Mercedes-Benz C-Klasse: Functie - Active Brake Assist System met kruisingsfunctie - Rijveiligheidssystemen - Veiligheid - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Functie

- In- of uitschakelen: U kunt het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie met de boordcomputer in- of uitschakelen .

 • Als het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie uitgeschakeld is, verschijnt op het multifunctioneel display het symbool .

  De functie waarschuwt:

  • vanaf een snelheid van circa 30 km/h, als gedurende meerdere seconden de afstand tot de voorligger te klein is voor de gereden snelheid

   Het afstandswaarschuwingslampje in het combi-instrument gaat dan branden.

  • vanaf een snelheid van circa 7 km/h, als u een voorligger of een voetganger zeer snel nadert

   In deze situatie klinkt een onderbroken waarschuwingssignaal en gaat afstandswaarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  - Direct remmen om de situatie te bezweren.

  of

  - Wijk uit voor een obstakel, voor zover dit zonder gevaar mogelijk is.

  Het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie kan de auto onder de volgende voorwaarden bovendien automatisch afremmen:

  • De bestuurder en de passagier moeten hun gordel hebben omgegespt.
  • De rijsnelheid ligt tussen circa 7 km/h en circa 200 km/h.
  Tot een rijsnelheid van circa 70 km/h kan het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie reageren op:
  • in de lijn van de auto stilstaande obstakels, bijvoorbeeld stilstaande of geparkeerde auto's
  • in de lijn van de auto stilstaande voetgangers.

  Informatie Bij verhoogd aanrijdingsgevaar worden preventieve beschermingsmaatregelen (PRE-SAFE) geactiveerd .  

  Als het gevaar van een aanrijding nog steeds bestaat en u niet zelf remt, uitwijkt of duidelijk accelereert, kan een zelfstandige remming tot een noodstop plaatsvinden. De automatische noodstop vindt pas direct voor een dreigend ongeval plaats.

  Als u in een kritische situaties zelf remt of tijdens het autonoom remmen het rempedaal bedient, volgt er een aan de situatie aangepaste remondersteuning. Hierbij wordt de remdruk indien nodig verhoogt tot een noodstop.

  Om een aanrijding te vermijden, berekent het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie de benodigde remdruk wanneer:

  • een obstakel wordt genaderd, en
  • het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie een aanrijdingsgevaar heeft herkend.
  Bij een snelheid onder 30 km/h: Als het rempedaal wordt ingedrukt, wordt het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie geactiveerd. De remondersteuning door het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie vindt plaats tot het laatstmogelijke tijdstip.

  Bij een snelheid boven 30 km/h: Wanneer het rempedaal krachtig wordt ingedrukt, verhoogt het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie de remdruk automatisch naar een aan de verkeerssituatie aangepaste waarde.

  Het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie ondersteunt u bij het remmen in een gevaarlijke situatie met voorliggers in het snelheidsbereik tussen 7 km/h en 250 km/h.

  Tot een rijsnelheid van circa 70 km/h ondersteunt het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie u bij het remmen in gevaarlijke situaties met:

  • in de baan van de auto stilstaande obstakels, bijvoorbeeld stoppende of parkerende voertuigen
  • in de baan van de auto stilstaande voetgangers
  • kruisende hindernissen, die bewegen in het herkenningsgebied van de sensoren en door deze worden herkend
  - Het rempedaal zo lang ingedrukt blijven houden tot de noodstopsituatie voorbij is.
 • Het ABS voorkomt daarbij het blokkeren van de wielen.

  U kunt het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie op elk moment beƫindigen door het

  • verder indrukken van het gaspedaal
  • activeren van de kickdown
  • Het rempedaal loslaten.
  De remingreep van het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie wordt automatisch beƫindigd wanneer
  • het obstakel door sturen wordt ontweken
  • geen aanrijdingsgevaar meer bestaat
  • geen obstakel meer in de lijn van de auto wordt herkend.

   Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

   WAARSCHUWING De actieve remassistent met kruisingsfunctie remt uw auto bij een herkend aanrijdingsgevaar in eerste instantie met een deelremming af. Als u niet zelf extra remt, kan een aanrijding ...

   Stuurassistent STEER CONTROL

   Algemene informatie De stuurassistent STEER CONTROL helpt u door met een in het stuurwiel merkbare kracht in de voor de stabilisatie van de auto juiste richting te sturen. Dit stuura ...

   Zie ook:

   Mercedes-Benz C-Klasse. Bovenaanzicht met beeld van de frontcamera
     Symbool voor de instelling splitscreen met bovenaanzicht en beeld van de frontcamera Gele hulplijn op ...

   Mercedes-Benz C-Klasse. Positie van het stuurwiel bij actieve in- en uitstaphulp
   Het stuurwiel zwenkt omhoog, als: de sleutel uit het contactslot wordt verwijderd met KEYLESS-GO of KEYLESS-GO-startfunctie: Het b ...

  • Modellen: