Mercedes-Benz C-Klasse: Mercedes-AMG auto's - Brandstof - Bedrijfsstoffen en inhouden - Technische gegevens - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Mercedes-AMG auto's

Aanwijzing

Alleen loodvrije superplusbenzine tanken met ten minste 98ROZ, die voldoet aan de Europese norm EN228 of gelijkwaardig is.

Anders levert de motor minder vermogen of wordt de motor beschadigd.

Brandstof met deze specificatie kan maximaal 10% ethanol bevatten. Uw auto is geschikt voor E10. U kunt met uw auto E10-brandstof tanken.

Als de geadviseerde brandstof niet beschikbaar is, kan tijdelijk ook loodvrije superbenzine met 95 RON worden gebruikt. Daardoor kan het vermogen lager zijn en het benzineverbruik hoger. Het rijden met vol gas beslist vermijden.

Als de geadviseerde brandstof niet beschikbaar is, kan tijdelijk ook loodvrije benzine met 91 RON worden gebruikt.

Hierdoor kan het vermogen minder en het brandstofverbruik hoger worden. Het rijden met vol gas vermijden.

Als gedurende langere tijd uitsluitend normale benzine, 91 RON of slechter, beschikbaar is, moet de auto bij een gekwalificeerde werkplaats aan deze brandstof worden aangepast.

DES motoren

Aanwijzing

Alleen loodvrije, zwavelvrije superbenzine tanken met ten minste 95 RON, die voldoet aan de Europese norm EN228 of gelijkwaardig is.

Anders levert de motor minder vermogen of wordt het uitlaatgasreinigingssysteem beschadigd.

Informatie

In sommige landen kan het voorkomen dat de beschikbare benzine niet voldoende ontzwaveld is. Hierdoor kan tijdelijk geurvorming optreden, in het bijzonder tijdens korte ritten. De geurvorming verdwijnt zodra weer zwavelvrije brandstof (zwavelgehalte 10 ppm) wordt getankt.

M274 180 kW en M276 DEHLA 270 kW

Aanwijzing

Alleen loodvrije superplusbenzine met ten minste 98 RON tanken als u het maximale motorvermogen wilt behalen. Als alternatief kan ook superbenzine met ten minste 95 RON worden getankt.

Als de geadviseerde brandstof niet beschikbaar is, kan in uitzonderingssituaties ook benzine met ten minste 91 RON worden getankt. Daardoor neemt het motorvermogen duidelijk af en het brandstofverbruik toe. In geen geval benzine met een nog lagere RON waarde tanken.

Brandstof met deze specificatie kan maximaal 10% ethanol bevatten.

Brandstof, die niet aan EN 228 of EDIN 51626-1 voldoet, kan leiden tot hogere slijtage en tot schade aan de motor en het uitlaatsysteem.

Additieven in de benzine

Aanwijzing

Gebruik van de motor met naderhand toegevoegde brandstofadditieven kan leiden tot motorschade. Daarom geen brandstofadditieven met de brandstof mengen. Uitgezonderd zijn additieven voor het verwijderen en voorkomen van aanslag. Aan benzine mogen alleen door Mercedes-Benz geadviseerde additieven worden toegevoegd. De gebruiksvoorschriften uit de productomschrijvingen aanhouden. Meer informatie over geadviseerde additieven is verkrijgbaar bij elke Mercedes-Benz-servicewerkplaats.

Mercedes-Benz adviseert merkbrandstoffen met additieven te gebruiken.

In sommige landen kan het voorkomen dat de beschikbare brandstofkwaliteit niet voldoende is. Hierdoor kan aanslag in het brandstofinspuitsysteem ontstaan. In dit geval moet, in overleg met een Mercedes-Benz-servicewerkplaats, het door Mercedes-Benz geadviseerde reinigingsadditief aan de brandstof worden toegevoegd. Beslist de op de verpakking aangegeven aanwijzingen en mengverhoudingen in acht nemen.

Benzine

Brandstofkwaliteit (benzine) Aanwijzing Geen dieselbrandstof in een auto met benzinemotor tanken. Als abusievelijk de verkeerde brandstof is getankt, het contact niet inschakelen ...

Dieselbrandstof

Brandstofkwaliteit (dieselbrandstof) WAARSCHUWING Als dieselbrandstof met benzine wordt gemengd, is het vlampunt van het brandstofmengsel lager dan dat van zuivere dieselbrandstof. ...

Zie ook:

Volvo V40. ISOFIX - afmetingscategorieën
Voor kinderzitjes met een ISOFIX -bevestigingssysteem zijn er afmetingscategorieën om gebruikers te helpen bij het kiezen van het juiste type kinderzitje . Afmetingscategorie Beschrijv ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Systeemzelftest
WAARSCHUWING  GEVAAR Als beide controlelampjes PASSENGER AIR BAG OFF en PASSENGER AIR BAG ON bij de systeemzelftest niet gaan branden, vertoont het systeem een storing. De ...

Modellen: