Seat Leon: Bagage opbergen - Vervoeren en praktische uitrustingen - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Bagage opbergen

Bagageruimte beladen

Bagage en losliggende voorwerpen moeten veilig in de bagageruimte zijn bevestigd.

Niet-bevestigde voorwerpen die in de bagageruimte heen- en weer bewegen, kunnen de rij-eigenschappen van de wagen en daarmee de rijveiligheid beïnvloeden door de verplaatsing van het zwaartepunt.

ATTENTIE

 •  Losliggende lading of andere losliggende voorwerpen in de bagageruimte kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
 •  Voorwerpen altijd opbergen in de bagageruimte en deze bevestigen aan de aanwezige bevestigingsogen.
 •  Spanbanden gebruiken die geschikt zijn voor het bevestigen van zware voorwerpen.
 •  Losliggende voorwerpen kunnen bij plotselinge manoeuvres of ongevallen naar voren worden geslingerd en de inzittenden van de wagen of andere verkeersdeelnemers verwonden.

  Dit verhoogde risico op letsel wordt nog eens extra vergroot als de losse voorwerpen worden geraakt door een airbag die wordt geactiveerd. In een dergelijk geval kunnen de voorwerpen veranderen in projectielen – levensgevaar!

 •  Let erop dat bij het vervoer van zware voorwerpen de rij-eigenschappen door verplaatsing van het zwaartepunt wijzigen - gevaar voor ongelukken! Pas daarom uw rijstijl en de snelheid aan de omstandigheden aan.
 •  Overschrijd nooit de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht van de wagen. Wanneer deze gewichten worden overschreden, kunnen de rij-eigenschappen van de wagen veranderen en tot ongevallen, lichamelijk letsel en wagenschade leiden
 •  Laat uw wagen nooit onbeheerd achter, vooral niet als de achterklep is geopend. Kinderen zouden in de kofferruimte kunnen komen en de klep van binnenuit dichtmaken; ze zijn dan ingesloten en kunnen zonder hulp niet uit de wagen komen – levensgevaar!
 •  Laat nooit kinderen in en bij de wagen spelen.

  Sluit en vergrendel zowel de achterklep als ook alle portieren wanneer u de wagen verlaat. Controleer vóór het vergrendelen van de wagen of er geen personen meer in de wagen zitten.

 

Let op

 • Luchtcirculatie in de wagen helpt het beslaan van de ruiten tegen te gaan. De gebruikte lucht wordt afgevoerd door ontluchtingsgleuven in de zijbekleding in de bagageruimte.

  Zorg ervoor dat de ontluchtingsgleuven niet zijn afgedekt.

 • Geschikte spanbanden om lading aan de bevestigingsogen vast te maken, zijn verkrijgbaar bij een automaterialenzaak.

Hoedenplank van bagageruimte

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 163 In de bagageruimte: hoedenplank uit- en inbouwen.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 164 In de bagageruimte: hoedenplank uit- en inbouwen.

De bagageruimte-afdekking verhindert dat in de bagageruimte kan worden gekeken.

Verwijderen

Aanbrengen

ATTENTIE

 •  De bagageruimte-afdekking mag in geen geval zonder vast te maken worden ingebouwd - gevaar voor ongelukken!
 •  De bagageruimte-afdekking is niet bedoeld om er bagage op te leggen. Voorwerpen die op de afdekking zijn neergelegd, brengen alle inzittenden in gevaar als u plotseling moet remmen - gevaar voor ongelukken!

Inrolbare hoedenplank

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 165 In de bagageruimte: hoedenplank uitrollen en oprollen.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 166 In de bagageruimte: hoedenplank uitbouwen.

Hoedenplank uitrollen

Hoedenplank oprollen

De hoedenplank wordt langzaam tot het einde van het verloop geschoven waarbij hij volledig opgerold wordt.

Hoedenplank uitbouwen

Hoedenplank monteren

ATTENTIE

Wanneer dieren of losse of niet correct bevestigde voorwerpen vervoerd worden op de hoedenplank, kunnen ze zware verwondingen veroorzaken in geval van plots remmen, een bruusk manoeuvre of een ongeval.

 •  Geen harde, scherpe of zware voorwerpen los of in zakken op de hoedenplank leggen.
 •  Nooit dieren op de hoedenplank vervoeren.

 

VOORZICHTIG Om de hoedenplank op te rollen de greep altijd omlaag duwen. Niet omhoog trekken, aangezien de steunpallen hierdoor kunnen breken.

Hoedenplank opbergen

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 167 In de bagageruimte: afdekkingen voor het bewaren van de hoedenplank.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 168 In de bagageruimte: plaatsen van de hoedenplank.

De hoedenplank kan worden bewaard onder de verstelbare bodem van de bagageruimte.

Hoedenplank opbergen

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 169 In de bagageruimte: houder voor het bewaren van de hoedenplank.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 170 In de bagageruimte: houder voor het bewaren van de hoedenplank.

De hoedenplank kan worden bewaard onder de verstelbare bodem van de bagageruimte.

Gebruik van het scheidingsnet achter de achterbank*

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 171 In de bagageruimte: scheidingsnet inhaken.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 172 In de bagageruimte: scheidingsnet uitbouwen.

Scheidingsnet inhaken

Het scheidingsnet is correct ingebouwd wanneer de uiteinden in T-vorm stevig vastgeklikt zijn in de overeenstemmende houders 3 en 1 .

Scheidingsnet oprollen

Scheidingsnet uitbouwen

Scheidingsnet inbouwen

De rode markeringen op de ontgrendelingsknoppen mogen niet zichtbaar zijn.

ATTENTIE

 •  De voorwerpen altijd bevestigen, ook wanneer het scheidingsnet correct ingebouwd is.
 •  In een rijdende wagen mag niemand plaatsnemen achter het ingebouwde scheidingsnet.

 

VOORZICHTIG

Het verkeerde gebruik van het scheidingsnet kan schade veroorzaken.

 • Het scheidingsnet niet "loslaten" bij het omlaagbrengen, omdat anders het net en andere delen van de wagen schade kunnen oplopen.

  Het scheidingsnet met de hand omlaagschuiven.

Gebruik van het scheidingsnet met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 173 Scheidingsnet op de rugleuningen van de achterbank inbouwen.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 174 In de bagageruimte: scheidingsnet vastgehaakt met neergeklapte rugleuningen van de achterbank.

Scheidingsnet inbouwen

Scheidingsnet inhaken

Het scheidingsnet is correct ingebouwd wanneer de uiteinden in T-vorm stevig vastgeklikt zijn in de overeenstemmende houders afb. 174 3 en 1 .

Scheidingsnet oprollen

Scheidingsnet uitbouwen

ATTENTIE

Bij plots remmen of bij een ongeval kunnen voorwerpen door de binnenruimte geslingerd worden en zware of dodelijke verwondingen veroorzaken.

 •  De voorwerpen altijd bevestigen, ook wanneer het scheidingsnet correct ingebouwd is.
 •  In een rijdende wagen mag niemand plaatsnemen achter het ingebouwde scheidingsnet.

 

ATTENTIE De rugleuningen van de achterbank mogen enkel opnieuw omhooggeklapt worden indien vooraf het scheidingsnet uitgebouwd werd.

 

VOORZICHTIG

Het verkeerde gebruik van het scheidingsnet kan schade veroorzaken.

 • Het scheidingsnet niet "loslaten" bij het omlaagbrengen, omdat anders het net en andere delen van de wagen schade kunnen oplopen.

  Het scheidingsnet met de hand omlaagschuiven.

Luik voor transport van lange voorwerpen*

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 175 In de rugleuning van de achterbank: openen van het luik.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 176 In de bagageruimte: openen van het luik.

Op de achterbank, achter de armleuning in het midden, bevindt zich een luik om lange voorwerpen in de binnenruimte te kunnen vervoeren, zoals bijvoorbeeld ski's.

Om te vermijden de binnenruimte vuil te maken, moeten voorwerpen die vuil zijn worden ingepakt (bijvoorbeeld in een deken) voordat ze via het luik ingevoerd worden.

Met neergeklapte armsteun mag niemand reizen op de middelste zitplaats van de achterbank.

Luik openen

Het luik sluiten

Let op Het luik kan ook vanuit de bagageruimte worden geopend. Hiertoe dient de ontgrendelingshendel naar beneden te worden gedrukt in pijlrichting en de afdekking naar voren afb. 176.

Bevestigingsogen*

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 177 In de bagageruimte: bevestigingsogen (model LEON/LEON SC behalve versies met uitgerust reservewiel en CNG).

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 178 In de bagageruimte: bevestigingsogen (model LEON ST).

Voor en achter in de bagageruimte bevinden zich bevestigingsogen voor het vastmaken van bagage afb. 178.

Deze bevestigingsogen eerst omhoogklappen om ze te kunnen gebruiken1).

ATTENTIE

Als u niet geschikte of beschadigde bevestigingsbanden of -riemen gebruikt, kunnen deze bij plotseling remmen of een ongeval breken.

De voorwerpen kunnen door het interieur worden geslingerd en ernstige of zelfs dodelijke verwondingen veroorzaken.

 •  Altijd geschikte riemen en banden gebruiken die in een goede staat verkeren.
 •  De riemen en banden goed stevig aan de bevestigingsogen vastmaken.
 •  Niet verankerde voorwerpen in de bagageruimte zouden zich zomaar kunnen verplaatsen en het rijgedrag van de wagen kunnen beïnvloeden.
 •  Kleine en lichte voorwerpen ook bevestigen.
 •  Nooit de maximale trekbelasting van het bevestigingsoog overschrijden wanneer u voorwerpen vastzet.
 •  Nooit een kinderzitje aan de bevestigingsogen bevestigen.

 

Let op

 • De maximale trekbelasting van de bevestigingsogen is 3,5 kN.
 • In speciaalzaken kunt u riemen en bevestigingssystemen voor ladingen aanschaffen.

  SEAT raadt u aan om daarvoor een SEAT-dealer te raadplegen.

 • De bevestigingsogen kunnen niet gebruikt worden voor de versies met uitgerust reservewiel en CNG.

Tashaak

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 179 In de bagageruimte: haken voor tassen (model LEON / LEON SC).

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 180 In de bagageruimte: haken voor tassen (model LEON ST).

Op de achterzijde van de bagageruimte, links en rechts, bevinden zich vaste haken om tassen op te hangen afb. 180.

De haken voor tassen zijn ontworpen om lichte boodschappentassen te bevestigen.

Voor en achter in de bagageruimte bevinden zich bevestigingsogen voor het vastmaken van bagage afb. 177 en afb. 178.

ATTENTIE Nooit de haken voor tassen gebruiken als bevestigingsogen.

Bij plots remmen of bij een ongeval kunnen de haken breken.

 

VOORZICHTIG Elke haak mag met maximaal 2,5 kg worden belast.

Netzak*

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 181 In de bagageruimte: nettas vastgehaakt ter hoogte van de bodem (model LEON ST).

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 182 In de bagageruimte: ringen 1 en haken 2 voor het vasthaken van de nettas (model LEON ST).

De nettas van de bagageruimte verhindert dat lichte bagage zich zou verplaatsen. In de nettas, voorzien van een ritssluiting, kunnen kleine voorwerpen bewaard worden.

De nettas kan in de bagageruimte op verschillende manieren vastgehaakt worden.

Nettas in vloer van bagageruimte vastmaken

Nettas bij de laaddrempel vasthaken.

De nettas uitbouwen

De vastgehaakte nettas is gespannen  .

ATTENTIE

De elastische nettas rekken om hem in de bevestigingsogen te haken. Na het vasthaken is hij gespannen. Als de nettas op ongeschikte wijze wordt vast- en losgehaakt, kunnen de haken letsels veroorzaken.

 •  De haken van het net altijd goed bevestigen zodat ze niet onbedoeld loskomen van het oog bij het vast- en loshaken.
 •  Bij het vast- en loshaken van de haken, de ogen en het gezicht beschermen om letsels te vermijden in het geval dat de haken onbedoeld zouden loskomen.
 •  De haken van de nettas altijd in de beschreven volgorde vasthaken. Indien een haak per ongeluk loskomt, neemt het risico op letsels toe.

Verstelbare bodem van de bagageruimte

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 183 Bagageruimte: verstelbare bodem

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 184 Bagageruimte: verstelbare bodem

Variabele bodem in schuine stand

Met schuine variabele bodem wordt toegang verkregen tot de zone van het reservewiel/afdichtset.

Verstelbare bodem van de bagageruimte

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 185 Variabele bodem van de bagageruimte: standen.

Vervoeren en praktische uitrustingen

Afb. 186 Variabele bodem van de bagageruimte: schuine gleuven.

Variabele bodem in hoge stand

Variabele bodem in lage stand

Variabele bodem in schuine stand

Met schuine variabele bodem wordt toegang verkregen tot de zone van het reservewiel/afdichtset.

ATTENTIE

Bij plots remmen of bij een ongeval kunnen voorwerpen door de binnenruimte geslingerd worden en zware of dodelijke verwondingen veroorzaken.

 •  De voorwerpen altijd bevestigen, zelfs wanneer de bodem van de bagageruimte correct omhooggebracht is.
 •  Tussen de achterbank en de bodem van de bagageruimte enkel voorwerpen transporteren die 2/3 van de hoogte van de bodem niet overschrijden.
 •  Tussen de achterbank en de bodem van de omhooggebrachte bagageruimte mogen enkel voorwerpen worden getransporteerd met een maximumgewicht van ca. 7,5 kg.

 

VOORZICHTIG

 • Het maximumgewicht dat de variabele bodem van de bagageruimte in de bovenste stand kan dragen is 150 kg.
 • Zorg dat de bagageruimtevloer niet naar beneden valt bij het sluiten en volg precies de geleidingen. De zijbekleding en de bagageruimtevloer zouden anders kunnen worden beschadigd.

 

Let op SEAT beveelt aan de voorwerpen met banden aan de bevestigingsogen vast te maken.

Opbergvakken

Opbergvakken onder voorstoelen* Afb. 157 Opbergvakken onder de voorstoelen. Onder iedere voorstoel bevindt zich een opberglade met deksel. De lade* gaat open door aan het deksel te trekken ...

Dakdragersysteem

Inleiding tot thema Het dak van de wagen is ontworpen voor een optimale aerodynamica. Daarom kunnen op de watergoot van het dak geen dwarsdragers noch conventionele dakdragers meer worden gem ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Achterklep met handmatige bediening
Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE Nooit met een geopende achterklep rijden, omdat dan giftige uitlaatgassen het interieur kunnen binnendringen - gevaar voor vergiftig ...

Volvo V40. Instrumenten en bediening, auto met stuur links - overzicht
In het overzicht staat waar de displays en bedieningen van de auto zitten. Overzicht auto's met het stuur links Menu- en meldingsfuncties, richtingaanwijzers, groot licht/ dimlicht, boordc ...

Modellen: