Mazda 6: Uitneembare asbak - Interieuruitrusting - Interieurvoorzieningen - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Uitneembare asbak

De uitneembare asbak kan vastgezet en gebruikt worden in een van beide voorste bekerhouders.

WAARSCHUWING

Gebruik de uitneembare asbak uitsluitend in zijn vaste positie en zorg ervoor dat deze volledig is ingestoken: Gebruik van een asbak die uit zijn vaste positie verwijderd is of niet volledig is ingestoken is gevaarlijk.

Sigaretten kunnen gaan rollen of uit de asbak in het interieur vallen en brand veroorzaken. Bovendien zullen sigarettenpeuken niet vanzelf volledig doven, ook niet als het deksel van de asbak gesloten is.

 

OPGELET De asbakken niet als prullenbak gebruiken. Dit kan brandgevaar opleveren.

Voor gebruik van de asbak, deze recht in de bekerhouder steken.

Voor het verwijderen van de asbak, deze omhoog trekken.

Onderste laadcompartiment

(Wagon) 1. Til de bagageruimteplank omhoog. 2. Draai de winkeltashaak uit zijn opsluitplaat en zet de bagageruimteplank er tegen aan. (Sedan) Til de kofferdekselmat op. Winkeltashaa ...

Achterste zonnescherm

Wanneer het contact op ON staat en de achterste zonneschermschakelaar wordt bediend, gaat het achterste zonnescherm omhoog/omlaag. WAARSCHUWINGWees voorzichtig bij de bediening van het ac ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Sjorogen
Bij het vastzetten van bagage de volgende aanwijzingen opvolgen: De beladingsrichtlijnen in acht nemen . De bagage aan de sjorogen vastzetten. De ...

Mazda 6. Schakelstanden
Het schakelstandindicatielampje in de instrumentengroep gaat branden. Zie Waarschuwings/indicatielampjes Om de startmotor in te schakelen dient de keuzehendel in de stand P of N te staan. ...

Modellen: