Renault Megane: Ruitenwisser (vervangen van een ruitenwisserblad) - Praktische tips - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Ruitenwisser (vervangen van een ruitenwisserblad)

Renault Megane / Renault Megane - Instructieboekje / Praktische tips / Ruitenwisser (vervangen van een ruitenwisserblad)

Ruitenwisser 

Vervangen van de ruitenwisserbladen voor 1

Met contact aan, motor uit, duwt u de schakelaar van de ruitenwisser helemaal naar beneden: zij stoppen in een stand waarbij de motorkap vrij is.

Til de ruitenwisserarmen 3 op, trek aan het lipje 2 (beweging A) en duw het blad naar boven.

Bij het monteren Schuif het blad op de arm tot het vastklemt.

Controleer of het blad goed is vergrendeld.

Zet de schakelaar van de ruitenwisser in ruststand.

Let op de staat van de ruitenwisserbladen.

Hun levensduur hangt van u af:

  • reinig de bladen, de voorruit en de achterruit regelmatig met water met zeep;
  • gebruik ze niet als de voorruit of achterruit droog zijn;
  • maak ze los van de voorruit of achterruit als ze lang niet gebruikt zijn.

 

  • Controleer als het vriest, voordat u wegrijdt, of de ruitenwisserbladen niet aan de ruit zijn vastgevroren. De wissermotor kan hierdoor te warm worden.
  • Controleer regelmatig de wisserbladen.

    Zodra hun werking afneemt moet u ze vervangen, ongeveer eens per jaar.

Bij het vervangen van het blad, let bij het verwijderen van het blad op, dat u hem niet op de ruit laat vallen: u zou de ruit kunnen breken.

Ruitenwisser 

Ruitenwisserblad achter 4

Met de schakelaar in ruststand (uitgeschakeld):

Bij het monteren
Monteer het ruitenwisserblad in omgekeerde volgorde van losmaken. Controleer of het blad goed is vergrendeld.

Voordat u het blad van de achterste ruitenwisser vervangt, moet u nagaan of de schakelaar in ruststand staat (uitgeschakeld is).

Risico van verwonding.

Accessoires

Elektrische en elektronische accessoires Controleer vóór het installeren van een dergelijk accessoire (bij zenders/ontvangers vooral: frequentieband, vermogen, plaats van de a ...

Slepen: pechhulp

Voordat u gaat slepen, moet u de versnellingsbak in neutraal zetten, de stuurkolom ontgrendelen en vervolgens de parkeerrem loszetten. Voor auto’s met een automatische transmissie moet u een be ...

Zie ook:

Volvo V40. BLIS en CTA - symbolen en meldingen
In situaties waarbij het BLIS (Blind Spot Information System)  en CTA  uitblijven of worden onderbroken, kan er een symbool op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een verk ...

Volvo V40. Motorolie - algemeen
Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken Volvo adviseert   Voor ritten onder ongunstige omstandigheden, zie Motorol ...

Modellen: