Renault Megane: Gegevens van de reis - Boordcomputer - Ken uw auto - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Gegevens van de reis

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND.

Voorbeelden van de selectie Betekenis van de gekozen aanduiding
a) Totaalteller en dagteller.
b) Gegevens van de reis: Gemiddeld brandstofverbruik.

De waarde wordt aangegeven na minstens 400 meter gereden te hebben sinds de laatste  nulinstelling.

Actueel brandstofverbruik.

De waarde wordt aangegeven zodra de auto sneller rijdt dan 30 km/u.

b) Gegevens van de reis (vervolg): Het bereik met de overgebleven brandstof.

 Deze waarde wordt aangegeven na 400 meter gereden te hebben.

Afgelegde afstand sinds de laatste nulinstelling.
Gemiddelde snelheid sinds de laatste nulinstelling.

Deze waarde wordt aangegeven na 400 meter gereden te hebben.

c) Huidige snelheid.

 

Voorbeelden van de selectie Betekenis van de gekozen aanduiding
Boordcomputer met de boodschap afstand tot de volgende onderhoudsbeurt (vervolg)

d) Overgebleven afstand tot de volgende onderhoudsbeurt of olieverversing. Afstand tot de volgende onderhoudsbeurt
Als met het contact aan en stilstaande motor de boodschap "Afstand tot onderhoud" verschijnt, drukt u ongeveer 5 seconden op toets OK om de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt weer te geven (afstand of tijd tot de volgende onderhoudsbeurt). Als de afstand dichtbij de termijn is, zijn verschillende gevallen mogelijk:

  • bereik minder dan 1500 km of een maand: bericht "Onderhoud uitv over" verschijnt met de dichtstbijzijnde termijn (afstand of tijd);
  • overgebleven afstand is 0 km of datum van onderhoudsbeurt is bereikt: de boodschap "Onderhoud uitvoeren" wordt weergegeven en het controlelampje gaat branden.

Laat zo snel mogelijk een onderhoudsbeurt uitvoeren.

Resetten: om de afstand tot de volgende olieverversing/onderhoudsbeurt te resetten, drukt u ongeveer 10 seconden zonder onderbreking op de toets 2 tot de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt permanent wordt weergegeven.

Opmerking: als een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd zonder de olie te verversen, moet alleen de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt worden gereset. Bij olie verversen moet zowel de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt als tot de volgende olieverversing worden gereset.

d) Overgebleven afstand tot de volgende onderhoudsbeurt of olieverversing. Afstand olieverversing
Als met het contact aan en stilstaande motor de boodschap "Afstand tot onderhoud" verschijnt, drukt u ongeveer 5 seconden op de knop OK om de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt weer te geven; daarna drukt u op de knop 2 om de afstand tot de volgende olieverversing weer te geven (afstand of tijd tot de volgende onderhoudsbeurt). Als de afstand dichtbij de termijn is, zijn verschillende gevallen mogelijk:

  • bereik minder dan 1500 km of een maand: bericht "Onderhoud uitv over" verschijnt met de dichtstbijzijnde termijn (afstand of tijd);
  • overgebleven afstand is gelijk aan 0 km of datum olieverversing bereikt: de boodschap "Onderhoud uitvoeren" wordt weergegeven en het controlelampje gaat branden.

Laat zo snel mogelijk de olie verversen.

afhankelijk van de auto past de afstand tot olieverversing zich aan de rijstijl aan (veel langzaam rijden, huis-aan-huis bezorgen, lang rijden met stationair toerental, trekken van een aanhangwagen enz.). De overgebleven afstand tot de volgende olieverversing kan dus in sommige gevallen sneller afnemen dan de werkelijk afgelegde afstand.

Resetten: om de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt opnieuw in te stellen, drukt u ongeveer 10 seconden zonder onderbreking op de toets 2 totdat de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt permanent wordt weergegeven.

Opmerking: als een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd zonder de olie te verversen, moet alleen de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt worden gereset. Bij olie verversen moet zowel de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt als tot de volgende olieverversing worden gereset.

 

Voorbeelden van de selectie Betekenis van de gekozen aanduiding

e) reset van de bandenspanning Raadpleeg de paragraaf "Systeem voor het controleren Bandenspanning van de bandenspanning" in hoofdstuk 2.

f) Functieoverzicht.

Aanduiding achtereenvolgens:

  • van informatieboodschappen (passagiersairbag OFF enz.);
  • storingsboodschappen (inspuitsysteem controleren enz.).
g) Actieradius met resterende reagens.

Zie "Reagenstank" in hoofdstuk 1.

Algemeen

Boordcomputer 1 Afhankelijk van de auto, beschikt hij over de volgende functies: afgelegde afstand; gegevens van de reis; informatieboodschappen; storingsboodschappen (in combinatie met h ...

Informatieboodschappen

Zij kunnen u helpen bij het starten van de auto of u informeren over een keuze of een omstandigheid. Voorbeelden van informatieboodschappen worden hierna gegeven. Voorbeelden van boodscha ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Achterlicht uit- en inbouwen
Afb. 361 Achterlicht uitbouwen Afb. 362 Stekkervarianten Uitbouwen De achterklep openen. In opening A 1) afb. 361 de beugel voor het lostrekken van de wieldoppen inbrengen. De a ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Overzicht van soorten lichtbron
De volgende lichtbronnen kunt u zelf vervangen. Het soort lichtbron vindt u in de legenda.   Halogeenkoplampen Dimlicht: H7 55W ...

Modellen: