Renault Megane: Verlichting en signalen - Ken uw auto - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Verlichting en signalen

Verlichting en signalen

Markeringslichten

Draai de ring 3 tot het symbool bij het merkteken 2 staat. Dit controlelampje op het instrumentenpaneel licht op.

Voordat u in het donker wegrijdt: controleer de werking van de elektrische installatie.

Zorg ervoor dat de lichten niet bedekt zijn (vuil, modder, sneeuw, vervoer van voorwerpen enz.).

Verlichting en signalen

Grootlicht

Duw met de dimlichten aan tegen de lichtschakelaar 1. Dit controlelampje op het in-strumentenpaneel licht op.

Om terug te keren naar de stand dimlicht, trekt u de lichtschakelaar 1 naar u toe.

In de stand AUTO, met het grootlicht aan, kunt u nog teruggaan naar de dimlichten door de schakelaar 1 naar u toe te trekken.

Dimlicht

Handbediend
Draai de ring 3 tot het symbool bij het merkteken 2 staat. Dit controlelampje op het instrumentenpaneel licht op.

Automatische werking
Draai de ring 3 tot het symbool AUTO bij het merkteken 2 staat: met draaiende motor schakelen de dimlichten automatisch in en uit, naargelang de helderheid buiten, zonder dat u de schakelaar 1 hoeft te bedienen.

Wanneer u links rijdt met een auto met de bestuurdersstoel aan de linkerkant (of andersom), bent u verplicht om tijdens uw verblijf de lichten af te stellen (raadpleeg de paragraaf "Koplampen afstellen" in hoofdstuk 1).

Automatisch grootlicht

Afhankelijk van de auto ontsteekt en dooft dit systeem automatisch het grootlicht.

Het gebruikt een camera geplaatst achter de binnenspiegel om achterliggers en tegenliggers te detecteren.

Het grootlicht wordt automatisch ontstoken wanneer:

Als niet aan een van de voorwaarden hieronder wordt voldaan, wordt overgeschakeld naar dimlicht.

Het systeem voor het automatisch inschakelen van het grootlicht is in geen geval een vervanging voor de oplettendheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder inzake de verlichting van het voertuig en de aanpassing daarvan aan de licht-, zicht- en verkeersomstandigheden.

 

Het systeem kan onder bepaalde omstandigheden niet goed werken, met name:

  • extreme weersomstandigheden (regen, sneeuw, mist enz.);
  • als er iets achter de voorruit of voor de camera zit;
  • als een achterligger of tegenligger weinig verlichting voert of afgedekte lampen heeft;
  • verkeerde afstelling van de koplampen;
  • reflecterende systemen;
  • ...

Inschakelen

Inschakelen

Auto’s met een multimediasysteem
Kies op het multimediascherm 4 het menu "Voertuig", "Hulp bij het rijden", "Grootlichtassistent" en kies dan "ON" of "OFF".

Inschakelen

Auto’s zonder multimediasysteem

Inschakelen/uitschakelen

Om automatisch grootlicht in te schakelen:

Het controlelampje wordt op het instrumentenpaneel weergegeven.

Inschakelen/uitschakelen

Om automatisch grootlicht uit te schakelen:

Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat uit..

Opmerking: zorg ervoor dat de voorruit niet is bedekt (door vuil, modder, damp enzovoort).

Automatisch grootlicht (vervolg)

Bij een storing
Wanneer de boodschap "Controleer aut_- verlichting" op het instrumentenpaneel verschijnt, wordt het systeem uitgeschakeld.

Raadpleeg een merkdealer.

Het gebruik ‘s nachts van een draagbaar navigatiesysteem op het gedeelte van de voorruit onder de camera, kan de werking van het automatische grootlichtsysteem verstoren (risico van reflecties op de voorruit).

Functie verlichting overdag

Functie verlichting overdag

De dagrijverlichting schakelt overdag automatisch in zonder dat u de schakelaar 1 hoeft te bedienen bij het starten van de motor, en gaat uit bij het stoppen van de motor.

Bij een storing

Als het bericht "Controleer verlichting" verschijnt in combinatie met het waarschuwingslampje en het waarschuwingslampje knippert op het instrumentenpaneel, is er een storing in de verlichting.

Raadpleeg een merkdealer.

Uitschakelen van de lichten

Er zijn twee mogelijkheden:

Waarschuwingssignaal verlichting brandt nog

Er klinkt een geluidssignaal bij het openen van het bestuurdersportier om u te waarschuwen dat de lichten nog branden.

Functie "uitschakelvertraging"

Met deze functie blijven de dimlichten korte tijd branden (voor het verlichten van het openen een hek, enz.).

Met de motor en de verlichting uitgeschakeld en de ring 3 in de stand 0 of AUTO trekt u de schakelaar 1 naar u toe: de dimlichten gaan ongeveer dertig seconden branden.

Om deze tijd te verlengen, kunt u de schakelaar tot vier keer naar u toe trekken (de maximale tijd is twee minuten). Het bericht "Follow me home voor _ _ _" verschijnt, met de oplichtduur van de verlichting, om deze handeling te bevestigen. Daarna kunt u uw auto vergrendelen.

Om de verlichting uit te schakelen voordat deze automatisch uitschakelt, verdraait u de ring 3 (de stand is onbelangrijk) en draait u deze daarna terug in de stand AUTO.

Functie welkomst en afscheid (afhankelijk van de auto)

Wanneer de functie is ingeschakeld, gaan de rijverlichting en de markeringslichten automatisch aan wanneer de RENAULT-card wordt gedetecteerd of de auto wordt ontgrendeld.

Ze gaan automatisch uit:

Welkomstverlichting onder de buitenspiegels
Als de functie is ingeschakeld, schakelt de verlichting onder de buitenspiegels automatisch in als de RENAULT-card wordt gedetecteerd, wanneer de auto wordt ontgrendeld of wanneer een portier wordt geopend.

Ze gaan automatisch uit:

Inschakelen/uitschakelen van de functie

Selecteer op het multimediascherm "Voertuig", "Gebruikersinstellingen", "Extern welkom". Kies ON of OFF om de functie in of uit te schakelen.

 Mistlichten voor

Mistlichten voor

Draai de middelste ring 4 van de schakelaar 1 zo dat het symbool bij het merkteken 2 staat en laat dan los.

De werking is afhankelijk van de gevoerde verlichting; het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat branden.

Mistachterlicht

Draai de middelste ring 7 van de schakelaar zo dat het symbool bij het merkteken 2 staat en laat dan los.

De werking is afhankelijk van de gevoerde verlichting; het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat branden.

Zodra de weersomstandigheden dit toelaten moet u de mistachterlichten uitschakelen om de achter u rijdende weggebruikers niet te hinderen.

Bij mist, sneeuw of bij het vervoer van voorwerpen die voorbij de voorkant van het dak uitsteken, werkt de automatische verlichting niet altijd.

Het inschakelen van de mistlichten blijft onder controle van de bestuurder: de controlelampjes op het instrumentenpaneel informeren u over het inschakelen (controlelampje brandt) of uitschakelen (controlelampje uit).

Lichten uit

Draai opnieuw de ring 7 om het merkteken 2 tegenover het symbool van het mistlicht te brengen dat u wilt uitschakelen. Het bijbehorende controlelampje op het instrumentenpaneel dooft.

Door het uitschakelen van de buitenverlichting doven ook de mistlichten.

Koplampen afstellen

Bij de auto’s die ermee uitgerust zijn, kan de knop A de stand van de koplampen aanpassen aan de belasting. Als u deze knop A omlaag draait dan gaan de lichtbundels naar beneden; draait u de ...

Ruitenwissers

...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Overschakelen naar de cruise control - modus
De bestuurder kan ervoor kiezen om alleen de cruise control-modus (snelheidsregeling) te gebruiken door de onderstaande procedure te volgen: Schakel het Smart Cruise Controlsysteem in (het contr ...

Hyundai Ioniq Electric. Extra voorzorgsmaatregelen veiligheidsgordel
Gebruik van veiligheidsgordels bij zwangerschap Ook bij zwangerschap moet de veiligheidsgordel altijd worden gedragen. De beste manier om uw ongeboren kind te beschermen is uzelf te beschermen ...

Modellen: