Mercedes-Benz C-Klasse: Auto - Displaymeldingen - Boordcomputer en meldingen - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Auto

Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen
Om te starten: selecteer P of N U hebt geprobeerd de motor in de transmissiestand of te starten.

- De transmissie in de stand of zetten.

Voor verlaten van schakelstand P rem bedienen U hebt geprobeerd, zonder het rempedaal in te drukken, de transmissie in de stand , of te zetten.

- Het rempedaal indrukken.

Voor verlaten van schakelstand P of N rem bedienen en motor starten U hebt geprobeerd bij afgezette motor de transmissie uit de stand  of in een andere transmissiestand te schakelen.

- Het rempedaal indrukken.

- De motor starten.

Voor inschakelen van schakelstand R eerst rem bedienen U hebt geprobeerd om vanuit de stand de transmissiestand in te schakelen.

- Het rempedaal indrukken.

- De transmissie in de stand zetten.

Wegrolgevaar Portier open en transmissie niet in P Het bestuurdersportier is geopend of niet volledig gesloten en de transmissie staat in de stand , of .

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

WAARSCHUWING

De auto kan wegrollen.

Er bestaat gevaar voor ongevallen!

- De transmissie in de stand zetten.

- De auto tegen wegrollen beveiligen .

- Het bestuurdersportier volledig sluiten.
Schakelstand P alleen bij stilstaand voertuig De auto is nog in beweging.

- Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

- De transmissie in de stand zetten.

Zonder schakelen Werkplaats opzoeken De transmissiestand kan vanwege een storing niet meer worden gewijzigd.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Als de transmissiestand is geselecteerd:

- Zonder de transmissiestand te wijzigen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Als de transmissiestand , of is geselecteerd:

- De auto tegen wegrollen beveiligen .

- Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Achteruit rijden niet mogelijk Werkplaats opzoeken Vanwege een storing kan de transmissiestand  niet meer worden ingeschakeld.

De transmissiestanden , of zijn nog steeds beschikbaar.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

- Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Transmissie Storing Stoppen In het versnellingsbakmechanisme is een storing opgetreden.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal. De transmissie wordt automatisch in de stand geschakeld.

- Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

- De transmissie in de stand zetten.

- De auto tegen wegrollen beveiligen .

- Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Voertuig stoppen Motor laten draaien Wachten Transmissie koelt af De transmissie is oververhit. Het wegrijden kan tijdelijk belemmerd of onmogelijk zijn.

- Direct op een veilige plaats stoppen. Niet verder rijden!

- De motor laten draaien.

- Pas verder rijden wanneer de displaymelding verdwijnt.

Voor motor starten koppeling intrappen U hebt geprobeerd de motor te starten, zonder het koppelingspedaal in te drukken.

- Het koppelingspedaal indrukken.

- De motor opnieuw starten.

De motor is bij het wegrijden afgeslagen, bijvoorbeeld door het te snel loslaten van het koppelingspedaal.

- Het koppelingspedaal opnieuw indrukken.
 • De motor start automatisch. - Om weg te rijden het koppelingspedaal langzaam laten opkomen.
 • Koppeling oververhit Niet wegrijden Indien nodig vlot ontkoppelen en koppelen De koppeling is zwaar belast en de toegestane bedrijfstemperatuur van de koppeling is overschreden. Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

  Frequent optrekken en langdurig stapvoets rijden vermijden.

  - Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De motor laten draaien.
 • De koppeling wordt sneller afgekoeld door de draaiende motor. of

  - Indien mogelijk met gelijkmatige snelheid verder rijden.

  - De voet van het koppelingspedaal nemen en de koppeling niet laten slippen.

 • De koppeling kan ook tijdens het rijden afkoelen. Het afkoelen kan enkele minuten duren. Als de koppeling is afgekoeld, verdwijnt de displaymelding. De koppeling is weer volledig gebruiksklaar.
 • Het kofferdeksel is geopend.

  - Het kofferdeksel sluiten.

  De motorkap is geopend. Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

  WAARSCHUWING

  De geopende motorkap kan tijdens het rijden het zicht belemmeren.

  Er bestaat gevaar voor ongevallen!

  - Direct op een veilige plaats stoppen.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De motorkap sluiten.
  Actieve motorkap Storing zie handleiding De actieve motorkap (voetgangersbescherming) functioneert niet vanwege een storing of activering.

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Ten minste een portier is geopend. Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

  - Alle portieren sluiten.

  Rugleuning achterbank links niet vergrendeld  of  Rugleuning achterbank rechts niet vergrendeld Auto's met doorlaadmogelijkheid achterbank:

  De linker of rechter rugleuning van de zitplaatsen achterin is niet vergrendeld.

  - De rugleuning terugklappen tot deze vergrendelt.

  Leuning achter midden niet vergrendeld Auto's met doorlaadmogelijkheid achterbank:

  De rugleuning midden achterin is niet vergrendeld.

  - De rugleuning terugklappen tot deze vergrendelt.
  Trekhaak vergrendeling control. De aanhangwagenvoorziening is niet goed vergrendeld.

  Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

  WAARSCHUWING

  Als de kogelhals niet vergrendeld is, kan de aanhangwagen losraken. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

  - Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De kogelhals van de aanhangwagenvoorziening in de eindstand laten vergrendelen .

  functioneert niet accu zwak De boordnetspanning is te laag.

  De standverwarming  is uitgeschakeld. De standverwarming of de activering op afstand van verwarmings- en ventilatiesystemen kan niet worden ingeschakeld.

  - Een lange afstand rijden.

 • De accu wordt opgeladen. Zodra de boordnetspanning volstaat, kan de standverwarming of de activering op afstand van verwarmings- en ventilatiesystemen weer worden ingeschakeld.
 • functioneert niet brandstof tanken Er bevindt zich te weinig brandstof in de brandstoftank. De standverwarming kan niet meer worden ingeschakeld .

  - Bij het eerstvolgende tankstation tanken.

  functioneert niet zie handleiding De standverwarming vertoont tijdelijk een storing of is defect.

  - Als de auto horizontaal staat en de motor is afgekoeld: Viermaal met tussenpozen van een aantal minuten proberen de standverwarming in te schakelen .

  Wanneer de standverwarming nog steeds niet inschakelt:

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
  Stuurbekrachtiging Storing zie handleiding De stuurbekrachtiging vertoont een storing.

  Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

  WAARSCHUWING

  Er is meer kracht vereist voor het sturen.

  Er bestaat gevaar voor ongevallen!

  - Uitproberen of u de zwaardere stuurkracht kunt uitoefenen.

  Als u nog steeds kunt sturen:

  - Voorzichtig verder rijden.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Als u niet meer kunt sturen:

  - Niet verder rijden.

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  Storing stuursysteem zie handleiding Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:

  De elektrische stuurwielblokkering vertoont een storing.

  WAARSCHUWING

  De stuurinrichting kan door de elektrische stuurwielblokkering worden geblokkeerd.

  Er bestaat gevaar voor ongevallen!

  - Direct op een veilige plaats stoppen.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - Niet verder rijden.

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  Voor het starten stuurwiel verdraaien Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:

  De elektrische stuurwielblokkering vertoont een storing.

  - De sleutel uit het contactslot verwijderen.

  - Het stuurwiel iets draaien om de spanning op te heffen.

  - De sleutel opnieuw in het contactslot steken.
  Telefoon Geen service De auto bevindt zich buiten het zend- en ontvangstgebied van de provider van het mobiele netwerk.

  - Wachten tot de gereedheidsaanduiding van de mobiele telefoon op het multifunctioneel display verschijnt.

  Ruitensproeiervloeistof bijvullen Het ruitensproeiervloeistofniveau in het ruitensproeiervloeistofreservoir is tot onder het minimum gedaald.

  - Ruitensproeiervloeistof bijvullen .

  Banden

  Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Bandenspanning Banden controleren Het bandenspanningswaarschuwingssysteem h ...

  Sleutel

  Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Sleutel hoort niet bij het voertuig Een verkeerde sleutel is in het co ...

  Zie ook:

  Mazda 6. Dodehoekmonitor (BSM) display
  Toont de systeemstatus. Display van afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) Toont de afstand tussen uw auto en de voorligger. Display van Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem Toont de h ...

  Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
  WAARSCHUWING Als het motortoerental hoger is dan het stationair toerental en u de transmissiestand D of R inschakelt, kan de auto met een schok in beweging komen. Er bestaat gevaar voor ...

  Modellen: