Mercedes-Benz C-Klasse: DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot - DISTRONIC automatische afstandsregeling - Rijsystemen - Rijden en parkeren - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot

Algemene aanwijzingen

DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot

De DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot ondersteunt u met subtiele stuuringrepen in het snelheidsbereik van 0 - 200 km/h om in het midden van de rijstrook te rijden.

Hij bewaakt het gebied vóór de auto met een multifunctionele camera , die bovenaan de voorruit is bevestigd.

In het snelheidsbereik van 0 - 60 km/h richt de stuurpilot zich op de voorligger met inachtneming van de rijstrookmarkeringen, bijvoorbeeld bij de filevolgfunctie.

In het snelheidsbereik boven 60 km/h richt de stuurpilot zich op herkende rijstrookmarkeringen (links en rechts) en slechts ter vervanging hiervan op de voorligger.

Als deze voorwaarden niet aanwezig zijn, biedt de stuurpilot geen ondersteuning.

De functie is alleen beschikbaar wanneer de DISTRONIC automatische afstandsregeling actief is.  

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot kan het gevaar voor ongevallen door een niet aangepaste rijstijl niet verminderen en de natuurkundige grenzen niet verleggen. De DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot kan geen rekening houden met de weg- en weersomstandigheden en de verkeerssituatie. De DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot is slechts een hulpmiddel. U bent zelf verantwoordelijk voor de veilige afstand, de snelheid, het tijdig remmen en het aanhouden van de rijstrook.

De DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot herkent geen verkeerssituaties en niet alle verkeersdeelnemers. Wanneer de voorligger naar de kant van de weg stuurt, kan uw auto bij het volgen met stoepranden of andere wegafscheidingen in aanraking komen. Met name op andere verkeersdeelnemers zoals fietsers letten, die zich direct naast uw auto bevinden.

Obstakels zoals geleidebakens bij wegwerkzaamheden, die op de rijstrook staan of over de rand van de rijstrook steken, worden niet herkend.

Een onjuiste stuurhandeling, bijvoorbeeld het onterecht overschrijden van een rijstrookmarkering, kan te allen tijde worden gecorrigeerd door licht tegensturen.

De DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot kan de auto niet permanent op de rijstrook houden. De stuuringreep is eventueel niet voldoende om de auto in de rijstrook terug te brengen. In dat geval moet u zelf sturen, om te voorkomen dat de auto de rijstrook verlaat.

Het systeem kan worden beïnvloed of functioneert mogelijk niet:

Het systeem wordt passief geschakeld en biedt geen ondersteuning meer door stuuringrepen, als: Na beëindiging van het veranderen van rijstrook is de stuurpilot automatisch weer actief.

De stuurpilot biedt geen ondersteuning

Ook de belangrijke veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot de DISTRONIC automatische afstandsregeling in acht nemen .

De stuuringrepen vinden plaats met een beperkt stuurmoment. Het systeem vereist dat de bestuurder het stuurwiel vasthoudt en zelf stuurt.

Als u gedurende langere tijd niet zelf stuurt of de handen van het stuurwiel neemt, wordt u eerst optisch door het systeem gewaarschuwd. Op het multifunctioneel display verschijnt een stuurwielsymbool. Als u nog steeds niet zelf stuurt en het stuurwiel niet vastpakt, klinkt er na uiterlijk 5 seconden bovendien een waarschuwingssignaal, om u te verzoeken de besturing over te nemen. De stuurpilot wordt dan passief geschakeld. De DISTRONIC automatische afstandsregeling blijft actief.  

DISTRONIC automatische afstandsregeling uitschakelen

De DISTRONIC automatische afstandsregeling kan op meerdere manieren worden uitgeschakeld: - De TEMPOMAT-hendel kort naar voren aantippen. ...

Stuurpilot inschakelen

- De toets indrukken. Controlelampje gaat branden. Op het multifunctioneel display verschijnt de melding Stuurpiloot Aan ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Uitzetten van de auto
1. Houd het rempedaal ingetrapt als de auto stilstaat. 2. Zet de transmissie in stand P (parkeren) terwijl u het rempedaal intrapt. 3. Activeer bij ingetrapt rempedaal de parkeerrem. 4. Houd het r ...

Skoda Octavia. Ondersteunde audiobronnen en bestandsformaten - Columbus, Amundsen, Bolero
Ondersteunde audiobronnen a) Geldt voor het CANTON-soundsysteem. Door middel van de GPT-standaard (GUID Partition Table) in partities ingedeelde audiobronnen worden niet door het infotai ...

Modellen: