Mercedes-Benz C-Klasse: Informatie uit elektronische regeleenheden - Opgeslagen data in de auto - Inleiding - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Informatie uit elektronische regeleenheden

In uw auto zijn elektronische regeleenheden gemonteerd. Enkele daarvan zijn noodzakelijk voor het veilig functioneren van de auto, enkele ondersteunen u bij het rijden (bestuurdersassistentiesystemen). Daarnaast biedt uw auto comfort- of entertainmentfuncties, die eveneens mogelijk worden gemaakt door elektronische regeleenheden.

Elektronische regeleenheden zijn voorzien van een gegevensopslag, waarin technische informatie over de toestand van de auto, het gebruik van componenten, de onderhoudsbehoefte en technische storingen en fouten tijdelijk of permanent kunnen worden opgeslagen.

Deze informatie geeft in het algemeen de toestand weer van een onderdeel, een module, een systeem of de omgeving, zoals: Deze gegevens dienen, naast het uitvoeren van de eigenlijke functies van de regeleenheid, voor het herkennen en verhelpen van storingen en voor het optimaliseren van de functies van de auto door de fabrikant. Het grootste deel van deze gegevens is tijdelijk en wordt alleen in de auto zelf verwerkt. Slechts een gering deel van de gegevens wordt in het gebeurtenis- of storingsgeheugen opgeslagen.

Wanneer u aanspraak maakt op diensten, kan deze technische informatie door de medewerkers van het servicenetwerk of door derden uit de auto worden gelezen. Diensten zijn bijvoorbeeld reparaties, onderhoud, garantiegevallen en kwaliteitswaarborgingsmaatregelen. Het uitlezen vindt plaats via de wettelijk voorgeschreven OBD-aansluiting ("On-Board-Diagnose") in de auto. Het servicenetwerk of de derde partij verkrijgt, verwerkt en gebruikt de gegevens. Ze documenteren de technische toestand van de auto, helpen bij het vinden van fouten en bij de kwaliteitsverbetering en worden eventueel doorgegeven aan de fabrikant. Daarnaast is de fabrikant verantwoordelijk voor de productaansprakelijkheid. Hiervoor heeft de fabrikant technische gegevens van auto's nodig.

De storingsgeheugens in de auto kunnen in het kader van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden door een servicewerkplaats worden gereset.

U kunt in het kader van de geselecteerde uitrusting zelf gegevens invoeren in de comfort- en infotainmentfuncties van de auto.

Daartoe behoren bijvoorbeeld: Deze gegevens kunnen lokaal in de auto worden opgeslagen of bevinden zich op een apparaat, dat u met de auto hebt verbonden. Voor zover deze gegevens in de auto worden opgeslagen, kunt u ze op elk moment wissen. Doorgeven van deze gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats op uw verzoek, in het bijzonder in het kader van het gebruik van de onlinediensten overeenkomstig de door u geselecteerde instellingen.

U kunt comfortinstellingen/individualiseringen in uw auto opslaan en te allen tijde wijzigen.

Daartoe behoren, afhankelijk van de betreffende uitrusting, bijvoorbeeld: Voor zover uw auto overeenkomstig uitgerust is, kunt u uw smartphone of een ander mobiel apparaat met de auto verbinden. Dit kunt u dan via de in de auto geïntegreerde bedieningselementen aansturen. Daarbij kunnen beeld en geluid van de smartphones via het multimediasysteem worden weergegeven. Tegelijkertijd wordt bepaalde informatie doorgegeven aan uw smartphone.

Daartoe behoort - afhankelijk van de soort integratie - bijvoorbeeld:

Hierdoor is gebruik van bepaalde apps van de smartphone, zoals bijvoorbeeld navigatie of muiziekweergave, mogelijk. Verdere interactie tussen smartphone en auto, in het bijzonder actieve toegang tot de gegevens van de auto, vindt niet plaats. De manier waarop de gegevens verder worden verwerkt, wordt bepaald door de leverancier van de betreffende app. Of en welke instellingen u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de betreffende app en van het besturingssysteem van uw smartphone.  

Opgeslagen data in de auto

...

Provider

Mobiele-gegevensverbinding Indien uw auto beschikt over een mobiele-gegevensverbinding, maakt dit het uitwisselen van gegevens tussen uw auto en verdere systemen mogelijk. De mobiele-gegeve ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene rijtips
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Als het contact tijdens het rijden wordt uitgeschakeld, zijn de veiligheidsrelevante functies nog maar beperkt of helemaal niet me ...

Mazda 6. Gebruik van het systeem
Controleer dat het OFF indicatielampje van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) in de instrumentengroep uit is. Wanneer het OFF indicatielampje van de ...

Modellen: