Mercedes-Benz C-Klasse: Ruitensproeierinstallatie - Bedrijfsstoffen en inhouden - Technische gegevens - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Ruitensproeierinstallatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Als ruitensproeiervloeistofconcentraat op hete onderdelen van de motor of het uitlaatsysteem terechtkomt, kan het ontbranden. Er bestaat gevaar voor brand en letsel!

Er mag geen ruitensproeiervloeistofconcentraat naast de vulopening gaan; dit controleren.

Aanwijzing

Alleen ruitensproeiervloeistof gebruiken die geschikt is voor kunststof koplampglazen, bijvoorbeeld MB SummerFit of MB WinterFit. Ongeschikte ruitensproeiervloeistoffen kunnen de kunststof koplampglazen aantasten.

Alleen de ruitensproeiervloeistoffen MB SummerFit en MB WinterFit zijn onderling mengbaar. Anders kunnen de ruitensproeiers verstopt raken.

gebruik geen gedestilleerd of gedeïnoiseerd water. Anders kan de niveausensor een onjuist niveau detecteren.

Bij de omgang met ruitensproeiervloeistof de belangrijke veiligheidsvoorschriften over bedrijfsstoffen in acht nemen .

Bij temperaturen boven het vriespunt:

- Het ruitensproeiervloeistofreservoir vullen met een mengsel van water en ruitensproeiervloeistof, bijvoorbeeld MB SummerFit. 1 deel MB SummerFit met 100 delen water mengen.

Bij temperaturen onder het vriespunt:

- Het ruitensproeiervloeistofreservoir vullen met een mengsel van water en ruitensproeiervloeistof, bijvoorbeeld MB WinterFit.

De correcte mengverhouding is te vinden in de gegevens op de verpakking.

Informatie

Ruitensproeiervloeistof het gehele jaar door mengen met ruitensproeiervloeistof, bijvoorbeeld met MB SummerFit of MB WinterFit.

Koelvloeistof

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Als antivriesmiddel op hete onderdelen in de motorruimte terecht komt, kan deze ontsteken. Er bestaat gevaar voor brand en letsel! ...

Autogegevens

Algemene aanwijzingen Met betrekking tot de aangegeven autogegevens het volgende in acht nemen: De aangegeven hoogten kunnen fluctueren in verband met: Banden ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Wanneer kinderen zonder toezicht in de auto achterblijven, kunnen deze: portieren openen en daardoor andere personen of verkeersdeelnemers in gevaar ...

Hyundai Ioniq Electric. Ontgrendelen laadstekker in noodsituatie
Als de laadstekker niet losgenomen kan worden door een ontladen accu of een storing in de bedrading, kan hij worden ontgrendeld door de achterklep te openen en aan de noodontgrendelingskabel t ...

Modellen: