Mercedes-Benz C-Klasse: Starthulp - Pechhulp - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Starthulp

Hybride voertuigen: Beslist de afzonderlijke handleiding lezen. Anders kunt u gevaren niet herkennen, bijvoorbeeld door hoogspanning.

Voor starthulp alleen het hulpstartpunt in de motorruimte gebruiken, dat bestaat uit een plusaansluiting en een massapunt.

Alle auto's behalve auto's met lithium-ion-accu:

WAARSCHUWING

Accuzuur is een agressieve stof. Er bestaat gevaar voor letsel!

Het mag niet met de huid, ogen of kleding in aanraking komen. Geen accugassen inademen. Niet over de accu buigen. Kinderen uit de buurt van de accu houden. Accuvloeistof direct grondig met veel schoon water afspoelen en zo snel mogelijk contact opnemen met een arts.

WAARSCHUWING

Bij het opladen en bij de starthulp kan een explosief gasmengsel van de accu ontsnappen. Explosiegevaar!

Beslist vuur, open licht, vonkvorming en roken vermijden. Bij het opladen en bij starthulp voor voldoende ventilatie zorgen. Buig u niet over een accu.

WAARSCHUWING

Bij het opladen van een accu komt waterstofgas vrij. Als u een kortsluiting veroorzaakt of als er vonkvorming optreedt, kan het waterstofgas ontsteken. Explosiegevaar!

WAARSCHUWING

Een ontladen accu kan reeds bij temperaturen rond het vriespunt bevriezen. Als starthulp wordt gegeven of als de accu wordt opgeladen, kan accugas ontsnappen. Er bestaat explosiegevaar!

Een bevroren accu altijd laten ontdooien, alvorens deze op te laden of starthulp te geven.

Als bij een lage temperatuur de waarschuwings- en controlelampjes in het combi-instrument niet gaan branden, is de ontladen accu met grote waarschijnlijkheid bevroren. In dit geval mag de accu noch worden opgeladen, noch de auto met starthulp worden gestart. De levensduur van een weer ontdooide accu korter zijn. Het startgedrag kan verslechteren, in het bijzonder bij lage temperatuur. De ontdooide accu bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.

Alle auto's:

Aanwijzing

Auto's met benzinemotor: Veelvuldige en langdurige startpogingen voorkomen. Anders kan door onverbrande brandstof de motor of de katalysator worden beschadigd.

De auto niet met behulp van een snellader starten. Als de accu ontladen is, kan een andere auto of een externe accu met startkabels starthulp geven. Daarbij op de volgende punten letten:

Controleren of: - De auto met de elektrische parkeerrem beveiligen.

- Automatische transmissie: De transmissie in de stand zetten.

- Handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal volledig indrukken en de neutraalstand inschakelen.

- Het contact moet uitgeschakeld zijn. Alle controlelampjes in het combi-instrument moeten gedoofd zijn. Als de sleutel wordt gebruikt, de sleutel in het contactslot in de stand draaien en verwijderen .

- Alle elektrische verbruikers, bijvoorbeeld achterruitverwarming, verlichting enzovoort, uitschakelen.

- De motorkap openen.

 Aanwijzing

Het nummer duidt de opgeladen accu van de andere auto of een vergelijkbaar starthulpsysteem aan.

- De bekleding opklappen.

- De afdekking van de plusaansluiting in de richting van de pijl schuiven.

- De plusaansluiting aan de eigen auto en de pluspool van de externe accu met de startkabel verbinden. Daarbij beginnen met plusaansluiting van de eigen auto.

- De motor van de andere auto stationair laten draaien.

- De minpool van de externe accu en het massapunt van de eigen auto met de startkabel verbinden. Daarbij met de externe accu beginnen.

- De motor starten.

- Alvorens de startkabels los te maken de motoren enkele minuten laten draaien.

- De startkabel eerst van massapunt en minpool losmaken, vervolgens van plusaansluiting en pluspool . Hierbij telkens beginnen bij de contacten van de eigen auto.

- Na het verwijderen van de startkabels de afdekking van de plusaansluiting sluiten.

- De bekleding dichtklappen.

- De accu bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren. De starthulp is geen normale bedrijfstoestand.

Informatie

Startkabels en meer informatie over de starthulp is verkrijgbaar bij elke gekwalificeerde werkplaats

12V-accu opladen

Auto's met lithium-ion-accu: Aanwijzing Alleen acculaders gebruiken met een begrenzing van de laadspanning op max. 14,4V. Alle auto's behalve auto's met lithium-ion-accu: A ...

Slepen en aanslepen

...

Zie ook:

Volvo V40. Kinderslot - elektrische activering
Het kinderslot voorkomt dat kinderen een achterportier vanaf de binnenzijde kunnen openen. Activeren Het elektrische kinderslot is in alle sleutelstanden  anders dan 0 te activeren/deactive ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Voorwerpen in de beenruimte van de chauffeur kunnen de pedaalslag beperken of een ingedrukt pedaal blokkeren. Daardoor wordt de bedrijfs- en verkeersveiligheid van het voertuig in ...

Modellen: