Renault Megane: Informatieboodschappen - Boordcomputer - Ken uw auto - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Informatieboodschappen

Zij kunnen u helpen bij het starten van de auto of u informeren over een keuze of een omstandigheid.

Voorbeelden van informatieboodschappen worden hierna gegeven.

Voorbeelden van boodschappen Betekenis van de gekozen aanduiding
"Parkeerrem aangetrokken" Geeft aan dat de parkeerrem is vastgezet.
"Test systemen" Wordt weergegeven, contact aan, als de auto zichzelf controleert.
"Draai stuurwiel + START" Draai het stuurwiel licht terwijl u op de startknop van de auto druk om de stuurkolom te ontgrendelen
"Stuurkolom niet geblokkeerd" Geeft aan dat de stuurkolom niet geblokkeerd is.

Storingsboodschappen

Zij verschijnen bij het waarschuwingslampje en het is noodzakelijk direct voorzichtig naar een merkdealer te rijden. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Zij verdwijnen door een druk op de keuzetoets van de aanduiding of na enkele secondes en worden opgeslagen in het functieoverzicht. Het lampje blijft branden. Voorbeelden van storingsboodschappen worden hieronder gegeven.

Voorbeelden van boodschappen Betekenis van de gekozen aanduiding
"Brandstoffilter aftappen" Geeft aan dat er water in het brandstoffilter is, raadpleeg zo snel mogelijk een merkdealer
"Controleer verlichting" Geeft een storing van de koplampen aan.
"Controleer voertuig" Geeft een storing aan van een van de opname-elementen van de pedalen, van het beheersysteem van de accu of van een opname-element van het oliepeil.
"Controleer airbag" Geeft een storing aan van de aanvullende veiligheidsvoorzieningen. In geval van een ongeluk, bestaat het risico dat ze niet geactiveerd worden.
"Controleer lucht-verontreiniging"
  • Geeft een storing aan van het roetfiltersysteem van de auto.
  • Geeft een storing aan in het systeem voor emissiebeperking als dit gepaard gaat met het controlelampje . Zie "Reagenstank" in hoofdstuk 1.

Alarmboodschappen

Zij verschijnen met het controlelampje en dwingen u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw. Roep de hulp in van een merkdealer.

Voorbeelden van alarmboodschappen worden hierna gegeven. NB: de boodschappen verschijnen op het display alleen of afwisselend (als er meer boodschappen zijn), zij kunnen gecombineerd zijn met een waarschuwingslampje en/of een geluidssignaal.

Voorbeelden van boodschappen Betekenis van de gekozen aanduiding
"Risico op motorschade" Geeft een storing van het inspuitsysteem, een oververhitting van de motor van de auto of een ernstig probleem met de motor van de auto aan.
"Storing stuurbekracht." Geeft een probleem met de stuurinrichting aan, of een probleem met de vier bestuurbare wielen.
"Storing remsysteem" of "Stop voertuig" Geeft een probleem met het remsysteem aan. Zet de automatische parkeerrem met de hand vast en zorg of de auto niet wegrolt door middel van een blok.
"Elektr. storing GEVAAR" Geeft een probleem in het laadstroomcircuit van de accu aan (dynamo, enz.).
"Lekke band" Geeft een lekke band aan van het op het instrumentenpaneel aangegeven wiel.

Gegevens van de reis

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND. Voorbeelden van de selectie Betekenis van de gekozen aanduiding a) Totaaltell ...

Menu voor het personaliseren van de auto-instellingen

Deze functie zorgt, afhankelijk van de uitrusting van de auto voor het inschakelen/ uitschakelen en de afstelling van sommige functies van de auto. Auto’s met een multimediasysteem Toegang ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Vehicle Stability Management (VSM)
Het Vehicle Stability Management (VSM) is een functie van het ESCsysteem (elektronische stabiliteitsregeling). Het helpt de auto stabiel te houden bij het plotseling accelereren of remmen op een n ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen uit, zoals koolmonoxide. Wanneer de achterklep als de motor draait geopend is, in het bijzonder tijdens het ri ...

Modellen: