Mercedes-Benz C-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - AdBlue (alleen auto's met BlueTec) - Tanken - Rijden en parkeren - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

AdBlue is een in water oplosbare vloeistof voor de uitlaatgasnabehandeling bij dieselmotoren. Het is:

Als de AdBlue-tank wordt geopend, kan een kleine hoeveelheid ammoniakdamp vrijkomen.

Ammoniakdampen hebben een prikkelende geur en irriteren vooral de huid, de slijmvliezen en de ogen. Daardoor kan een brandend gevoel in de neus, de keel en de ogen ontstaan. Hoesten en tranende ogen zijn mogelijk.

Adem vrijkomende ammoniakdampen niet in. De AdBlue-tank alleen bijvullen in goed geventileerde ruimtes.

Voorkomen dat AdBlue met de huid, de ogen of de kleding in aanraking komt, of dat het wordt ingeslikt. Kinderen uit de buurt van AdBlue houden.

Als u of anderen met AdBlue in aanraking zijn geweest, de volgende punten in acht nemen:

Aanwijzing 

Alleen AdBlue overeenkomstig ISO 22241 gebruiken. Geen additieven aan AdBlue toevoegen en AdBlue niet met water verdunnen. Daardoor kan de BlueTec-uitlaatgasnabehandeling defect raken.

Om de AdBlue-tank te vullen moet de auto horizontaal geparkeerd worden. Alleen bij een horizontaal geparkeerde auto kan de AdBlue-tank zoals bedoeld worden bijgevuld. Schommelingen bij de vulhoeveelheid worden vermeden. Het bijvullen van een schuin staande auto is niet toegestaan. Het gevaar van overvullen bestaat, daardoor kunnen onderdelen van de BlueTec uitlaatgasnabehandeling worden beschadigd.

Oppervlakken, die bij het tanken met AdBlue in contact zijn gekomen, direct met water afspoelen of AdBlue met een vochtige doek en koud water verwijderen. Als AdBlue reeds is gekristalliseerd, een spons en koud water gebruiken. AdBlue-resten kristalliseren na enige tijd en vervuilen de betroffen oppervlakken.

AdBlue is geen brandstofadditief en mag niet in de brandstoftank worden gevuld. Als AdBlue in de brandstoftank terechtkomt, kan dit tot motorschade leiden.

De AdBlue-tank bij een gekwalificeerde werkplaats weer laten bijvullen. De AdBlue-tank kan echter ook:

Als bij het bijvullen bij een pompzuil het vulpistool automatisch uitschakelt, is de AdBlue-tank volledig gevuld. De AdBlue-tank niet verder vullen. De mogelijkheid bestaat dat AdBlue naar buiten stroomt.

Om het vervoeren van aangebroken navulverpakkingen in de auto te vermijden, navulflacons of navulcontainers bij het vullen van de AdBlue-tank indien mogelijk helemaal leegmaken.

Meer informatie over AdBlue .  

Algemene aanwijzingen

De BlueTec uitlaatgasnabehandeling moet voor een correcte werking het reductiemiddel AdBlue gebruiken. Bij auto's met een 8,5 l AdBlue-tank is het bijvullen van AdBlue geen onderdee ...

AdBlue-tankdop openen en sluiten

- Openen: De ontsteking uitschakelen. - In de richting van de pijl op de tankdopklep drukken. De tankdopklep zwenkt open. ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING U kunt de controle over het voertuig verliezen als u tijdens het rijden: de chauffeursstoel, hoofdsteun, stuurkolom of spiegels instelt de veiligheid ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Meldingen en bediening
Head-up-display in- of uitschakelen   - De toets indrukken. Als het Head-up-display is ingeschakeld, verschijnt de weergave in het ...

Modellen: