijn alleen zichtbaar met geopende portieren afb. 187 A.

Model Leon SC

De voorste bevestigingspunten 1 zijn alleen bij geopende portieren zichtbaar. De achterste bevestigingspunten 3 zijn gemarkeerd aan de bovenste rand van het zijglas met pijlen afb. 187 B.

Model Leon ST

De dwarsdragers worden ingebouwd op de dakreling. De bevestigingspunten zijn zichtbaar aan de onderzijde van de dakreling afb. 188.

ATTENTIE

De verkeerde bevestiging en gebruik van de dwarsbalken en het dakdragersysteem kunnen ertoe leiden dat het volledige systeem loskomt van het dak en een ongeval en verwondingen veroorzaakt.

 •  Neem altijd de montage-instructies van de fabrikant in acht.
 •  De dwarsdragers en dakdragersystemen alleen gebruiken wanneer deze zich in perfecte staat bevinden en naar behoren bevestigd zijn.
 •  De dwarsdragers en het dakdragersysteem altijd correct inbouwen.
 •  De schroefverbindingen en de bevestigingen voor elke rit nakijken en indien nodig na een kort traject aantrekken. Bij lange reizen de schroefverbindingen en bevestigingen in elke pauze nakijken.
 • Bijzondere dakdragersystemen voor wielen, ski's, surfplanken e.d. altijd correct inbouwen.
 •  Geen wijzigingen of reparaties uitvoeren aan de dwarsdragers noch aan het dakdragersysteem.

 

Let op De montageaanwijzingen die geleverd worden met de betreffende dwarsdragers en dakdragersysteem aandachtig lezen en altijd in de wagen meenemen.

Dakdragersysteem beladen

De lading kan enkel veilig bevestigd worden indien de dwarsdragers en het dakdragersysteem correct ingebouwd zijn  .

Maximaal toegestane dakbelasting

De toelaatbare dakbelasting voor uw wagen bedraagt 75 kg. Dit getal vloeit voort uit de som van het gewicht van het dakdragersysteem, de dwarsbalken en de op het dak vervoerde lading  .

Win altijd informatie in over het gewicht van het dakdragersysteem, de dwarsdragers en de te vervoeren laden en weeg ze in voorkomend geval. De maximaal toelaatbare lading op het dak nooit overschrijden.

Bij het gebruik van dwarsdragers en dakdragersystemen met een geringer draagvermogen kan de toelaatbare dakbelasting niet worden benut. In dit geval mag het dakdragersysteem alleen tot de gewichtsgrens worden belast die in de montage-instructie is aangegeven.

Last verdelen

De lading gelijkmatig verdelen en op juiste wijze vastmaken  .

De bevestigingen controleren

Na het monteren van de dwarsdragers en het dakdragersysteem, de schroefverbindingen en de bevestigingen na een kort traject nakijken en daarna regelmatig.

ATTENTIE

Als de maximaal toelaatbare lading op het dak overschreden wordt, kan dit leiden tot ongevallen en aanzienlijke schade aan de wagen.

 •  De aangeduide daklading, de op de assen toegestane ladingen noch het maximaal toelaatbare gewicht van de wagen overschrijden.
 •  Het laadvermogen van de dwarsdragers en van het dakdragersysteem niet overschrijden, zelfs als de maximaal toelaatbare daklading niet bereikt werd.
 •  Altijd de zwaarste voorwerpen vooraan bevestigen en de lading in het algemeen gelijkmatig verdelen.

 

ATTENTIE

Is de lading los of niet correct bevestigd, dan kan ze van het dakdragersysteem vallen en ongevallen en verwondingen veroorzaken.

 •  Altijd geschikte riemen en banden gebruiken die in een goede staat verkeren.
 •  De lading correct bevestigen.

Bagage opbergen

Bagageruimte beladen Bagage en losliggende voorwerpen moeten veilig in de bagageruimte zijn bevestigd. Niet-bevestigde voorwerpen die in de bagageruimte heen- en weer bewegen, kunnen de rij- ...

Airconditioning

Verwarming, ventilatie en koeling Inleiding De informatie van de Climatronic weergeven Op het scherm van de regeleenheid van de Climatronic en het scherm van het af fabriek geïntegreerde Easy ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Airbag - aanvullend veiligheidssysteem
Het werkelijke aantal airbags kan afwijken van de afbeelding. Bestuurdersairbag Voorpassagiersairbag Zijairbag Curtain airbag Knie-airbag ON/OFF-schakelaar voorpassagiersairbag (indi ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Zekeringenkast in motorruimte
WAARSCHUWING Als de ruitenwissers zich in beweging zetten als de motorkap geopend is, kunt u bekneld raken in het mechanisme. Er bestaat gevaar voor letsel! Altijd de ruitenwi ...

Modellen: