Mercedes-Benz C-Klasse: Nat wegdek - Remmen - Rijtips - Rijden en parkeren - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Nat wegdek

Als er bij hevige regen gedurende langere tijd wordt gereden zonder te remmen, kan het voorkomen dat de remmen bij de eerste keer remmen vertraagd aangrijpen. Ook na het wassen van de auto of het rijden door diep water kan dit fenomeen optreden.

Het rempedaal moet dan krachtiger worden ingedrukt. Daarom een grotere afstand tot uw voorligger aanhouden.

Na het rijden op nat wegdek en na het wassen van de auto deze, met inachtneming van de verkeerssituatie voelbaar afremmen. De remschijven worden warm, drogen sneller en worden tegen corrosie beschermd.

Beperkte remwerking op wegen waarop gestrooid is

Bij het rijden op wegen waarop gestrooid is, kan zich een zoutlaag op de remschijven en remblokken vormen. Daardoor kan de remweg aanmerkelijk langer worden.

Nieuwe remschijven en remvoeringen

Nieuwe of vervangen remblokken en remschijven bereiken pas na enkele honderden kilometers de optimale remwerking. De verminderde remwerking door krachtiger indrukken van het rempedaal compenseren.

Mercedes-Benz adviseert om veiligheidsredenen alleen de volgende remschijven en remblokken in de auto te laten inbouwen:

Andere remschijven of remblokken kunnen de veiligheid van de auto verminderen.

Remschijven en remblokken altijd per as vervangen. Bij het vervangen van remschijven altijd nieuwe remblokken gebruiken.

De auto is uitgerust met lichtgewicht remschijven, waar de wielverbinding met de velg en de wielbevestiging op zijn afgestemd.

Het gebruik van andere dan door Mercedes-Benz goedgekeurde remschijven kan de spoorbreedte beïnvloeden, zodat deze eventueel afzonderlijk moeten worden goedgekeurd.

Bij het werken in de directe omgeving van de remschijven schokbelastingen vermijden, bijvoorbeeld bij het verwisselen van een wiel, om te voorkomen dat het comfort bij het rijden met lichtgewicht remschijven verslechtert. Schokbelastingen van de lichtgewicht remschijven vermijden, in het bijzonder van de remring.  

Hoge en lage belasting

WAARSCHUWING Als u tijdens het rijden de voet op het rempedaal laat rusten, kan het remsysteem oververhit raken. Daardoor wordt de remweg langer en kan het remsysteem zelfs u ...

Versterkt remsysteem en keramische remmen (Mercedes-AMG auto's)

AMG-remsystemen zijn ontworpen voor hoge belastingen. Daardoor kunnen er tijdens het remmen geluiden ontstaan. Deze zijn afhankelijk van: snelheid remkracht ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Inleiding voor het onderwerp
VOORZICHTIG De vervangende batterij resp. accu's moet/moeten overeenkomen met de oorspronkelijke specificatie. Bij het vervangen van de batterij resp. accu op de juiste polariteit letten. ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Sleepoog verwijderen en aanbrengen
Sleepoog aanbrengen WAARSCHUWING Het uitlaatsierstuk kan zeer heet zijn. Bij het verwijderen van de achterste afdekking bestaat gevaar voor brandwonden! Het uitlaatsiers ...

Modellen: